W jaki sposób pożyczyć pieniądze od rodziców na zakup domu?

Kategoria: DługiW jaki sposób pożyczyć pieniądze od rodziców na zakup domu?
tabakroyalaw zapytał 7 miesięcy temu

Dzień dobry,

Pożyczka od rodziców na zakup mieszkania. Chcielibyśmy z żoną pożyczyć pieniądze od rodziców żony na zakup nieruchomości. W związku z możliwością uniknięcia zapłacenia podatku 2 % od pożyczonej kwoty chcielibyśmy, żeby umowa pożyczki była zawarta tylko pomiędzy córką i ojcem, ale nie jesteśmy pewni czy to zwalnia żonę z zapłaty tego podatku PCC, ponieważ pieniądze te są przeznaczone na zakup nieruchomości dla nas (mamy wspólność majątkową). Jakie rozwiązanie Pani proponuje ? Nadmieniam, że kwota pożyczki przekracza 100 000 zł

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 7 miesięcy temu

Witam serdecznie,

uważam, że planowany zakup nieruchomości będzie mógł mieć miejsce bez żadnych dodatkowych komplikacji. W pierwszej jednak kolejności musi dojść do zawarcia umowy darowizny pomiędzy Twoją żoną a jej ojcem (rodzicami). Pamiętajcie, by zostały zachowane wszelkie czynności pozwalające uzyskać zwolnienie od podatku od spadków i darowizn.

To, co jest najważniejsze to przelanie pieniędzy z konta darczyńcy na konto obdarowanego i zgłoszenie darowizny w urzędzie skarbowym w przeciągu kolejnych sześciu miesięcy. Dopełnienie wyżej wskazanych czynności skutkować będzie zwolnieniem żony od podatku, a przede wszystkim zwiększenia jej majątku odrębnego.

W tym miejscu muszę napisać, że małżonkowie mogą posiadać dwa majątku – majątek osobisty, w skład którego wchodzą aktywa zgromadzone przed wejściem w związek małżeński, darowizny i spadki oraz majątek wspólny, czyli ten wypracowany w trakcie trwania małżeństwa.

Nie ma jednak problemów, by majątek odrębny został włączony do majątku wspólnego oczywiście bez obowiązku ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci podatku (dochodzić będzie przecież do „darowizny” na rzecz małżonków).

Z uwagi na powyższe nie powinniście mieć żadnych problemów, aby z pieniążków pochodzących od rodziców żony kupić wspólne mieszkanie. Kwestię tę w akcie notarialnym (umowa kupna -sprzedaży nieruchomości) powinien sprecyzować notariusz. Dlatego w razie dalszych wątpliwości o szczegóły należy pytać wybranego notariusza.

Umowa pożyczki od rodziców wzór

Podobne wątki:

Twoja odpowiedź