Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców – [WZÓR]

W dzisiejszym artykule opiszę kwestię pożyczania pieniędzy od rodziców oraz innych członków rodziny, wspomnę jak uniknąć płacenia 0,5% podatku PCC od pożyczki, dodam też dwa wzory umowy pożyczki, pierwszy wzór to: umowa pożyczki od rodziców, a drugi to: umowa pożyczki od członków rodziny.

Pożyczanie od rodziny

Obecny rynek pożyczkowy jest dosłownie pełen różnego rodzaju rozwiązań. Oprócz kredytów dostępnych w ofertach banków (wliczając w to karty kredytowe oraz limity odnawialne), możemy również korzystać z takich rozwiązań, jak pożyczki w instytucjach pożyczkowych (typowe “chwilówki”, pożyczki ratalne oraz coraz bardziej popularne linie pożyczkowe, będące swoistym odpowiednikiem limitów odnawialnych oferowanych przez banki).

Oprócz tego, mamy do naszej dyspozycji również szeroki sektor pożyczek prywatnych.

Wariantem alternatywnym w stosunku do wymienionych powyżej rozwiązań może być pożyczka od rodziców. Warto zaznaczyć, że pod wieloma względami jest to także wariant przeważnie znacznie bardziej opłacalny, zwłaszcza że polskie prawo udostępnia w tym przypadku możliwość skorzystania z wielu dodatkowych opcji, pozwalających np. uniknąć płacenia podatku, który teoretycznie zobowiązani jesteśmy uiścić.

Warto jednak zdawać sobie sprawę z faktu, że pożyczając pieniądze od rodziny, w tym nawet od własnych rodziców, bynajmniej nie jesteśmy zwolnieni z konieczności dopełnienia kilku wymogów formalnych.

Polskie prawo dość precyzyjnie reguluje kwestię pożyczek pomiędzy osobami prywatnymi, w tym również pożyczek pomiędzy członkami rodziny.

W przypadku próby ominięcia owych wymogów formalnych możemy narazić się na naprawdę nieprzyjemne konsekwencje, zwłaszcza ze strony Urzędu Skarbowego.

Oczywiście kwestią, która w tym wypadku budzi największe zainteresowanie, jest problem pod tytułem pożyczka od rodziców a podatek, tj. ewentualna konieczność uiszczenia podatku. Jednak to jeszcze zdecydowanie nie wszystko.

O czym jeszcze warto pamiętać w przypadku pożyczki od rodziców i jakie konkretnie wymogi formalne powinniśmy wziąć pod uwagę, aby nie narazić się na konsekwencje natury prawnej? Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco dokładnej.

Pożyczka od rodziców: podstawowe informacje

Przede wszystkim należy pamiętać, że z formalnego punktu widzenia pożyczka od rodziców jest także pożyczką jak każda inna. Oznacza to nie mniej i nie więcej niż to, że koniecznym elementem pożyczania od rodziny jest prawidłowo sporządzona umowa pożyczki.

W przypadku, gdy pożyczamy pieniądze bez sporządzenia takiej umowy, z perspektywy prawa mamy do czynienia nie z pożyczką, lecz z darowizną, która wiąże się z całkowicie odmiennymi warunkami na przykład odnośnie ewentualnego obowiązku podatkowego.

Co więc przede wszystkim powinna zawierać umowa pożyczki pieniędzy od rodziców? Odpowiedni, kompletny i wymagający jedynie uzupełnienia wzór pożyczki od rodziny można pobrać poniżej:

Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców – wzór

Umowa-pozyczki-pieniedzy-od-rodzicow-wzor-pdf-doc

Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców – wzór

Umowa pożyczki w rodzinie

Abstrahując od tego faktu, umowa pożyczki od rodziców powinna zawierać przede wszystkim kilka podstawowych informacji, a mianowicie:

  • dane stron umowy (pożyczkodawcy oraz pożyczkobiorcy),
  • kwotę pożyczki,
  • okres spłaty zobowiązania oraz datę zawarcia umowy.

W przypadku, gdy pożyczka jest oprocentowana, w umowie rzecz jasna musi również znaleźć się informacja na ten temat, tj. na temat wysokości oprocentowania oraz ostatecznej kwoty do spłaty (w przypadku istnienia oprocentowania owa kwota będzie odmienna, niż sama kwota pożyczki).

Umowa pożyczki między członkami rodziny powinna także zawierać informację na temat stopnia pokrewieństwa pomiędzy stronami pożyczki (nie jest to obligatoryjny wymóg prawny, jednak warto zawrzeć w umowie ten punkt, gdyż w przypadku ewentualnych przyszłych wątpliwości ze strony np. Urzędu Skarbowego będzie to działać na naszą korzyść).

Umowa powinna zostać sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, podpisanych przez obie strony, a więc pożyczkodawcę oraz pożyczkobiorcę. Umowa pożyczki od rodziców nie musi zostać potwierdzona u notariusza.

Pożyczka od rodziców a podatek

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa pożyczka od członka rodziny podlega opodatkowaniu. Jak jednak przedstawia się ta kwestia w szczegółach?

Zasadniczo, polskie prawo nakłada na wszystkie pożyczki prywatne obowiązek uiszczenia podatku PCC w wysokości 0,5% wartości pożyczek.

Jednak pożyczki pomiędzy członkami rodziny stanowią według rodzimego ustawodawstwa przypadek szczególny. Przede wszystkim mamy więc do czynienia z ustawowym zwolnieniem z obowiązku podatkowego, jeżeli pożyczka pomiędzy członkami rodziny nie przekracza kwoty 9637 zł w ciągu 5 lat, o ile jest to pożyczka od jednej osoby. Pożyczka od rodziców, która nie przekracza wymienionej powyżej kwoty, nie musi być zgłaszana do Urzędu Skarbowego.

Co jednak w sytuacji, gdy kwota pożyczki będzie wynosić na przykład 10 lub 20 tysięcy złotych? W takim wypadku teoretycznie obowiązek uiszczenia podatku PCC pozostaje w mocy.

Można jednak ten warunek ominąć. Wystarczy zgłosić fakt istnienia takiej pożyczki odpowiedniemu Urzędowi Skarbowemu. Aby jednak decyzja US była dla nas korzystna, umowa pożyczki musi zostać sporządzona w sposób prawidłowy, tj. zgodnie z wymienionymi powyżej wymaganiami.

Warto przy tym dodać, że wspominane poinformowanie Urzędu Skarbowego o umowie pożyczki na kwotę przekraczającą 9637 zł musi odbyć się poprzez złożenie deklaracji PCC-3 w terminie nie dalszym, niż 14 dni od momentu zawarcia umowy pożyczki.

Pożyczka od rodziny jak wypełnić PCC-3?

Jak wypełnić deklarację PCC-3? to wcale nie takie trudne, mimo że deklaracja to aż 3 strony. Przede wszystkim, należy wypełnić tylko białe pola! Deklarację PCC-3 można wypełnić na 3 sposoby:

  • na maszynie,
  • na komputerze,
  • ręcznie (długopisem o niebieskim kolorze).

Wideo instrukcja – jak wypełnić PCC-3

Podsumowując

Przede wszystkim należy pamiętać o sporządzeniu umowy pożyczki oraz poinformowaniu o tym fakcie US poprzez deklarację PCC-3. W przeciwnym wypadku Urząd Skarbowy po pewnym czasie może upomnieć się o zapłatę podatku, jednak nie w wysokości 0,5%, lecz 20% kwoty pożyczki.

Kwota pożyczki od rodziców powinna zostać przelana na konto bankowe pożyczkobiorcy. W tytule przelewu należy zaznaczyć, że dany przelew jest pożyczką (tytuł przelewu powinien brzmieć “pożyczka”, “pożyczka od rodziców” itd.). Znacząco ułatwi to nam załatwianie wszelkich spraw z Urzędem Skarbowym.

Obowiązek uiszczenia podatku od pożyczki lub też złożenia deklaracji PCC-3 w celu uniknięcia obowiązku podatkowego ciąży na pożyczkobiorcy, czyli osobie, która przyjmuje pożyczkę.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 4,50 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze