Pożyczka od rodziny w 2019 r. o czym musisz pamiętać? +WZÓR • JakwyjśćZdługów.pl
Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem! ebook + Wzory pism

Długi, komornik, firma windykacyjna, wpis w BIK, KRD to ogromny problem, jeśli potrzebujesz darmowej porady, zadaj pytanie ekspertowi. W serwisie znajdziesz także wzory pism, oraz taniej kupisz ebook: Jak wyjść z długów i cieszyć się życiem – 12 kroków, autorką jest Iwona Wendel – założycielka tego bloga. Zachęcam też do komentowania wpisów! tam także możesz zadawać pytania!

Pożyczka od rodziny w 2019 r. o czym musisz pamiętać? +WZÓR

Zdarza się, że musimy bezzwłocznie pożyczyć pieniądze od rodziny lub znajomych. Pożyczka jest to potocznie operacja polegająca na udzieleniu przez osobę fizyczną lub instytucję określonej kwoty. Decydując się na pożyczkę pieniędzy, warto samemu zainteresować się jak wygląda to w kwestii opodatkowania, oraz jak przeprowadzić taką pożyczkę. Wszystkie wątpliwości związane z pożyczaniem pieniędzy opiszemy w poniższym poradniku:

Czy mogę zaciągnąć pożyczkę u rodziny?

pożyczka-od-rodziny-formalnosci-urzad-skarbowy-pcc

Zastanawiasz się, czy wziąć od bliskiej rodziny pożyczkę na zakup nowego samochodu lub na wakacje? Ustawa w Polsce oczywiście zezwala na pożyczkę gotówki od rodziny lub znajomych. Pomoc finansowa od bliskich zdarza się w naszym kraju bardzo często, dlatego warto poznać kilka faktów z tym związanych!

Jeśli chodzi o pożyczkę od rodziny, to zawsze warto, aby obie strony, zarówno pożyczkobiorca jak i pożyczkodawca, podpisali odpowiednią umowę pożyczkową.

Spisanie umowy pożyczki prywatnej, leży raczej po stronie osoby, która jest pożyczkodawcą, ponieważ w ten sposób, pożyczkodawca chroni w jakiś sposób swoje pożyczone pieniądze.

Umowa prywatnej pożyczki powinna z pewnością zawierać:

 • co,
 • kto,
 • oraz komu,
 • i ewentualnie na jaki procent pożyczamy.

Jeśli jest to umowa pożyczki w rodzinie, to dobrze jest również wpisać stopień pokrewieństwa. Umowę pożyczkową trzeba oczywiście podpisać na dwóch egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron, nie trzeba jej potwierdzać u notariusza. Do kwestii pożyczkobiorcy należy zainteresowanie się kwestią opodatkowania.

Wzór umowy pożyczki, gotowy jedynie do wypełnienia, znajduje się w dziale pism i wzorów <– kliknij, aby się tam przenieść i ściągnąć wzór umowy.

Umowa pożyczki

Ile można pożyczyć od rodziny i znajomych, żeby nie zapłacić podatku?

Według obowiązującego prawa, każda prywatna pożyczka musi zostać opodatkowana w wysokości 2% podatkiem PCC. Od tej zasady istnieje jednak kilka wyjątków, żeby tego podatku uniknąć.

Pożyczki od najbliższej rodziny (mąż, żona, rodzice, wnuki itp.) o wartości do 9.637 zł. od jednej osoby w ciągu 5 lat, nie są opodatkowane. Pożyczki o wyższej wartości również mogą być nieopodatkowane, jednak należy ten fakt zgłosić do odpowiedniego Urzędy Skarbowego i należycie udokumentować.

Przy czym warto pamiętać, że za najbliższą rodzinę uznawani są: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierb, rodzeństwo. Wyjątkiem są tutaj pożyczki pomiędzy teściami, zięciem i synową.

Zatem, np. pożyczka o wartości 6.000 złotych zaciągnięta u rodziców, nie musi być opodatkowana ani zgłaszana do Urzędu Skarbowego.

Co gdy kwota pożyczki od rodziny przekracza 9637 zł.?

Można nawet wtedy uniknąć płacenia podatku od pożyczki, jednak pod dwoma warunkami:

 1. Złożenie deklaracji PCC-3 w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności.
 2. Udokumentowanie przez biorącego pożyczki, która powędrowała na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

Co jednak w kwestii pożyczki od teściów? Pożyczka taka musi być zgłoszona do urzędu skarbowego, ponieważ pożyczka pomiędzy teściami, zięciem i synową nie jest pożyczką od najbliższej rodziny, nie zachodzą tu więzi krwi.

Pozostali mogą korzystać z tego przywileju bez obaw o naruszanie prawa. Należy jednak pamiętać o dwóch warunkach podanych wyżej.

Pożyczka od rodziny – jak przelać pieniądze najbliższym?

W trakcie dokonywania przelewu dla osoby, której pożyczamy pieniądze, warto pamiętać, aby w rubryce „tytuł” umieścić adnotację, iż jest to pożyczka od członka rodziny, nie powinniśmy pozostawiać tej rubryki pustej lub wpisywać niezgodnych tytułów przelewu.

Najlepiej zatem wpisać frazy:

 • pożyczka od rodziny,
 • pożyczka od rodziców,
 • pożyczka od mamy,
 • pożyczka od taty,
 • pożyczka od syna,
 • pożyczka od córki itd.

Ma to na celu sprawne ewentualne udowodnienie urzędowi skarbowemu, że wpłata jest rzeczywiście dokonana jako pożyczka przez członka rodziny.

Co w sytuacji, gdy udzielone pożyczki o wartości ponad 9637 zł zsumowanej w ciągu 5 lat od jednej osoby ,nie została zgłoszona do urzędu skarbowego?

Niektórzy próbują ukryć fakt pożyczki zaciągniętej od rodziny lub znajomych. Wówczas Urząd Skarbowy może zażądać opłacenia podatku od niezgłoszonej pożyczki, ale już nie w kwocie 2% wartości pożyczki, będzie to wyższy podatek – 20%.

Zatem jeśli w toku kontroli podatkowej lub toku czynności sprawdzających, wyniknie niezgłoszona do urzędu skarbowego pożyczka, to osoba, która nie zgłosiła pożyczki (pożyczkobiorca), będzie musiała zapłacić powiększony podatek.

Pożyczka od znajomych oraz innych osób niespokrewnionych

Inna sytuacja ma miejsce, gdy pożyczamy pieniądze od znajomych, bez względu na ich przeznaczenie. Pożyczki takie muszą zostać opodatkowane na 2%. Tutaj jednak również istnieją wyjątki.

Zgodnie z art. 9 ust. 10 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnieniu z opodatkowania podlegają:

 • pożyczki otrzymane od jednej osoby w kwocie nieprzekraczającej 5.000 zł bądź 25.000 zł od wielu osób – otrzymane w ciągu 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od 1 stycznia 2009 roku,
 • pożyczki udzielone przez przedsiębiorców niemających na terytorium Polski siedziby lub zarządu, prowadzących działalność w zakresie kredytowania oraz udzielania pożyczek,
 • pożyczki z kas lub funduszów zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych,
 • spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,

Zatem pożyczając od tej grupy osób, mamy nieco gorzej pod względem podatkowym, niż pożyczając od bliskiego członka rodziny, gdzie tego podatku do pewnej kwoty nie trzeba do urzędu skarbowego płacić.

Jak wygląda opodatkowanie darowizny?

Wiemy już jakie opodatkowanie wiąże się z pożyczką od rodziny. Co zatem z darowizną? Pożyczka od darowizny różni się tym, że pożyczkę należy spłacić. Natomiast darowizna jest formą bezzwrotnej zapomogi, dlatego wiąże się ona z innego rodzaju opodatkowaniem.

Darowizna objęta jest podatkiem od spadków i darowizn. Jeśli, np. darowiznę otrzymamy od ojca i wartość darowizny nie przekroczy 9.637 zł. to jesteśmy zwolnieni z opłacania podatku, oraz nie musimy o tym fakcie powiadamiać urządu skarbowego.

Należy pamiętać, że od zapłacenia podatku od darowizny, zwolnione są osoby z “grupy zerowej”. Jednak podatku od darowizny można również uniknąć w przypadku darowizny od osób z dwóch pozostałych grup:

 • II grupa: zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych (np. mąż wnuczki);
  III grupa: pozostałe osoby.

W przypadku II grupy kwota darowizny wolna od podatku to 7.276 zł, a dla III grupy jest to 4.902 zł.

Załóżmy zatem, że otrzymaliśmy darowiznę od siostry, na kwotę 15 tysięcy złotych. Na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego, ustawodawca przewidział 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny.

Kiedy jesteśmy zwolnieni od zgłaszania tej darowizny do urzędu skarbowego?

 • gdy kwota darowizny nie przekracza kwoty 9.637 zł w I grupie podatkowej;
 • nabyliście prawa majątkowe na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego.

Minimalna wysokości podatku od darowizn wynosi 3% i tak jak w przypadku pożyczki od osoby prywatnej, obowiązek uiszczenia podatku do urzędu skarbowego, jest po stronie obdarowanego.

Również podobnie, jak w przypadku nieodprowadzenia podatku od pożyczki prywatnej, narażamy się na znacznie większe koszty…

Pieniądze obdarowanemu najlepiej przekazać przelewem na konto bankowe lub przekazem pocztowym. Brak dowodu przekazania pieniędzy, również grozi karą zwiększonego podatku.

Jeśli natomiast zapomnieliśmy o poinformowaniu urzędu w terminie do 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny, to wtedy również musimy opłacić powiększony podatek od darowizny.

Gdzie jeszcze warto pożyczyć pieniądze, jeśli nie u rodziny?

Załóżmy jednak, że pożyczkobiorca nie lubi zaciągać długów u rodziny lub u znajomych, a sprawy podatków od umów cywilnoprawnych, są dla niego zbyt stresujące.

Albo gdy nie chcemy, aby po pożyczce narazić się na komentarze rodziny oraz zbędne uwagi. Czy też obawiamy się, że kłopoty związane z opóźnieniem w spłacie pożyczki, źle wpłyną na relacje rodzinne.

Oprócz pożyczki od rodziny, mamy na szczęście wiele innych rozwiązań. Można oczywiście odłożyć w czasie planowany wydatek, jednak często jest to niezależne od pożyczkobiorcy i nie zawsze jest taka możliwość.

Można tutaj oczywiście skorzystać z debetu na koncie, limitu na karcie kredytowej, zaciągnąć pożyczkę w banku lub w firmie pożyczkowej, oczywiście zanim zaciągniemy pożyczkę w banku czy w prywatnej firmie pożyczkowej, należy przed podpisaniem pożyczki sprawdzić jak wysokie jest RRSO pożyczki i czy nie ma ukrytych opłat!

Kiedy warto wybrać inną formę pożyczki niż pożyczka od rodziny?

Choć pożyczka od rodziny jest dość popularna, to większość Polaków preferuje inne formy finansowego wsparcia. Dlaczego tak się dzieje? Czasami po prostu naszej rodziny może nie być stać na pomoc pożyczkobiorcy w formie natychmiastowej pożyczki.

O dziwo, formalności, które musimy wykonać w banku lub w firmie pożyczkowej, są znacznie szybsze niż formalności, które musimy dopełnić po uzyskaniu pożyczki od bliskiej nam osoby.

W dzisiejszych czasach, weryfikacja zdolności kredytowej i samego pożyczkobiorcy, trwa bardzo szybko, i nie trzeba martwic się o Urząd Skarbowy, oraz nie ma też potrzeby wyliczać podatku od pożyczki samemu.

Również plusem pożyczki pozarodzinnej, jest pełna dyskrecja… Często krępujemy się poprosić bliskie nam osoby o nawet niewielką sumę pieniędzy. Poza tym, pożyczanie od rodziny często rodzi niepotrzebne konflikty…

Artykuły które wybrałam specjalnie dla Ciebie:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (8 votes, average: 4,88 out of 5)
Loading...


8 komentarzy

 1. Gk

  Ciekawe ze zupełnie zapomina się w dzisiejszych czasach o tym że można pożyczyć na weksel i nie płacić durnego pcc.

 2. Hanna L

  Mieszkam za granicą. Chce pożyczyć bratu ok 100 000 zł. Najprawdopodobniej brat będzie mógł mi oddać pieniądze dopiero przy podziale majątku po śmierci mamy.

  Co trzeba zrobić żeby brat nie musiał zapłacić podatku od pożyczonych pieniędzy do urzędu skarbowego? Jak powinnam sformułować umowę pożyczki żeby wynikło z niej, ze zwrot pożyczki ma nastąpić NAJPÓŹNIEJ w momencie podziału majątku po zmarłej mamie? O czym powinnam jeszcze w tej sytuacji pomyśleć?

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Jest to dość spora kwota, więc na pewno radzę zabezpieczyć się odpowiednio skonstruowaną umowa pożyczki, jeśli w grę wchodzi nieruchomość i spełnienie danej czynności po podziale majątku, to możesz też zwrócić się do notariusza, aby tam potwierdzić pełnoprawnie transakcję między Tobą a bratem. A jak uniknąć płacenia podatku od pożyczki do urzędu skarbowego? wiesz co? chyba się nie da…

 3. Magda

  Podpisałam z bratem umowę za przeprowadzony remont dachu. Brat ustalił że miesięczna rata nie może być niższa niż 200 zł/msc, terminu pilnuję nigdy się nie spóźniłam, wpłacam regularnie na brata konto 200 zł co miesiąc, czy brat może wypowiedzieć taka umowę pożyczki żądając spłaty całości zadłużenia wyznaczając termin od wczoraj do 20 października 2018r. ?

 4. Marek

  Witam, czy pożyczkę od rodziny trzeba zgłaszać? brat chce pożyczyć ode mnie kilkadziesiąt tys zł i chciałbym tę pożyczkę przeprowadzić zgodnie z prawem, żebym ani ja ani on nie mieli problemów później…

 5. Tomek

  Witam, potrzebuję; umowa pożyczki od rodziców wzór. Rodzice zgodzili się by pożyczyć mi pieniądze na zakup mieszkania, pożyczą mi połowę, czyli jakieś 110 tys zł. wymagają jednak aby była umowa pożyczki podpisana przeze mnie i przez nich (czyżby mi nie ufali hehe). Wiadomo, kwota jest duża dlatego rozumiem ich doskonale…

  • Janina Gołębiecka

   Janina Gołębiecka

   Witaj Tomku, dołączyłam w artykule wzór umowy pożyczki w rodzinie.

NAPISZ KOMENTARZ