Pożyczka od rodziców na zakup mieszkania CZY darowizna?

Witam, czy pożyczka od rodziców na zakup mieszkania też musi być zgłoszona do urzędu skarbowego? I co jest lepsze? Darowizna czy pożyczka od rodziców? Chodzi o to, aby zapłacić jak najmniej podatku do US w ramach PCC.

Razem z żoną i rodzicami, zamiast zaciągać kredyt, chcemy się wspólnie dogadać, martwi nas tylko podatek od pożyczki w rodzinie, który trzeba zapłacić. Dodam, że pożyczka od rodziców byłaby nieoprocentowana.


Witaj, doskonale rozumiem cię w kwestii, że zastanawiasz się, co zrobić, by nie płacić podatku PCC od darowizny, czy pożyczki od rodziców. Jednakże już na samym początku, zanim odpowiem na twoje pytania, pragnę cię uspokoić — podatek od darowizny od rodziców i teściów nie musi wcale spędzać ci snu z oczu, bo są sposoby na to, by nie stracić nawet jednej złotówki z tego, co rodzice darują ci i twojej żonie na zakup upragnionego, własnego mieszkania.

Pożyczka od rodziców na zakup mieszkania CZY darowizna?

pozyczka-darowizna-od-rodzicow

Sprawy, które nas interesują, zostały uregulowane w ustawie z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawie z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie zeznania podatkowego składanego przez podatników podatku od spadków i darowizn.

Podatek od pożyczki rodzinnej, ile wynosi?

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi podlegają m.in. umowy pożyczek pieniężnych. I jak wskazuje art. 3, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, lub z chwilą każdorazowej wypłaty środków pieniężnych, jeżeli umowa pożyczki określa, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy. Obowiązek podatkowy ciąży na pożyczkobiorcy.

Stawka podatku od umowy pożyczki wynosi 0,5% (kiedyś było 2% PCC) od kwoty lub wartości pożyczki, a w przypadku umowy określającej, że wypłata środków pieniężnych nastąpi niejednokrotnie i ich suma nie jest znana w chwili zawarcia umowy – kwota każdorazowej wypłaty środków pieniężnych.

Jak widzisz, kwota podatku od pożyczki wcale nie musi być wysoka, bowiem ustawodawca przewidział podatek sięgający jedynie 0,5%. Jednakże to, co powinno cię zainteresować, to okoliczność, iż dalsze regulacje ustawy przewidując możliwość całkowitego uniknięcia podatku od pożyczki od rodziców.

Jak nie zapłacić podatku od pożyczki od rodziców?

Zgodnie z zapisem art. 9 ustęp 10 pkt b zwalnia się od pożyczki udzielone w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r. poz. 833 i 858), w wysokości przekraczającej kwotę, określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, pod warunkiem:

 • złożenia deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych właściwemu organowi podatkowemu w terminie 14 dni od daty dokonania czynności, z wyłączeniem przypadku, gdy umowa została zawarta w formie aktu notarialnego.
 • Udokumentowania otrzymania pieniędzy przez biorącego pożyczkę dowodem przekazania na jego rachunek płatniczy lub na jego inny rachunek w banku, lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo- -kredytowej, lub przekazem pocztowym.

Dla kogo zwolnienie od podatku od pożyczki rodzinnej?

Do I grupy podatkowej ustawodawca zaliczył:

 • małżonków
 • zstępnych (dzieci)
 • wstępnych (rodziców)
 • pasierbów (dzieci małżonka)
 • zięcia
 • synową
 • ojczyma
 • macochę
 • teściów.

Ty piszesz o pożyczce od rodziców, zatem ta zakwalifikuje was, jako strony postępowania podatkowego do I grupy dając szansę na całkowite uniknięcie podatku pod warunkiem zgłoszenia dokonanej czynności do US w terminie 14 dni wraz z przedłożeniem dowodu na jej potwierdzenia.

Najlepiej, więc jeśli rodzice przekażą pieniądze przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, chyba że zdecydujecie się na zawarcie umowy pożyczki u notariusza. Pamiętaj jednak, że zwykła forma pisemna pożyczki wystarczy, również dla celów dowodowych.

Darowizna od rodziców na zakup mieszkania, a podatek

Kwestię podatku od darowizn regulują przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przy darowiźnie pomiędzy osobami zaliczanymi do tzw. I grupy podatkowej ustawodawca dał szansę uniknięcia podatku.

Zgodnie z art. 4 niniejszej ustawy zwalnia się od podatku nabycie w drodze darowizny pieniędzy lub innych rzeczy przez osobę zaliczoną do I grupy podatkowej w wysokości nieprzekraczającej 9 637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19 274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny.

Jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany, lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

Jak nie zapłacić podatku od darowizny?

Myślę jednak, że wspomniana przez ustawodawcę kwota nie wyczerpuje środków, które na zakup mieszkania pragną przekazać wam rodzice. Dlatego, jeśli darowizna przekracza owe 19 274 zł, aby uniknąć podatku, należy fakt otrzymanej darowizny zgłosić do US, dokumentując jednocześnie otrzymanie pieniążków dowodem przekazania.

Zatem podobnie jak w przypadku pożyczki od rodziców, by uniknąć obowiązku uiszczenia podatku od darowizny, należy dokonać zgłoszenia w US, przekładając dowód w postaci np. przelewu środków. Sprawy nie należy bagatelizować, bowiem podatek od nadwyżki wynosi aż 3% (I grupa podatkowa).

Zgłoszenie darowizny i pożyczki od rodziców w Urzędzie Skarbowym

zgloszenie-pozyczki-darowizny-w-urzedzie-skarbowym

Pragnę cię zapewnić, że zgłoszenie darowizny i pożyczki od rodziców w Urzędzie Skarbowym jest bardzo proste. Sama przechodziłam formalizowanie darowizny od rodziców i byłam miło zaskoczona szybkością załatwienia całej sprawy.

Obecnie wystarczy wypełnienie druku i złożenie np. wydruku z konta, by zamknąć całą sprawę bez ponoszenia żadnych kosztów.

Druk, który należy złożyć do US, by nie płacić podatku od darowizny i pożyczki rodzinnej to wzór SD – 3 i SD – 3/A — załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2015 roku. Małżonkowie mogą złożyć wspólne zeznanie.

I tak jak napisałam, nabycie pieniędzy od rodziców (czy to w formie pożyczki, czy darowizny) powinno zostać potwierdzone odpowiednim dokumentem — wydruk z konta bankowego, dowód dokonania przelewu, przekazu.

Podsumowanie

Pytałeś, co wybrać darowiznę od rodziców, czy pożyczkę od rodziców, by uniknąć obowiązku zapłaty podatku od PCC. Ale teraz już widzisz, że bez względu na to, czy rodzice podarują ci, czy pożyczą pieniądze na zakup mieszkania, i tak masz możliwość uniknięcia podatku PCC.

Wystarczy, że dochowasz formalności zgłoszenia do US otrzymania pieniędzy. Pamiętaj tylko o najistotniejszej sprawie — jeśli pieniądze od rodziców przekroczą wskazane przez ustawodawcę 19 274 zł, to nie mogą być przekazane z ręki do ręki, lecz czynność powinna zostać odpowiednio udokumentowana np. przelew z rachunku rodziców na twój rachunek bankowy.

Pamiętaj również, aby dokonaną czynność potwierdzić umową pożyczki lub darowizny w wersji papierowej:

Ogólna umowa pożyczki — wzór

Umowa pożyczki w rodzinie

Umowa pożyczki od rodziców — wzór

Umowa-pozyczki-pieniedzy-od-rodzicow-wzor-pdf-doc

Umowa pożyczki pieniędzy od rodziców – wzór

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze