Wezwanie do przeniesienia własności nieruchomości WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWezwanie do przeniesienia własności nieruchomości WZÓR
Kurtina zapytał 1 miesiąc temu

Witam, deweloper nie chce przenieść własności nieruchomości na nas, nie wiemy dlaczego. Deweloper opóźnia podpisanie aktu notarialnego, wymyślając coraz to nowe historie, trochę nas to niecierpliwi, bo może znalazł sobie innych kupców na mieszkanie, którzy oferują więcej.

Czy są jakieś przepisy które regulują przeniesienie własności mieszkania od dewelopera? chcemy wysłać pismo do dewelopera jako ostateczne wezwanie do przeniesienia własności nieruchomości na nas. Co jeszcze warto wiedzieć? jak napisać takie pismo?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że w Państwa sprawie znaczenie przede wszystkim będą mieć postanowienia wcześniej zawartej umowy z deweloperem. W pierwszej kolejności więc radzę dokładnie przeanalizować treść umowy. Ewentualnie można zwrócić się do prawnika, by ten wypowiedział się w sprawie.

Niemniej muszę również dodać, że dewelopera wiążą również ogólne zasady przewidziane w ustawie z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego zwanej potocznie ustawą deweloperską. Zachęcam więc do zapoznania się z regulacjami ustawowymi.

Natomiast co do Państwa pytań, to w treści umowy deweloperskiej powinien znajdować się zapis zobowiązujący dewelopera do przeniesienia na nabywcę w zakreślonym terminie  po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego prawa własności ustalonego mieszkania.

Należy więc w umowie szukać tego terminu. Jest on o tyle istotny, że jeśli nie zostanie przez dewelopera dochowany, nabywca może odstąpić od umowy, jednakże dopiero po wyznaczeniu deweloperowi dodatkowego terminu 120 dni a zawarcie umowy przyrzeczonej – tak art. 29 niniejszej ustawy.

Podsumowując – jeśli wyznaczony w umowie termin na zawarcie umowy przeniesienia prawa własności już upłynął macie Państwo roszczenie do dewelopera o zawarcie umowy przyrzeczonej. Jeśli jednak dodatkowy termin (120 dni) na zawarcie umowy przyrzeczonej upłynie bezskutecznie, możecie Państwo bez żadnych konsekwencji od umowy odstąpić.

Niemniej wcześniej – bez względu na ostateczną decyzję – należy przesłać deweloperowi wezwanie do przeniesienia prawa własności. W treści wezwania należy powołać się na odpowiednie zapisy umowy (te traktujące o terminie zawarcia umowy), wyznaczając termin zawarcia umowy głównej pod rygorem odstąpienia od umowy lub wystąpienia z roszczeniem o wypłatę odszkodowania (jeśli umowa deweloperska takowe przewiduje).

Podobne tematy:

Twoja odpowiedź

20 + 6 =