Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem WZÓR

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperemJak napisać odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem? od umowy deweloperskiej można odstąpić na zasadach określonych w Ustawie deweloperskiej lub na podstawie zasad określonych w samej umowie.

Wstęp

odstapienie-od-umowy-rezerwacyjnej-z-deweloperem-wzor-pdf-docTak samo wygląda sytuacja w przypadku odstąpienia od umowy rezerwacyjnej – zwykle takie działanie nie wiąże się z żadnymi kosztami, o ile deweloper nie wprowadził w umowie zapisów o zatrzymaniu opłaty rezerwacyjnej przy odstąpieniu od zawartego kontraktu.

Aby ułatwić Ci odstąpienie od umowy z deweloperem, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odstąpienia od umowy rezerwacyjnej z deweloperem, który pobierzesz poniżej:

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem wzór

odstapienie-od-umowy-rezerwacyjnej-z-deweloperem-wzor-pdf-doc

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem wzór

Odstąpienie od umowy z deweloperem na podstawie ustawy deweloperskiej

umowa-z-deweloperem-odstapienieOdstąpienie od umowy z deweloperem możliwe jest na podstawie ustawy deweloperskiej, która daje konsumentom na rynku pierwotnym wiele niezbywalnych praw do odstąpienia od zawartego z deweloperem kontraktu w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie przekaże klientowi wszelkich niezbędnych informacji, potrzebnych do podjęcia decyzji o podpisaniu umowy.

Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi również w sytuacji, kiedy informacje w umowie deweloperskiej okażą się niezgodne z prospektem dewelopera, a także gdy prospekt nie zawiera informacji wymaganych przez ustawę lub jest niezgodny z prawem.

Ponadto, klient może odstąpić od umowy deweloperskiej, jeśli deweloper nie przeniesie na niego prawa własności nieruchomości w terminie ustalonym w kontrakcie.

Odstąpienie od umowy deweloperskiej na podstawie zapisów umownych

umowa-z-deweloperem-odstapienieZ reguły umowa deweloperska powinna poruszać kwestie związane z warunkami odstąpienia od umowy.

Standardem na rynku pierwotnym jest przyznawanie prawa do odstąpienia bez konieczności zapłaty tak zwanej kary umownej, jeśli metraż mieszkania okaże się inny, niż obiecywał deweloper (różnica ponad 2%).

Często spotykaną klauzulą jest także możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, kiedy podatek VAT zostaje zmieniony przez rządzących oraz w przypadku odmowy udzielenia kredytu nabywcy.

Zwykle deweloperzy nie przyznają swoim klientom prawa do bezkosztowego odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

 

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem

umowa-z-deweloperem-odstapienieUmowa rezerwacyjna z deweloperem zawierana jest na mocy swobody zawierania umów, dlatego możliwe jest również bezproblemowe odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem.

Takie działanie może wiązać się jednak z konsekwencjami finansowymi, wynikającymi z zapisów samego dokumentu.

Jeśli w warunkach kontraktu zamieszczono wzmiankę o konieczności wniesienia opłaty rezerwacyjnej, to warto pamiętać, że przy zawarciu umowy deweloperskiej środki te zostaną zaliczone na poczet ceny mieszkania, lecz w przypadku odstąpienia od umowy pozostaną przy deweloperze jako rekompensata.

Opłata rezerwacyjna może zostać zatrzymana w całości lub w części. Istnieją także wyjątkowe okoliczności, w których umowa rezerwacyjna z deweloperem może zostać rozwiązana bez konsekwencji finansowych.

Odstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem bez konsekwencji

umowa-z-deweloperem-odstapieniePozbawione konsekwencji odstąpienie od umowy możliwe jest wyłącznie w sytuacji, kiedy podpisany dokument nie zobowiązuje do zawarcia umowy deweloperskiej i w jego treści nie ma postanowień odnoszących się do warunków wypowiedzenia oraz kar umownych.

Podpisując umowę rezerwacyjną na rynku pierwotnym, warto zwrócić więc uwagę na jej zapisy, w tym zwłaszcza na kwotę przewidywanej kary umownej za odstąpienie od kontraktu.

Zdarza się bowiem, że jest to kwota niższa niż wpłacona opłata rezerwacyjna.

W takim przypadku, jeśli środki wniesione w ramach rezerwacji będą podlegały zwrotowi, niedoszły nabywca będzie miał możliwość odzyskania przynajmniej części środków.

 

Czy opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi?

umowa-z-deweloperem-odstapienieOdpowiedź na pytanie: „Czy opłata rezerwacyjna podlega zwrotowi?” znajdziemy w zapisach samego dokumentu.

Umowa rezerwacyjna jest bowiem kontraktem sporządzonym na podstawie zasady swobody umów, dlatego strony mogą ustalić między sobą w sposób dowolny, czy opłata rezerwacyjna będzie traktowana jako zaliczka i wróci do niedoszłego nabywcy, kiedy ten odstąpi od umowy, czy pozostanie przy deweloperze jak zadatek.

Jak odzyskać pieniądze z umowy rezerwacyjnej? Będzie to możliwe wyłącznie wtedy, kiedy w umowie rezerwacyjnej pojawią się zapisy gwarantujące konsumentowi zwrot wpłaconej sumy.

W takim przypadku wystarczy napisać wezwanie zwrotu wpłaconej opłaty rezerwacyjnej i dostarczyć je deweloperowi po odstąpieniu od umowy.

Jak odstąpić od umowy rezerwacyjnej z deweloperem?

umowa-z-deweloperem-odstapienieOdstąpienie od umowy rezerwacyjnej z deweloperem polega na dostarczeniu przedsiębiorcy stosownego pisma. Aby przygotować poprawny dokument, warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór odstąpienia od umowy rezerwacyjnej z deweloperem.

Co powinno zawierać pisemne odstąpienie od umowy? w piśmie trzeba zawrzeć:

  • dane kupującego,
  • datę i miejsce sporządzenia dokumentu,
  • numer umowy rezerwacyjnej wraz z datą zawarcia,
  • treść odstąpienia od umowy z odpowiednim zwrotem,
  • podpis kupującego.

Należy pamiętać, że dla swojej ważności odstąpienie od umowy musi zostać dostarczone deweloperowi, dlatego pismo musi zostać wręczone mu osobiście z potwierdzeniem doręczenia na osobnej kopii lub wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

Podsumowanie

Duża większość deweloperów korzysta z zawierania umów rezerwacyjnych, które poprzedzają zawarcie umowy deweloperskiej przeniesienia własności. Polskie prawo formułuję kształt umowy rezerwacyjnej mieszkania na podstawie art. 353(1) Kodeksu cywilnego, który mówi, że:

Art.  3531 Zasada swobody umów

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Jasno wynika z przepisu, że strony zawierające umowę rezerwacyjną (deweloper i kupujący) mogą formułować umowę według własnego uznania, ważne tylko – aby treść tej umowy nie sprzeciwiała się właściwości stosunku, ustawie i zasadom współżycia społecznego.

Co jeśli przyszły kupujący chce się wycofać z zakupu mieszkania i nie dojdzie do podpisania umowy? nic nie stoi mu na przeszkodzie, by wycofać się z transakcji.

Warunki wycofania się z zakupu mieszkania lub domu opisane powinny być w umowie rezerwacyjnej którą obie strony sporządziły i podpisały.

W zależności od treści umowy z deweloperem umowę deweloperską można podzielić na tę:

  • zobowiązującą do zakupu mieszkania (przedwstępna umowa deweloperska – art. 2 ust. 2. Ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego)
  • niezobowiązującą do zakupu mieszkania (wyłączenie mieszkania / domu z oferty sprzedaży na czas trwania rezerwacji)

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze