Protokół zdawczo odbiorczy po sprzedaży mieszkania WZÓR

Protokół zdawczo odbiorczy mieszkania nie jest dokumentem obowiązkowym w procesie sprzedaży nieruchomości. Strony mogą spisać go również na każdym etapie sprzedaży, choć wybrany moment ma wpływ na zawartość protokołu oraz ewentualne roszczenia nabywcy mieszkania względem sprzedającego. Warto sporządzić więc tego typu pismo odpowiednio wcześnie i uwzględnić w nim jak najwięcej informacji.

Wstęp

protokol-zdawczo-odbiorczy-po-sprzedazy-mieszkania-wzor-pdf-docJak sporządzić protokół zdawczo odbiorczy po sprzedaży mieszkania, aby zabezpieczał on nasze interesy? w dokumencie powinny znaleźć się wszystkie niezbędne elementy charakterystyczne dla protokołów po sprzedażowych, aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór, który pobierzesz poniżej:

Protokół zdawczo odbiorczy po sprzedaży mieszkania wzór

protokol-zdawczo-odbiorczy-po-sprzedazy-mieszkania-wzor-pdf-doc

Protokół zdawczo odbiorczy po sprzedaży mieszkania WZÓR

Po co sporządza się protokół zdawczo odbiorczy po sprzedaży mieszkania?

wazne-informacjeProtokół zdawczo odbiorczy sprzedaż mieszkania to nic innego jak zabezpieczenie transakcji kupna nieruchomości w zakresie elementów jej wyposażenia, które pozostaną w lokalu po zmianie na nowego właściciela.

Dokument w szczegółowy sposób opisuje przede wszystkim umeblowanie domu, odnosząc się również do obecnych urządzeń RTV i AGD. Jeśli właściciel mieszkania obiecał zostawić nabywcy pewne meble i sprzęty, ale nie zostało to uwzględnione w protokole zdawczo odbiorczym, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprzedający wydał lokal nawet w stanie surowym.

Z kolei nabywca, który podpisze akt notarialny zawierający oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym mieszkania, nie będzie miał prawa do wnoszenia żadnych roszczeń względem sprzedawcy. Protokół zdawczo odbiorczy przy sprzedaży mieszkania warto podpisać więc jeszcze przed zawarciem umowy kupna-sprzedaży!

Protokół przekazania nieruchomości po sprzedaży jest istotny również z innych powodów. To jedyny dokument potwierdzający wydanie lokalu oraz kluczy do mieszkania, a także aktualny stan liczników, który jest niezbędny do rozliczenia uprzedniego właściciela z opłat za media. Poza tym protokół przekazania lokalu, zawierający tego typu informacje będzie potrzebny nabywcy do podpisania nowej umowy z dostawcami mediów.

Ani kupujący, ani sprzedający nie mają obowiązku sporządzania protokołu zdawczo odbiorczego przy transakcji sprzedaży mieszkania. Jest to jednak formalność, o której warto pamiętać, bowiem znacząco ułatwia dochodzenie swoich roszczeń na wypadek ewentualnego postępowania sądowego.

Dokument powinien zostać przygotowany w sposób prawidłowy, aby zawierał wszystkie istotne informacje na temat nieruchomości.

 

Jak sporządzić protokół zdawczo odbiorczy po sprzedaży mieszkania?

wazne-informacjeZwiązany z transakcją kupna-sprzedaży nieruchomości protokół zdawczo odbiorczy po sprzedaży mieszkania nie ma jednej, ustalonej formy. Każda ze stron transakcji powinna pamiętać jednak o kilku zasadach prawidłowego przygotowania tego typu dokumentu.

Po pierwsze, protokół zdawczo odbiorczy zawsze sporządza się w dwóch egzemplarzach – po jednym dla sprzedającego i dla nabywcy. Początek dokumentu powinien wskazywać na osobę, która jest autorem protokołu oraz określać jego cel.

Protokół zdawczo odbiorczy mieszkania sprzedaż musi odnosić się bezpośrednio do danego lokalu lub nieruchomości, poprzez podanie jej dokładnego adresu. Jeśli dokument sporządzany jest po podpisaniu umowy kupna sprzedaży, powinna znaleźć się w nim informacja o zawartej umowie lub podpisanym akcie notarialnym.

Istotne jest także określenie dokładnej daty i miejsca sporządzenia protokołu.

Co zawiera wzór protokołu zdawczo odbiorczego po sprzedaży mieszkania?

wazne-informacjeWzór protokołu zdawczo odbiorczego ułatwia sporządzenie szczegółowego dokumentu, który dobrze chroni interes nabywcy nieruchomości. Pismo przewiduje opis takich elementów mieszkania, jak:

 • stan techniczny ścian, podłóg, okien, zakończeń instalacji elektrycznych i wodnych,
 • wypis pozostawianych nowemu właścicielowi mebli i sprzętów RTV/AGD,
 • liczba przekazywanych kompletów kluczy do mieszkania/piwnicy/bramy/furtki,
 • kod do domofonu,
 • termin wniesienia ostatniej płatności za czynsz,
 • dokładne i aktualne stany liczników – energia elektryczna, woda, gaz,
 • dokumentacja fotograficzna.

 

Protokół zdawczo odbiorczy w praktyce

wazne-informacjeDobrze sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy po sprzedaży mieszkania to dokument niezwykle przydatny w okolicznościach ewentualnych sporów czy nieporozumień pomiędzy stronami transakcji. Jeśli konflikt zakończy się na sali sądowej, niezbędne będą bowiem niepodważalne dowody, a jednym z nich jest właśnie pisemny protokół odbioru mieszkania.

Umowa sprzedaży nieruchomości sporządzona w formie aktu notarialnego nie jest tak szczegółowa, jak dokument, którego głównym celem jest dokładne opisanie stanu technicznego i wyposażenia lokalu.

Poprzez podpis złożony na protokole zdawczo odbiorczym obie strony transakcji kupna sprzedaży potwierdzają, że okoliczności wskazane w treści pisma są zgodne z rzeczywistością. Protokół przekazania lokalu jest więc wiarygodnym dowodem, na którym sądy często opierają swoje orzeczenia.

Podpisanie protokołu zdawczo odbiorczego a rękojmia

wazne-informacjePodpisanie protokołu zdawczo odbiorczego mieszkania nie skreśla prawa nabywcy nieruchomości do skorzystania z rękojmi, jeśli po odbiorze lokalu zauważy on w nim istotne wady. Roszczenia względem sprzedającego mogą dotyczyć na przykład przekazania mieszkania w stanie niezupełnym.

Reklamacji podlegają także wady, które zmniejszają wartość lub użyteczność mieszkania. Rękojmia obejmuje zarówno wady fizyczne, jak i prawne, dlatego nabywca jest chroniony między innymi w sytuacji, kiedy wyjdzie na jaw, że sprzedany lokal stanowi własność osoby trzeciej.

 

Podsumowanie

 • Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy? po sprzedaży mieszkania protokół zdawczo odbiorczy zabezpiecza transakcję pod względem elementów wyposażenia pozostających w lokalu oraz stanu technicznego nieruchomości. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których sprzedawca nieruchomości po sprzedaży mieszkania lub tuż przed wizytą u notariusza opróżnia mieszkanie z wartościowych elementów jego wyposażenia.
 • Jeśli jednak chodzi o rynek pierwotny, sporządzenie protokołu służy głównie do formalnego potwierdzenia przekazania lokalu nabywcy, gdzie zgodnie z prawem deweloper jest umownie do tego zobowiązany.
 • Protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony na piśmie po zawarciu umowy sprzedaży jest jedynym dokumentem, który potwierdza nie tylko wydanie kluczy do lokalu i wydanie samego lokalu, ale też  potwierdza stan liczników niezbędny do rozliczenia mediów z byłymi właścicielami nieruchomości i podpisaniu nowych umów z dostawcami mediów przez nowego właściciela.
 • Aby protokół można było uznać za kompletny, koniecznie musi zawierać przywołanie umowy sprzedaży (w przypadku nieruchomości musi to być akt notarialny), oraz liczbę kompletów kluczy do sprzedawanej nieruchomości.
 • Najczęściej protokół zostaje spisany w dniu przekazania kluczy nowemu właścicielowi.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze