Wniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaWniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie WZÓR
AvatarTores zapytał 5 miesięcy temu

Jak napisać wniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie? dostałem wezwanie na sprawę do sądu, wiem, o jaką sprawę chodzi, chcę wziąć ze sobą dwóch świadków, dzięki którym będę w stanie udowodnić swoją niewinność.

Czy zanim dojdzie do rozprawy sądowej, mogę zawieźć do sądu do biura podawczego wniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie? czy nie jest za późno? zostały 3 tygodnie. Bardzo proszę o pomoc, jak napisać taki wniosek?

1 odpowiedzi
Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Wniosek o przesłuchanie świadka może złożyć sąd z urzędu (dowód przeprowadzany z urzędu) lub strona postępowania, a więc i Ty. Wzór wniosku znajduje się poniżej:

Wniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie WZÓR

Wniosek-o-przesłuchanie-swiadka-na-rozprawie-wzor-doc-pdf
Wniosek o przesłuchanie świadka na rozprawie WZÓR

Wymogi formalne przy tworzeniu takiego pisma określa art. 119 Kodeksu postępowania karnego, wymogi więc są zupełnie takie same, jak dla pisma procesowego.

We wniosku o przesłuchanie świadka powinny więc znaleźć się:

  • oznaczenie sądu, do którego wnosimy wniosek,
  • oznaczenie strony, która wnosi wniosek i adres,
  • oznaczenie sygnatury sprawy,
  • data i podpis osoby wnoszącej wniosek.

W uzasadnieniu wniosku należy wskazać okoliczność, na którą dowód (przesłuchanie świadka) ma być przeprowadzony, czyli uzasadniamy, co przesłuchanie świadka może wnieść do sprawy.

Niemniej ważne jest też dokładne oznaczenie świadka, który ma być przesłuchany przez sąd, należy więc wskazać:

  • imię i nazwisko świadka,
  • oraz dokładny jego adres.

Jeśli adres świadka nie jest znany, można wskazać szczegóły mogące pomóc w namierzeniu świadka, np. Pan Jan Kowalski, właściciel firmy Xyz.

Podstawa prawna:

Art. 167 k.p.k

Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu określonego w art. 416 albo z urzędu.

Twoja odpowiedź