Wszczętą egzekucję przez komornika mimo wcześniejszej spłaty zadłużenia bezpośrednio wierzycielowi

Forum prawneKategoria: KomornikWszczętą egzekucję przez komornika mimo wcześniejszej spłaty zadłużenia bezpośrednio wierzycielowi
rafalnowak1 zapytał 4 lata temu

Dzień dobry,

Chodzi o wszczętą egzekucję przez komornika mimo wcześniejszej spłaty zadłużenia bezpośrednio wierzycielowi.

Dostałem pismo od komornika o wszczęciu egzekucji sprzed prawie 10 lat (klauzula wykonalności z dnia 08-12-2010 r.) ogólnie dług uregulowałem kilka lat wstecz bezpośrednio u wierzyciela, którym było Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Krakowie.

Przez panującą pandemię koronawirusa nie mogłem jeszcze wyjaśnić sprawy, ale wydaje mi się, że wierzyciel nie złożył wniosku o umorzeniu postępowania egzekucyjnego ze względu na dobrowolną spłatę długu z pominięciem komornika.

Nie jestem pewny co mam teraz zrobić;

1. wysłać pismo do sądu o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu,
2. napisać bezpośrednio skargę na czynności komornika do sądu,
3. napisać pismo o wstrzymanie egzekucji do komornika (który chyba dobrze wie, co mi wysłał i dlaczego/liczy na moją niewiedzę)

Proszę o merytoryczną odpowiedź i w miarę możliwości nakierowanie mnie co w tej sprawie mogę zrobić.

Z poważaniem,
Rafał N.

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam,

Rafale, jeżeli dochodzi do egzekucji nieistniejącej należności, czyli także tej, która została we wcześniejszym czasie uregulowana, dłużnikowi przysługuje tzw. powództwo przeciwegzekucyjnego, które należy skierować do właściwego sądu.

Niemniej jednak, przed wniesieniem pozwu, warto spróbować wyjaśnić sprawę, kontaktując się z wierzycielem.

Radzę więc wykonać szybki telefon do właściwego wydziału Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Krakowie lub udać się do urzędu osobiście i spróbować wyjaśnić zaistniałą sprawę, żądając jednocześnie wycofania egzekucji pod rygorem skierowania sprawy do sądu.

To na co należy podnieść, to uprzednie uregulowanie długu – ważne abyś był w stanie przedstawić potwierdzenie dokonanej spłaty.

Jeśli wierzyciel nie uzna Twoich racji i nie wystąpi do komornika z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego, zasadne będzie powództwo przeciwegzekucyjne.

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Wraz z nim należy wystosować do komornika pismo ze wskazaniem, że dłużnik wystąpił do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym z żądaniem unieważnienia tytułu wykonawczego z uwagi na wygaśnięcie zobowiązania poprzez jego spłatę we wcześniejszym terminie.

W piśmie do komornika należy złożyć wniosek o zawieszenie czynności egzekucyjnych.

Wniosek o wstrzymanie lub zawieszenie egzekucji komorniczej

wniosek-o-wstrzymanie-zawieszenie-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o wstrzymanie/zawieszenie egzekucji komorniczej

Dodatkowo dla uwiarygodnienia swoich racji należy przedłożyć komornikowi odpis złożonego do sądu pozwu wraz z załącznikami, wśród których znaleźć się powinien dowód spłaty należności (potwierdzenie przelewu, wydruk z konta).

Podsumowując:

Dłużnik, który chce zatrzymać egzekucję spłaconego we wcześniejszym czasie długu, powinien:

  1. podjąć kontakt z wierzycielem i zażądać wycofania bezprawnej egzekucji
  2. złożyć do sądu powództwo przeciwegzekucyjne z żądaniem uchylenia tytułu wykonawczego, dołączając dowód dokonanej spłaty – jeśli nie dojdzie do porozumienia z wierzycielem
  3. poinformować komornika o egzekucji nieistniejącego długu, żądając jednocześnie zatrzymania postępowania egzekucyjnego.

Rafał odpowiedział 4 lata temu

Dzień dobry,

Proszę jeszcze przeanalizować dokumenty związane ze sprawą, które otrzymałem od komornika zwykłym listem na adres, pod którym jestem zameldowany, ale od 6 lat nie mieszkam.

Jeżeli jest Pani wstanie mi jeszcze coś powiedzieć odnośnie tej sprawy, to będę bardzo wdzięczny.

Z wyrazami szacunku,
Rafał N.

zajecie-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wierzytelnosci-zasilku-chorobowego-i-wezwanie-do-dokonywania-potracen

zajecie-wierzytelnosci-pismo-od-komornika

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Rafale, dziękuję za nadesłane dokumenty.

Wczytując się w nie, mam wrażenie, że zajęcie, o którym mowa w tym momencie, dotyczy jedynie kosztów egzekucji.

Zatem spłata należności głównej musiała nastąpić dopiero po złożeniu przez wierzyciela wniosku egzekucyjnego do komornika. Jeśli tak się stało, że spłata, o której wspominasz, była następstwem otrzymanych od komornika informacji o zajęciu, przez co nałożenie na Ciebie kosztów egzekucji stało się zasadnym.

Jeżeli jednak należność główna została spłacona znacznie wcześniej, to sama egzekucja nie powinna mieć miejsca, a co za tym idzie, nałożenie na Ciebie obowiązku uregulowania kosztów egzekucyjnych jest niezgodne z prawem.

Być może wierzyciel cofnął swój wniosek egzekucyjny, informując komornika o spłacie długu, nie podając jednak daty, kiedy spłata nastąpiła, co skutkowało nałożeniem opłaty na Ciebie, jako dłużnika. Jeżeli i tak jest, to znów mamy do czynienia z błędem, który należy wyprostować.

Na Twoim miejscu podjęłabym kontakt z komornikiem, nawet telefoniczny, próbując wyjaśnić zasadność nałożenia na Ciebie kosztów egzekucyjnych.

Następnie podniosłabym okoliczność posługiwania się nieaktualnym adresem i przesyłanie korespondencji zwykłym listem, a nie listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeśli nie uda się sprawy wyjaśnić, radzę nie zwlekać dłużej, lecz złożyć powództwo przeciwegzekucyjne.