Za ile lat wstecz mogę odzyskać alimenty?

Forum prawneKategoria: AlimentyZa ile lat wstecz mogę odzyskać alimenty?
Milena Z. zapytał 2 lata temu

Dzień dobry mam pytanie. Za ile lat wstecz mogę odzyskać alimenty? Czy skoro mąż nie płacił alimentów 7 lat, a ja nic z tym nie zrobiłam, to czy mogę się teraz ubiegać o zwrot alimentów z 7 lat? czy tylko 3 ostatnich lat?

Czytałam, że alimenty ulegają przedawnieniu. Jak to wygląda? Będę bardzo wdzięczna za odpowiedź. Czy pozostałych alimentów się nie da odzyskać?

Pozdrawiam. Będę ogromnie wdzięczna za odpowiedź.

6 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj,

rzeczywiście zobowiązania alimentacyjne ulegają przedawnieniu.

Zgodnie z treścią art. 137 § 1 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech.

Jednakże od powyższej reguły art. 121 kodeksu cywilnego stanowi wyjątek wskazując, że:

Bieg przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu:

1) co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom – przez czas trwania władzy rodzicielskiej;
2) co do roszczeń, które przysługują osobom niemającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub kuratelę – przez czas sprawowania przez te osoby opieki lub kurateli;
3) co do roszczeń, które przysługują jednemu z małżonków przeciwko drugiemu – przez czas trwania małżeństwa;
4) co do wszelkich roszczeń, gdy z powodu siły wyższej uprawniony nie może ich dochodzić przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw danego rodzaju – przez czas trwania przeszkody.

Zatem, by móc odpowiedzieć na Twoje pytanie – za jaki czas możesz starać się odzyskać zaległe alimenty – należy wziąć pod uwagę, czy są to alimenty na dzieci, a jeżeli tak, to czy uprawnione do świadczeń alimentacyjnych dzieci weszły w pełnoletność, czy są to jednak alimenty na małżonka.

Jeżeli zadłużenie alimentacyjnego dotyczy dzieci, to przedawnienie nie biegnie do czasu, aż nie wejdą one w pełnoletność. Od ukończenia osiemnastego roku życia przez kolejne trzy lata będą one miały prawo domagać się spłaty całej należności. Natomiast alimenty należne po wejściu w pełnoletność będą przedawniać się z upływem lat trzech.

W sytuacji, kiedy dług alimentacyjny dotyczy małżonka, to bieg przedawnienia nie biegnie do czasu orzeczenia przez sąd rozwodu. Natomiast po ustaniu małżeństwa, zastosowanie znajdzie ta sama zasada, co w stosunku do dzieci pełnoletnich – trzyletni termin przedawnienia.

Przedawnione świadczenia alimentacyjne nie będą przez komornika egzekwowane – w obecnym stanie prawnym, komornik ma obowiązek badania wniosku egzekucyjnego pod kątem przedawnienia wierzytelności, odmawiając wszczęcia egzekucji, co do należności przedawnionych. Dlatego jeśli Twój były mąż nie spłaci przedawnionych alimentów dobrowolnie, nie istnieje środek przymusu, by je od niego wyegzekwować.

Podałaś jednak zbyt mało informacji, bym mogła odpowiedzieć na Twoje zasadnicze pytanie, czy cała należność za siedem lat uległa przedawnieniu.

Przydatne wzory pism:

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów wzór

Odpowiedz-na-pozew-o-podwyzszenie-alimentow-wzor

Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów – wzór

Pozew o uchylenie alimentów

pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor-pdf-doc

Pozew o uchylenie alimentów – wzór

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Wniosek-o-umorzenie-dlugu-alimentacyjnego-wzor-pdf-doc

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego wzór

Koniecznie przeczytaj:

Olga T. odpowiedział 2 lata temu

Zaległe alimenty do ilu lat wstecz jeśli dziecko jest już pełnoletnie? i nadal przysługuje mu świadczenie alimentacyjne?

Olga T. odpowiedział 2 lata temu

Ile wstecz można ubiegać się o alimenty przy dziecku pełnoletnim?? hallo jest tu ktoś??

iszcz odpowiedział 11 miesięcy temu

Czy alimenty zaległe ulegają przedawnieniu? Wyrok w sprawie alimentów od byłego małżonka uzyskałam od dnia 24.01.2017 r. Uzyskałam go w wyniku apelacji w dniu 28.06.2018 r. Klauzule wykonalności wyroku uzyskałam 23.08.2021 r. za jaki okres mogę żądać zaległe alimenty? Były mąż nie zapłacił żadnej raty alimentacyjnej. Dług wynosi 56 tys. PLN + alimenty bieżące po 1 tys.PLN miesięcznie.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 11 miesięcy temu

Witam serdecznie,

o kwestii przedawnienia roszczeń alimentacyjnych mówi przepis art. 137§1 ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym roszczenia o świadczenia alimentacyjne ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech.

Powyższe oznacza dla Pani, że może dochodzić zapłaty nieuregulowanych rat alimentacyjnych w najgorszym przypadku za ostatnie trzy lata.

Piszę tak dlatego, że prawdopodobnie i inne, a dokładnie starsze świadczenia będą należne, ponieważ nie uległy przedawnieniu. W Pani sprawie znaczenie będzie mieć fakt, czy i kiedy rozpoczął swój bieg termin przedawnienia roszczenia.

Podaje Pani, że cała sprawa rozwodowa trwała dość długo i dopiero w dniu 23 sierpnia 2021 roku sąd nadał klauzulę wykonalności na wyrok rozwodowy w punkcie zasądzającym alimenty. Wydaje mi się więc, że bieg terminu przedawnienia rozpocznie się dopiero od tej daty.

Z uwagi na powyższe uważam, że należy przygotować wniosek egzekucyjny i  objąć nim wszystkie nieuregulowane należności (nawet te starsze).

Dodam, że jeżeli komornik uzna, że roszczenie w pewnej części jest nienależne, odmówi egzekucji w tym zakresie.

Iwona odpowiedział 11 miesięcy temu

Ok. O to mi właśnie chodziło. Czy klauzula wykonalności wyroku rozpoczyna termin biegu przedawnienia. Komornik to już potwierdził. Dziękuję za szybką odpowiedż. Miałam wątpliwości co do rozpoczęcia terminu przedawnienia. Tym bardziej, że wyrok Sądu I instancji został zmieniony w Sądzie Apelacyjnym, a ja nie myślałam, że wyrok uległ zmianie bo nie byłam na rozprawie apelacyjnej i dopiero w portalu informacyjnym sądów dowiedziałam się jaka była zmiana co skłoniło mnie o do uzyskania klauzuli wykonalności,
Dziękuję bardzo

Twoja odpowiedź

6 + 7 =