Zaległe alimenty z Funduszu Alimentacyjnego

Forum prawneKategoria: AlimentyZaległe alimenty z Funduszu Alimentacyjnego
AvatarD.M. zapytał 1 rok temu

Mam pytanie: w sierpniu 2015 roku miałem zaległość w funduszu alimentacyjnym (2009- a październik 2012) przed zmianą ustawy, która weszła w życie 18.09.2015 r., Prezydent Miasta umorzył mi egzekucje w kwocie głównej np. 1000 zł i odsetki od 2009 do sierpnia 2015 i umorzył koszty egzekucyjne… powołując się, że z dniem 18.09.2015 (ja wówczas nie rozumiałem tego dopiero teraz) będzie ściągane na drodze egzekucji sądowej…

Komornik nie był w stanie prowadzić egzekucji, bo nie miał z czego… więc przez 5 lat nie ściągną dla Funduszu Alimentacyjnego nic. Co więcej, pomimo że umorzono mi egzekucję, po 4 latach ponownie wszczęto egzekucje.

Mam pytania: czy to zgodne z prawem? bo minęło 5 lat i że powinienem spłacić tylko należność główną, bo już nie mogą się domagać odsetek od alimentów, bo przedawniły się? (3 lata), a jest już 5 lat (oraz czy zaległe alimenty z fundusz alimentacyjnego mam szanse umorzyć?), mam w tym przypadku myśl o umorzeniu kwoty głównej, bo tak jak pisałem, to odsetki za alimenty zapewne się przedawniły!!! (czy mam rację, że mam obowiązek tylko do zwrotu kwotę główną długu alimentacyjnego?

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj,

niestety wspomniana przez Ciebie decyzja Prezydenta Miasta nie dotyczyła umorzenia zadłużenia względem Funduszu Alimentacyjnego, lecz samego postępowania egzekucyjnego, które było nieskuteczne, bo jak podajesz, komornik sądowy nie znalazł majątku, z którego mógłby egzekwować dług.

Powyższe przekłada się na to, że Twój dług nadal istnieje, a wierzyciel ma prawo próbować, angażując komornika ściągnąć pieniądze, które zostały wypłacone w ramach tzw. alimentów zastępczych z FA.

Co więcej, kolejne postępowanie egzekucyjne może być wszczęte w każdym czasie. Same długi z FA nie przedawniają się, dlatego wielu dłużników udaje się uchwycić dopiero na emeryturze – tu już nie ma możliwości ukrycia dochodu, dlatego bez większych problemów komornik zajmuje świadczenie dłużnika alimentacyjnego.

Odnośnie odsetek, to pamiętaj, że są one naliczane od pierwszego dnia następującego po dniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, do dnia spłaty. Jednak masz rację – w tym momencie komornik może egzekwować jedynie odsetki z ostatnich trzech lat. Nie będzie to jednak mała kwota, bo jak sam podniosłeś, Twój dług rośnie o 1 000 zł w każdym nowym miesiącu, sukcesywnie od wielu już lat, a odsetki ustawowe od opóźnienia naliczane są od całej zaległej kwoty.

Niemniej jednak, podejmując kontakt z organami miasta (tu Prezydent), masz prawo wnioskować o umorzenie długu względem FA.

Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomoc osobom uprawnionym do alimentów w  art. 30 traktuje, że:

Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

Organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

Zatem, aby starać się o umorzenie długu alimentacyjnego, należy dokonać spłaty części zadłużenia lub wykazać przed organami, że sytuacja materialno-bytowa dłużnika uzasadnia umorzenie długu.

Do umorzenia długów względem Funduszu Alimentacyjnego dochodzi najczęściej przy trwałej niezdolności dłużnika do pracy. W innych sytuacjach uzyskać oddłużenie jest bardzo trudno.

Zachęcam Cię jednak do podjęcia starań. Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Twoja odpowiedź