Umorzenie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego można?

Forum prawneKategoria: AlimentyUmorzenie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego można?
UżytkownikUżytkownik zapytał 2 lata temu

Witam. Mam pytanie, czy jest sens starać się o umorzenie alimentów za ojca, który posiada nieruchomość, nie posiada źródła dochodu, bo od wielu lat opiekował się chorą matką. Obecnie ma 60 lat i nie pracuje.

Dług w funduszu alimentacyjnym jest w wysokości około 100 000 zł. Co zrobić, aby uniknąć licytacji komorniczej nieruchomości, w której mieszkają obecnie dorosłe dzieci, na które były zasądzone alimenty?

Czy mogę prosić o wzór wniosku o umorzenie zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego? Czy spłata zaległych alimentów z funduszu alimentacyjnego to raczej dla ojca konieczność i tego nie uniknie?

Imię:
Karolina

12 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witaj, oczywiście Twój ojciec może wnioskować o umorzenie długu alimentacyjnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

O umorzeniu długów alimentacyjnych traktuje art. 30 niniejszej ustawy.

Dług Twojego ojca jest bardzo wysoki, ma on jednak majątek, który komornik mógłby spieniężyć na poczet spłaty należności. Sprawa nie jest więc jednoznaczna. Nie warto jednak z góry się poddawać, tym bardziej że w majątku ojca żyją obecnie jego pełnoletnie dzieci.

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego trzeba złożyć we właściwym urzędzie gminy, a w nim w sposób wyczerpujący opisać sytuację dłużnika.

Wniosek-o-umorzenie-dlugu-alimentacyjnego-wzor-pdf-doc
Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego wzór

Nie mogą to być jednak tylko argumenty podniesione na papierze.

Do wniosku warto załączyć dokumenty potwierdzające trudności, z jakimi spotkał się dłużnik alimentacyjny.

Wspominasz, że opiekował się chorą matką. Okoliczność tę należy uprawdopodobnić, załączając np. zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że babcia wymagała zaangażowania osób drugich.

Decyzja, czy ojciec uzyska oddłużenie z alimentów, będzie zależeć od organu gminnego. Umorzenie zaliczek następuje w drodze decyzji administracyjnej. Postępowanie jest dwuinstancyjne, dlatego niekorzystną decyzję dłużnik może zaskarżyć.

Warto również przeczytać:

AvatarBartłomiej odpowiedział 2 lata temu

Piszę, by podnieść Was na duchu, mam na imię Bartłomiej i udało mi się umorzyć dług w Funduszu Alimentacyjnym (wiele osób pisze, że to nie możliwe?). Dwa miesiące temu złożyłem wniosek o umorzenie należności z funduszu alimentacyjnego i kilka dni temu dostałem list z FA o treści:
DECYZJA

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 1228) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Bartłomieja……………., zam. we Wrocławiu, z dnia … Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

UMARZA NALEŻNOŚĆ

z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
za okres od … do … w wysokości …zł oraz odsetki ustawowe na dzień sporządzenia niniejszej decyzji w wysokości …zł na rzecz osoby uprawnionej …, zam. ….

Mój dług w funduszu alimentacyjnym wcale nie był mały, bo było to około 30 000 zł. Przestańcie się więc zastanawiać czy umorzą wam dług, czy nie, po prostu złóżcie wniosek o umorzenie długu w funduszu alimentacyjnym, dobrze opiszcie swoją sytuację życiową i trudności finansowe, z którymi się mierzycie :)

Avataranonim odpowiedział 2 lata temu

Chcę zapytać o umorzenie części zadłużenia alimentacyjnego. Mam zasądzone alimenty w wysokości 950 zł. Od trzech lat jest potrącane mi z pensji 60 procent wynagrodzenia, co jest udokumentowane. Jest to kwota 2,400 zł.

Czy w takiej sytuacji mogę starać się o umorzenie części zadłużenia alimentacyjnego i ewentualnie, jak i gdzie rozpocząć starania? Jakie warunki powinienem spełniać i jakimi dokumentami dysponować by umorzono mi dług z alimentów?

Avataranonim odpowiedział 2 lata temu

Mam 52 lata i dług w funduszu alimentacyjnym. Mam depresję lekową. Wychowuję z partnerką 21-letniego syna, nie chodzi, ma porażenie mózgowe, partnerka nie pracuje, musi się opiekować dzieckiem, sytuacja jest trudna, ja nie każdą pracę mogę wykonywać. bo ważę 165 kg. Zarabiam 1640 zł, komornik zabiera 60% z wypłaty. Co mogę zrobić, aby sobie pomóc? syn nie chce umorzyć alimentów, a wtedy miałby pieniędzy więcej.

AvatarUrsula odpowiedział 1 rok temu

Proszę o pomoc. Mój mąż spłaca zaległości alimentacyjne z FA. Do tej pory komornik potrącał mężowi z pensji. Niestety mąż dostał wylewu krwi do mózgu, nie jest w stanie pracować. Koszty leczenia i rehabilitacji są bardzo duże. Gdzie złożyć wniosek o umorzenie alimentów z Funduszu Alimentacyjnego. Czy jest w ogóle możliwe umorzenie? Dodam, że dzieci męża są już pełnoletnie i obowiązek alimentacyjny wygasł.

AvatarJarosław K. odpowiedział 1 rok temu

Witam, chodzi o zadłużenie alimentacyjne w funduszu, w jaki sposób fundusz alimentacyjny ściąga należności? Przez komornika tego, który prowadzi egzekucję alimentów dla córki czy w inny sposób? Mam przyznaną rentę od sierpnia br. a nie ma żadnego zajęcia z tyt. funduszu. Zaległość dot. okresu od stycznia 2015 r. Czy fundusz jeszcze działa po tym roku, bo został zlikwidowany podobno?

AvatarOla odpowiedział 1 rok temu

Mam pytanie odnośnie umorzenia długu alimentacyjnego. Poznałam męża 13 lat temu miał córkę, z którą miał częściowo pozbawione prawa, miał zasądzone alimenty (około 250 zł), ale z powodu braku pracy płacił około 50-60 złotych.

Wyjechał do pracy za granicą, gdzie się poznaliśmy i jak pytał teściową, żeby zapytała Komornika, czy dużo zostało do spłaty, to teściowa wciąż odpowiadała, że dług alimentacyjny to około 9-10 tysięcy, ale żeby płacić tak, jak się płaciło i będzie ok.

Po czym dostała pismo od komornika i nam je wysłała, piszą tak, że konto w Polsce nam zablokowali, że długu alimentacyjnego jest 52 tysiące + zaległości w ZUS około 9 tys. zł + jakieś koszty itd. w sumie 81 tysięcy złotych.

Chciałabym zapytać, czy dałoby się ten dług alimentacyjny, w jakiej części umorzyć?

Rozumiem, że jest to obowiązek mojego męża, i na dzieci trzeba płacić, niech mnie pani nie zrozumie źle, ale sami mamy dwójkę dzieci, a córka męża ma już 26 lat.

Avatarantkaz odpowiedział 1 rok temu

Czy istnieje możliwość umorzenia odsetek w funduszu alimentacyjnym? Moje zadłużenie w funduszu alimentacyjnym jest bardzo duże, czy istnieje możliwość pójścia na jakiś kompromis, np. co do umorzenia odsetek… Komornik zajął mi wynagrodzenie 60% …zostaje mi 1300 netto, mam na utrzymaniu 3-letnie dziecko z drugiego małżeństwa, jakieś 600 zł przeznaczam na dojazdy do pracy. Przez kilka lat pracowałem, ale było to zawsze na jakiś czas i umowa zlecenie. Teraz mam prace na czas nieokreślony, stały dochód w wysokości ok. 3550 brutto. Chciałbym spłacić moje zadłużenie w funduszu alimentacyjnym w całości, ale przy rozłożeniu długu na kilka lat w mniejszej kwocie.

AvatarMariusz N. odpowiedział 1 rok temu

Witam, mój tata ma do spłaty alimenty ponad 50 tys. zł, komornik co miesiąc odciąga mu 1000 zł, Tata kończy w tym roku 65 lat, jest chory i chciałby spokojnie żyć na starość, ale ta sytuacja go przerasta, dług alimentacyjny ciągnie się od 2003 roku, czy istnieje możliwość umorzenia długu za te alimenty? kwota do spłaty została 38 tys. zł, z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam Mariusz.

Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Mariuszu,

niestety (albo stety) tak jest, że dłużnicy alimentacyjni mają znacznie bardziej okrojone dochody przez komornika, niż dłużnicy, których zobowiązania pochodzą m.in. z nieuregulowanych kredytów bankowych.

Powyższe przekłada się na to, że nawet po przejściu ojca na emeryturę, w dalszym ciągu będą kontynuowane zajęcia w wysokości do 60% świadczenia, aż do zaspokojenia należności.

Pytasz o możliwość umorzenia długów alimentacyjnych. Taka istnieje, jeśli wierzycielem ojca jest Gmina, która wcześniej wypłacała uprawnionemu do alimentacji dziecku alimenty zastępcze. Jeśli natomiast komornik egzekwuje alimenty na rzecz dziecka, to takiej możliwości już nie ma.

Przyjmując zatem pierwszą wersję, że Twój ojciec nie regulował alimentów na dziecko i pobierało ono świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego, który obecnie jest wierzycielem ojca, to zgodnie z regulacją zawartą w art. 30 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów organ właściwy dłużnika może umorzyć należności, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, w łącznej wysokości:

  1. 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
  2. 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;
  3. 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

Ustęp 2 cytowanego przepisu wskazuje, że organ właściwy wierzyciela może na wniosek dłużnika alimentacyjnego umorzyć jego należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego łącznie z odsetkami w całości lub w części, odroczyć termin płatności albo rozłożyć na raty, uwzględniając sytuację dochodową i rodzinną.

Warto więc przeanalizować stan faktyczny sprawy (skuteczność egzekucji oraz wysokość potrąceń) i biorąc pod uwagę powyższe, składać wniosek do właściwej Gminy o umorzenie długu alimentacyjnego.

Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego

Wniosek-o-umorzenie-dlugu-alimentacyjnego-wzor-pdf-doc
Wniosek o umorzenie długu alimentacyjnego wzór

Jeśli jednak tak jak napisałam na wstępie, wierzycielem ojca jest dziecko, to nie da się nic zrobić, prócz oczywiście zawarcia z nim porozumienia o cofnięciu wniosku egzekucyjnego.

AvatarR. G. odpowiedział 1 rok temu

Przeczytałem pani artykuł na https://jakwyjsczdlugow.pl/jak-sprawdzic-zadluzenie-alimentacyjne-przedawnienie-alimentow/

Chciałem się dowiedzieć jakie ja mam możliwości na umorzenie lub rozłożenie na raty moich zaległych alimentów i czy pani może polecić kogoś (lub sama) może mi pomóc rozwiązać problem zaległych alimentów? Przed wyjazdem za granicę mieszkałem w Legnicy.

Wyjechałem z Polski w 1987 roku, jestem trzy razy żonaty i mam sześcioro dzieci.Pierwsze dwa małżeństwa rozsypały się bardzo szybko bez orzekania winy. W pierwszym małżeństwie zapewniłem dzieciom alimenty do pełnoletności, później straciłem z dziećmi kontakt. W drugim małżeństwie wysyłałem pieniądze byłej żonie, włącznie z kupieniem jej mieszkania w Legnicy.

Niestety nie wiedziałem, że obie byłe żony wystąpiły o zwiększenie alimentów.Kilkanaście lat temu starałem się o nowy Polski paszport, niestety konsul zatrzymał paszport na wniosek komornika i od tamtej pory nie bylem w Polsce.

Tu w Kanadzie mam trzecią żonę – mamy dwoje dzieci, przeżyliśmy wspaniałe 30 lat pięknego małżeństwa (w kwietniu jest nasza rocznica) Mam 67 lat.Córka z naszego małżeństwa studiuje i staramy się jej pomóc finansowo, choć sami mamy $30000 CAN długu na kredycie.Mama moja zmarła dwa dni temu, prosiła aby ją pochować w Polsce.

Niestety ja nie mogę jechać dopóki nie dojdę do porozumienia z komornikiem i opieką społeczną w Lubine i Legnicy. Z poważaniem R. G.

Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam, rozumiem, że ma Pan dwóch wierzycieli – pierwszy to dzieci, natomiast drugi to fundusz alimentacyjny.

Odnośnie dzieci, to myślę, że żaden adwokat Panu nie pomoże, jeśli Pan sam nie znajdzie z nimi porozumienia. Wierzę, że ma Pan wiele do zaoferowania swoim dzieciom z poprzednich małżeństw, pomimo tego, że z jakichś powodów kontakt z nimi się urwał.

Zachęcam Pana do podjęcia relacji z dziećmi, które zostawił Pan w Polsce, i którym jest Pan winien pieniądze, uwagę i miłość. Wierzę, że dawne urazy można zagrzebać, a zerwane więzi odbudować, tym bardziej, że podnosi Pan, że w pewnym sensie zabezpieczył je materialnie, m.in. zostawiając jednej z byłych żon mieszkanie.

Proszę zwrócić uwagę, że dziś jest możliwy bezpieczny kontakt na odległość przy użyciu portali społecznościowych. Może Pan spróbować porozmawiać z dziećmi nim przez fb. Czy śmierć Pana mamy, nie może być “okazją” by się do dzieci odezwać i poinformować je o zaistniałej sytuacji. Możliwe, że jeśli wykaże Pan skruchę nawiąże się nić porozumienia, a w dalszej relacji będzie Pan mógł zapytać, o możliwość anulowania długów alimentacyjnych.

Wystarczy, że Pana dzieci wycofają egzekucję, by sprawy komornicze zostały zakończone. Wspomnę jeszcze, że z pieniążkami, które jest Pan winien swoim dzieciom nie będzie tak trudno, jak z funduszem alimentacyjnym. Proszę pamiętać, że zobowiązania alimentacyjne przedawniają się po trzech latach od daty wymagalności płatności poszczególnych rat w stosunku do dzieci pełnoletnich.

Być może nie wszystkie Pana dzieci dochodziły alimentów angażując komorników, dlatego część długów mogła ulec przedawnieniu i Pana długi są niższe niż Pan sądzi.

Możliwe również, że postępowanie komornicze mają miejsce jedynie na wniosek funduszu. Trudniej będzie z funduszem alimentacyjnym. Bowiem ten dług nie ulega przedawnieniu. Doradzam Panu kontakt telefoniczny z właściwym urzędem – zgodnie z miejscem zamieszkania dzieci i prośbę o udzielenie informacji, powołując się na okoliczność, że mieszka Pan w Kanadzie i nie ma możliwości przyjechać do Polski, ze względu na brak paszportu.

Jeśli zorientuje się Pan, co się dzieje z długami i czy na chwilę obecną, ciąży na Panu komornik, wówczas będzie można zastanowić się nad zaangażowaniem w sprawę prawnika. O umorzeniu należności względem funduszu alimentacyjnego pisaliśmy już wielokrotnie. Jednak wspomnę, że aby urząd umorzył Pana należności, zasadnym będzie odpowiedni wniosek poprzedzony częściową spłatą długu.

Czy istnieje taka możliwość, może Pan próbować ustalić samodzielnie, nawet w rozmowie telefonicznej. Ja niestety nie mogę podjąć się Pana reprezentacji (nie świadczę takich usług). Nie jestem w stanie również polecić Panu, godnej zaufania osoby, praktykującej w okolicy Legnicy.

Mogę jednak zaproponować wsparcie na forum – chętnie udzielę odpowiedzi na Pana kolejne pytania, jeśli ustali Pan, co dzieje się z długiem względem funduszu alimentacyjnego, ile wynoszą i czy jest Pan w stanie uregulować ich część.

Podsumowując: Jeżeli chodzi o nieuregulowane zobowiązania alimentacyjne należne dzieciom, warto podjąć z nimi kontakt, a następnie negocjacje w przedmiocie wycofania wniosków egzekucyjnych. Odnośnie funduszu alimentacyjnego, to dłużnik alimentacyjny ma szansę otrzymać częściowe umorzenie długów, jeśli złoży odpowiedni wniosek.

Właściwy organ może wycofać wniosek egzekucyjne także wówczas, kiedy dojdzie do zawarcia ugody – spłata ratalna długu. Po częściowej spłacie długu, zgodnie z umową, dłużnik może wnosić o umorzenie pozostałej do spłaty kwoty.

Proszę więc, spróbować telefonicznie rozeznać się w sprawie zadłużenia względem funduszu alimentacyjnego, a następnie jeśli będzie taka konieczność wyznaczyć pełnomocnika w sprawie.

Proszę pamiętać, że w sprawach administracyjnych może wybrać Pan osobę, nieposiadającą wykształcenia prawniczego, by reprezentowała Pana przed właściwym urzędem, dlatego pełnomocnikiem w sprawie i pełnomocnikiem do doręczeń w kraju może być osoba Panu zaufana, krewny lub przyjaciel, który mieszka w Polsce.

Twoja odpowiedź