Wyjechałem za granicę w 2004 i do tego czasu komornik ściągał ze mnie alimenty. Po 2004 r. już mnie nie było w kraju i nie wiem co się działo. Po 5 latach przyleciałem do Polski do Gdańska, gdy wracałem za granicę, to na odprawie paszportowej mnie zatrzymali na chwilę i kazali napisać adres kontaktowy i z uśmiechem na twarzy usłyszałem komentarz „co komornik?”.

Od tamtej pory boje się wrócić do Polski lub kogoś odwiedzić, bo tu mam swoje życie. Czy mogę mieć problemy na granicy za długi alimentacyjne? Czy mogą mnie aresztować za niepłacenie alimentów? co robić ? gdzie szukać rady?


Kiedy dłużnik alimentacyjny idzie do więzienia?

Zacznijmy od tego, że obecnie komornik może za długi ścigać dłużnika w całej Unii Europejskiej, ponieważ otrzymanie Europejskiego Nakazu Zapłaty jest niezwykle łatwe. Wystarczy złożyć jeden wniosek, aby dostać taki nakaz, na mocy którego to odpowiednik polskiego komornika będzie Cię ścigał w obcym kraju i wyegzekwuje należność.

Jedynie w Danii nie ma on mocy, ale w innych krajach europejskich jak najbardziej. Zatem wyjazd za granicę i tak nic nie daje, choć tu zależy co rozumiesz przez pojęcie „za granicę”, bo jeśli nie jest to kraj należący do UE, to faktycznie może to być dla Ciebie korzystne, ale tylko chwilowo, bo dług sam z siebie nie zniknie, chyba, że zostanie przedawniony?

Nawet jeśli w 2009 roku podałeś prawidłowy adres kontaktowy do miejsca pobytu w innym kraju to dziwi mnie, że jeszcze nikt na ten adres się z Tobą nie kontaktował. Ale nie musi to od razu oznaczać, że sprawa została całkowicie porzucona.

Jeśli osoba wobec której są zasądzone alimenty wie w jakim kraju przebywasz, to faktycznie może ona założyć sprawę w sądzie, a wtedy sąd wydaje stosowny nakaz zapłaty lub aresztowania. Zwłaszcza jeśli w kraju w którym obecnie przebywasz, mieszkasz legalnie i masz zameldowanie, konto bankowe czy legalną pracę, wtedy to znalezienie Ciebie przez zagranicznego komornika będzie bardzo łatwe.

Areszt za niezapłacone alimenty – kiedy?

W zeszłym roku zmieniła się podstawa prawna, która faktycznie umożliwia aresztowanie notorycznego dłużnika za alimenty. Od 1 czerwca 2017 roku osoba, której łączny dług alimentacyjny wynosi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych, albo gdy opóźnienie w płaceniu alimentów wynosi 3 miesiące może zostać skazana na rok pozbawienia wolności.

Jednak w tym wypadku, jeśli dłużnik w terminie 30 dni od pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego ureguluje zaległe alimenty, to nie trafi wtedy do więzienia.

Bardziej surowa kara została przewidziana dla osoby, która nie płacąc alimentów na czas naraziła drugą stronę na całkowitą utratę środków do życia. Wtedy karą są 2 lata pozbawienia wolności.

Ale i tutaj jeśli zapłaci się zaległe alimenty w terminie 30 dni od dnia pierwszego przesłuchania – kara pozbawienia wolności nie będzie zasądzona. Jednak sąd karny może nałożyć też inne kary dłużnika alimentacyjnego, na przykład wysoką grzywnę. Co chcę podkreślić to fakt, że wcale niekoniecznie od razu idzie się do więzienia za dług alimentacyjne.

Powyższe fakty poparte są artykułem 209 paragrafy 1-2 Kodeksu Karnego.

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się z urzędu.

Musisz wiedzieć, że komornik działa na podstawie prawa cywilnego. Niestety od 2004 roku minęło sporo czasu i pewnie sam nie wiesz czy wytoczono przeciwko Tobie sprawę karną, ponieważ nie było Cię w kraju.

I faktycznie może być wydany za Tobą przez sąd tak zwany list gończy co oznacza, że zatrzymają Cię na granicy i odprowadzą do aresztu, jeśli podczas Twojej nieobecności w kraju został zaocznie wydany nakaz poszukiwania, czy nawet rozpatrzono sprawę o alimenty.

Przedawnienie alimentów

Pewnie już zastanawiałeś się czy alimenty uległy przedawnieniu. Ale to zależy od tego, na kogo miały być on wypłacane i np. ile dziecko/dzieci mają obecnie lat. A co ważniejsze od tego, czy toczy się teraz wobec Ciebie egzekucja komornicza za niepłacenie alimentów.

Na mocy artykułu 124 paragraf 2 Kodeksu postępowania cywilnego, jeśli zasądzone świadczenie – czyli alimenty – są przedmiotem postępowania egzekucyjnego, to przedawnienie nie biegnie, a zatem cały czas masz aktywny dług i nie liczy się to czy np. dziecko na które alimenty były zasądzone jest już dorosłe i samodzielne.

Na mocy artykułu 760 Kodeksu postępowania cywilnego oczywiście masz prawo wglądu w swoje akta u komornika, ale wniosek trzeba złożyć pisemnie i trzeba udać się do komornika osobiście z dowodem osobistym.

Jak uniknąć kary za niepłacenie alimentów gdy jesteś za granicą?

Prawo do wglądu do aktu przysługuje też: obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. Problematyczne może być jednak dla Ciebie nie zatrudnienie obrońcy czy pełnomocnika w Polsce, ale zlokalizowanie komornika, który Cię w tym 2004 roku ścigał.

Bo właśnie do tej kancelarii komorniczej musisz wysłać obrońcę czy pełnomocnika, aby mógł za Ciebie sprawdzić akta Twojej sprawy. Natomiast jeśli w toku postępowania doszło do sprawy karnej, to dla osoby trzeciej do przejrzenia akt sprawy będzie wymagana zgoda prezesa sądu przed którym toczyło się postępowanie.

Najlepiej dla Ciebie było by sprawdzić na jakim etapie jest Twój dług alimentacyjny, bo choć od 2004 roku, czy nawet powrotu do kraju w 2009 roku i kolejnego wyjazdu minęło sporo lat, to nie oznacza, że sprawa przez wierzyciela, czyli osobę domagającą się zapłaty zaległych alimentów została porzucona.

Lub też jeśli nadal masz rodzinę lub dobrych znajomych w Polsce, którzy znają drugą stronę sporu, poproś ich, aby delikatnie dowiedzieli się od byłej partnerki, czy sprawa jest zamknięta czy nadal komornik ściga Cię za alimenty.

Co prawda tytuł wykonawczy na mocy którego działa komornik przedawnia się po 6 latach, ale każde skierowanie sprawy do komornika przerywa bieg przedawnienia, a więc teoretycznie dłużnik może być ścigany nawet kilkadziesiąt lat, jeśli bieg przedawnienia będzie co jakiś czas przerywany.

W obecnej sytuacji odradziłabym Ci podróż do Polski, bo możesz zostać aresztowany za niepłacenie i uchylanie się od płacenia alimentów. Spróbuj dowiedzieć się, czy była partnerka założyła Ci sprawę w sądzie i czy toczy się wobec Ciebie egzekucja komornicza.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

[0]
możesz dodać do koszyka kolejny formularz lub przejść do finalizacji transakcji
0.00 zł Zapłać

Formularz zamówienia

NazwaCena
Anuluj
Better Pay - System sprzedaży dla WordPress!
1 Udostępnień