Jak obliczyć odsetki od alimentów?

Forum prawneKategoria: AlimentyJak obliczyć odsetki od alimentów?
kamila zapytał 4 lata temu

Jak obliczyć odsetki od alimentów? Ile odsetek za spóźnione alimenty powinien płacić ojciec mojego dziecka? Mój były mąż ma zasądzone alimenty na kwotę 750 zł miesięcznie. Co prawda płaci alimenty, ale ciągle z opóźnieniem.

Tym razem jest już spóźniony 26 dni. W wyroku jest mowa o odsetkach za każdy dzień spóźnienia, ale nie ma nic na temat kwoty za owe spóźnienia.

Jak obliczyć tę kwotę? Z góry dziękuję za poradę.

14 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Witam serdecznie,

w wyroku alimentacyjnym powinna mieć Pani zapis, o jakie odsetki konkretnie chodzi – proszę spojrzeć jeszcze raz na orzeczenie sądu i wczytać się w zapis regulujący płatność kolejnych rat alimentacyjnych i same odsetki.

Niemniej jednak mogę napisać, że prawdopodobnie sąd dał Pani prawo do naliczania tzw. odsetek ustawowych, które wynikają wprost z przepisu art. 481 kc.

Art. 481. Odsetki za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Wysokości odsetek ustawowych sąd nie mógł określić w wyroku, bowiem ulegają one zmianie.

Każdego roku Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 3,6 % w stosunku rocznym. Nie są one więc wysokie. W przypadku opóźnienia sięgającego 26 dni i świadczenia w wysokości 750 zł odsetki wyniosą niecałe 3 zł.

Przy okazji zachęcam do skorzystania z usługi obliczania alimentów, po zakupie usługi wystarczy tylko podać daty, w jakich alimenty nie były płacone, oraz ich wysokość. Czas realizacji zlecenia to 24 godziny.

Odsetki od alimentów – Usługa obliczania
Nie znaleziono Pobrania

Warto przeczytać: Odsetki od alimentów – poradnik.

Ola a odpowiedział 3 lata temu

Jak wyliczyć prawidłowo odsetki za niepłacenie alimentów w wyznaczonym terminie? Od 25.05.2018 ojciec dziecka ma zasadzone alimenty w kwocie 800 zł, do 5-tego dnia każdego miesiąca należy zapłacić.

Nie płaci alimentów do dnia dzisiejszego i chciałabym wyliczyć, ile jeszcze do samych zaległych alimentów jest odsetek, aby dołączyć wniosek do dokumentów o egzekucję wszystkich zaległych kwot od dłużnika alimentacyjnego.

Kaja odpowiedział 3 lata temu

Witam, czy jest pani w stanie wyliczyć mi odsetki od zaległych alimentów od dnia 13.08.2019 r. do dnia dzisiejszego? Aktualnie mam fundusz alimentacyjny na kwotę 1000 złotych na dwójkę dzieci. Alimentów miesięcznie na dwójkę dzieci mam zasądzone 1400 złotych, (starsza 450 złotych, młodsza 950 złotych). Bardzo dziękuję za pomoc.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Odsetki od alimentów – Usługa obliczania
Nie znaleziono Pobrania

BoniBa odpowiedział 3 lata temu

Witam. Narzeczony płaci alimenty w wysokości 780 zł. Teraz miał wypadek i wynagrodzenie chorobowe płaci ZUS. Dodam, że narzeczony ma najniższe wynagrodzenie. Czeka na kolejną operację. Czy komornik może sobie naliczyć odsetki od wypłacanych przez ZUS alimentów?

Wiadomo, że ZUS wypłaca zasiłki po 30 dniach. Jeżeli zwolnienie było wystawione pierwsze od 25 września do 23 października i od 24 października do 25 listopada i od 25 listopada do 5 grudnia i od 6 grudnia do 3 stycznia i od 4 stycznia do 1 lutego.

I czy komornik może zabrać jakieś odsetki od zasiłku jeżeli wiadomo, że ZUS płaci po 30 dniach? Dostaliśmy pismo, że komornik zabiera 970 zł z wynagrodzenia chorobowego na poczet alimentów i odsetki.

Wela odpowiedział 3 lata temu

Witam. Chodzi o odsetki dla wierzyciela z tytułu alimentów, mam zadłużenie wynikające z płacenia niecałej kwoty alimentów. Alimentacja jest na dwójkę dzieci, każde dziecko z inną kobietą.

W przypadku pierwszego zadłużenia kwota opiewa na sumę 8 tys. zł, a samych odsetek jest praktycznie tyle samo co samego długu, tj. 7 tys. zł. (kwoty nie są pełne, na ten moment nie mam jak podać dokładnej, z powodu szybkiego opisywania sprawy).

Drugie alimenty zaległe dla wierzycieli wynoszą 6 300 zł, odsetki są w wysokości ok. 600 zł. Wiem, że są to dwie odmienne sprawy, natomiast sprawa dotyczy tego samego. Skąd taka różnica w odsetkach? i skąd taka wysoka kwota tych pierwszych odsetek? Proszę o poradę. Dziękuję.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Odsetki od alimentów – Usługa obliczania
Nie znaleziono Pobrania

WaszkaW. odpowiedział 3 lata temu

Witam panią… mam taki problem. Rozwiodłem się z byłą żoną w 2015 roku, wyrok był wydany; opieka prawna nad małoletnim synem została przyznana mojej osobie, oraz na rzecz syna zasadzone zostały alimenty w wys. 300 zł miesięcznie do 15. każdego miesiąca, włącznie z odsetkami za każdy dzień zwłoki.

Pytanie moje brzmi… co i jak mogę zrobić, gdyż moja ex zaczęła nieregularnie wpłacać alimenty na moje konto, zwłoka to jest tak średnio o dziesięć dni w prawie każdym miesiącu. Pozdrawiam i proszę mi pomóc, bo nie działają żadne argumenty na byłą żonę.

Cecylia odpowiedział 3 lata temu

Witam, pisałam pismo do komornika o niepłacenie przez mojego byłego męża alimentów na dzieci, on mi każe napisać, ile jest odsetek, a ja nie wiem jak je obliczyć, jestem w tym zielona – w grudniu zaległość jest na 330 złotych, styczeń jest 100 złotych i luty 1100 złotych, płatne do 10 każdego miesiąca, w grudniu zapłacił mi 13, w styczniu 11 mi zapłacił, proszę o pomoc, jak obliczyć odsetki alimentacyjne.

DRT odpowiedział 3 lata temu

Jak mogę sprawdzić, czy komornik prawidłowo naliczył odsetki od długu alimentacyjnego? Należność miesięcznych odsetek to kwota 500 złotych. Dług alimentacyjny naliczany od dnia 01.01.2012 rok. W okresie od dnia 01.09.2013 do dnia 31.08.2015 alimenty były wypłacane z Funduszu alimentacyjnego.

W tym okresie dług alimentacyjny tj.24 m-ce x 500 zł 12 000 zł stanowi dług wobec wierzyciela Fundusz Alimentacyjny. Od dnia 01.09. 2013 do dnia 30.06.2018 należność miesięczna wynosiła 500 zł.

Ogólny dług wobec wierzyciela to kwota 26.870 zł (zgodnie z informacja komornika). W dniu 01.07.2018 obowiązek alimentacyjny wygasł.

  1. Proszę o podanie kwoty należnych odsetek od kwoty 26.870 zł na dzień 31.12.2020 rok.
  2. Proszę o podanie należnych odsetek za dług wobec Funduszu Alimentacyjnego za okres wypłacanych alimentów na dzień 31.12.2020 r.
  3. Dług wobec Funduszu Alimentacyjnego to kwota 12.000 zł.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 lata temu

Dzień dobry,

bardzo mi przykro, ale nie jestem kompetentna, by prawidłowo móc wyliczyć Panu odsetki od zaległości alimentacyjnych. Proszę bowiem zwrócić uwagę, że na przestrzeni wspomnianych ośmiu lat kwota zadłużenia się zmieniała, a odsetki liczymy od każdego dnia zwłoki.

Musiał Pan uregulować zadłużenie, chociażby częściowo, w przeciwnym razie zaległość alimentacyjna za ten okres wyniosłaby co najmniej 48 000 zł. Już z tego powodu, bez dostępu do akt sprawy komorniczej nie obliczymy odsetek.

Muszę Pana uświadomić, że komornik posiada skuteczne narzędzia do liczenia odsetek. Kancelarie komornicze pracują na programach typu “Komornik” które samodzielnie wyliczają nie tylko odsetki, ale również i koszty egzekucji, biorąc pod uwagę dokonane wpłaty/potrącenia.

Uważam więc, że zasadnym będzie wizyta w kancelarii komorniczej i przejrzenie karty rozliczeń, która jest prowadzona dla każdego postępowania egzekucyjnego. Przeglądając akta sprawy egzekucyjnej, będzie mógł Pan dotrzeć do tego, jak liczone były odsetki od zaległości.

Od siebie mogę dodać jeszcze tyle, że odsetki od Pana długu muszą być spore, bowiem nawet wstępne wyliczenie z zadłużenia wobec Funduszu Alimentacyjnego (12 000 zł) za okres od 31 sierpnia 2015 roku do 31 grudnia 2020 roku daje nam odsetki powyżej 4 400 zł.

jak-obliczyc-odsetki-od-alimentow

Jak Pan widzi, odsetki znacznie zwiększają zadłużenie. Przy egzekucji komorniczej dochodzą dodatkowe koszty, a kiedy egzekucja trwa przez kilka lat, może dojść do sytuacji, kiedy dług wzrasta nawet dwukrotnie. Niemniej jednak zawsze warto trzymać “rękę na pulsie” i w razie ewentualnych wątpliwości prosić komornika o udostępnienie akt sprawy lub przygotowanie rozliczenia egzekucji, składając u komornika wniosek o dostęp do akt komorniczych, którego wzór zamieszczam poniżej:

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Agnieszka odpowiedział 3 lata temu

Mam 100 zł. Alimentów od 10.05.2021 i zalegam do 10.09.2021. Ile to odsetek za 5 miesięcy? Z poważaniem Agnieszka. 

MArek odpowiedział 2 lata temu

Witam, mam pytanie. Mój dług alimentacyjny wynosi 31 tys. złotych, zaś odsetki od niego to 41 tys. złotych. Rodzina zgodziła się pomóc i zaoferowała 31 tys. Czy jak wyślę to komornikowi, zlikwiduje dług i zostaną odsetki do spłacenia? Czy odwrotnie? Czy mogę wnioskować o umorzenie odsetek? Co jest spłacane w pierwszej kolejności? alimenty czy odsetki od alimentów? Pozdrawiam serdecznie. Marek

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Panie Marku,

niestety w myśle regule przewidzianej w art. 1025 ustawy kodeks postępowania cywilnego z kwoty uzyskanej z egzekucji, komornik w pierwszej kolejności rozlicza koszty egzekucyjne, następnie odsetki, a dopiero egzekwowane należności.

Z uwagi na powyższe, jeśli dokona Pan wpłaty wspomnianych 31 tysięcy złotych, może okazać się, że dług w ogóle nie zmniejszył się.

Aby uniknąć takiej sytuacji, radzę Panu podjąć kontakt z wierzycielem. Jeśli jest Pan dłużnikiem dzieci, należy zaproponować im wpłatę wspomnianej kwoty i próbować wynegocjować cofnięcie wniosku egzekucyjnego.
Natomiast, jeśli jest Pan dłużnikiem tzw. Funduszu Alimentacyjnego, należy podjąć kontakt z właściwym urzędem gminy lub miasta, celem wypracowania odpowiedniej ugody.

Dodam, że jeśli jest Pan dłużnikiem FA, istnieje duże prawdopodobieństwo „dogadania się” z urzędnikami. Piszę tak dlatego, że zgodnie z regulacją art. 30 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów:

Organ właściwy dłużnika może umorzyć należności:

1) 30%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 3 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów

2) 50%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 5 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów;

3) 100%, jeżeli egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego jest skuteczna przez okres 7 lat w wysokości miesięcznej nie niższej niż wysokość zasądzonych alimentów.

Z uwagi na powyższe, proszę nie rezygnować z kontaktu z wierzycielem, a nuż, widelec może uda się zawrzeć optymalną ugodę.