Jak obliczyć odsetki od alimentów?

Forum prawneKategoria: AlimentyJak obliczyć odsetki od alimentów?
Avatarkamila zapytał 1 rok temu

Jak obliczyć odsetki od alimentów? Ile odsetek za spóźnione alimenty powinien płacić ojciec mojego dziecka? Mój były mąż ma zasądzone alimenty na kwotę 750 zł miesięcznie. Co prawda płaci alimenty, ale ciągle z opóźnieniem.

Tym razem jest już spóźniony 26 dni. W wyroku jest mowa o odsetkach za każdy dzień spóźnienia, ale nie ma nic na temat kwoty za owe spóźnienia.

Jak obliczyć tę kwotę? Z góry dziękuję za poradę.

9 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 tygodnie temu

Witam serdecznie,

w wyroku alimentacyjnym powinna mieć Pani zapis, o jakie odsetki konkretnie chodzi – proszę spojrzeć jeszcze raz na orzeczenie sądu i wczytać się w zapis regulujący płatność kolejnych rat alimentacyjnych i same odsetki.

Niemniej jednak mogę napisać, że prawdopodobnie sąd dał Pani prawo do naliczania tzw. odsetek ustawowych, które wynikają wprost z przepisu art. 481 kc.

Art. 481. Odsetki za opóźnienie w spełnianiu świadczeń pieniężnych

§ 1. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

§ 2. Jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była oznaczona, należą się odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. Jednakże gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy.

Wysokości odsetek ustawowych sąd nie mógł określić w wyroku, bowiem ulegają one zmianie.

Każdego roku Minister Sprawiedliwości ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie.

Obecnie odsetki ustawowe wynoszą 3,6 % w stosunku rocznym. Nie są one więc wysokie. W przypadku opóźnienia sięgającego 26 dni i świadczenia w wysokości 750 zł odsetki wyniosą niecałe 3 zł.

Może Pani samodzielnie próbować wyliczyć należne jej odsetki, posługując się dostępnym w internecie kalkulatorem odsetek. Obsługa kalkulatora nie powinna przynieść Pani żadnego problemu.

Przy okazji zachęcam do skorzystania z usługi obliczania alimentów, po zakupie usługi wystarczy tylko podać daty, w jakich alimenty nie były płacone, oraz ich wysokość. Czas realizacji zlecenia to 24 godziny.

Odsetki od alimentów – Usługa obliczania

odsetki-od-alimentow-kalkulator
Odsetki od alimentów – Usługa obliczania

Warto przeczytać: Odsetki od alimentów – poradnik.

AvatarOla a odpowiedział 2 tygodnie temu

Jak wyliczyć prawidłowo odsetki za niepłacenie alimentów w wyznaczonym terminie? Od 25.05.2018 ojciec dziecka ma zasadzone alimenty w kwocie 800 zł, do 5-tego dnia każdego miesiąca należy zapłacić.

Nie płaci alimentów do dnia dzisiejszego i chciałabym wyliczyć, ile jeszcze do samych zaległych alimentów jest odsetek, aby dołączyć wniosek do dokumentów o egzekucję wszystkich zaległych kwot od dłużnika alimentacyjnego.

AvatarKaja odpowiedział 2 tygodnie temu

Witam, czy jest pani w stanie wyliczyć mi odsetki od zaległych alimentów od dnia 13.08.2019 r. do dnia dzisiejszego? Aktualnie mam fundusz alimentacyjny na kwotę 1000 złotych na dwójkę dzieci. Alimentów miesięcznie na dwójkę dzieci mam zasądzone 1400 złotych, (starsza 450 złotych, młodsza 950 złotych). Bardzo dziękuję za pomoc.

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 tygodnie temu

Odsetki od alimentów – Usługa obliczania

odsetki-od-alimentow-kalkulator
Odsetki od alimentów – Usługa obliczania

AvatarBoniBa odpowiedział 2 tygodnie temu

Witam. Narzeczony płaci alimenty w wysokości 780 zł. Teraz miał wypadek i wynagrodzenie chorobowe płaci ZUS. Dodam, że narzeczony ma najniższe wynagrodzenie. Czeka na kolejną operację. Czy komornik może sobie naliczyć odsetki od wypłacanych przez ZUS alimentów?

Wiadomo, że ZUS wypłaca zasiłki po 30 dniach. Jeżeli zwolnienie było wystawione pierwsze od 25 września do 23 października i od 24 października do 25 listopada i od 25 listopada do 5 grudnia i od 6 grudnia do 3 stycznia i od 4 stycznia do 1 lutego.

I czy komornik może zabrać jakieś odsetki od zasiłku jeżeli wiadomo, że ZUS płaci po 30 dniach? Dostaliśmy pismo, że komornik zabiera 970 zł z wynagrodzenia chorobowego na poczet alimentów i odsetki.

AvatarWela odpowiedział 2 tygodnie temu

Witam. Chodzi o odsetki dla wierzyciela z tytułu alimentów, mam zadłużenie wynikające z płacenia niecałej kwoty alimentów. Alimentacja jest na dwójkę dzieci, każde dziecko z inną kobietą.

W przypadku pierwszego zadłużenia kwota opiewa na sumę 8 tys. zł, a samych odsetek jest praktycznie tyle samo co samego długu, tj. 7 tys. zł. (kwoty nie są pełne, na ten moment nie mam jak podać dokładnej, z powodu szybkiego opisywania sprawy).

Drugie alimenty zaległe dla wierzycieli wynoszą 6 300 zł, odsetki są w wysokości ok. 600 zł. Wiem, że są to dwie odmienne sprawy, natomiast sprawa dotyczy tego samego. Skąd taka różnica w odsetkach? i skąd taka wysoka kwota tych pierwszych odsetek? Proszę o poradę. Dziękuję.

Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 tygodnie temu

Odsetki od alimentów – Usługa obliczania

odsetki-od-alimentow-kalkulator
Odsetki od alimentów – Usługa obliczania

AvatarWaszkaW. odpowiedział 2 tygodnie temu

Witam panią… mam taki problem. Rozwiodłem się z byłą żoną w 2015 roku, wyrok był wydany; opieka prawna nad małoletnim synem została przyznana mojej osobie, oraz na rzecz syna zasadzone zostały alimenty w wys. 300 zł miesięcznie do 15. każdego miesiąca, włącznie z odsetkami za każdy dzień zwłoki.

Pytanie moje brzmi… co i jak mogę zrobić, gdyż moja ex zaczęła nieregularnie wpłacać alimenty na moje konto, zwłoka to jest tak średnio o dziesięć dni w prawie każdym miesiącu. Pozdrawiam i proszę mi pomóc, bo nie działają żadne argumenty na byłą żonę.

AvatarCecylia odpowiedział 2 tygodnie temu

Witam, pisałam pismo do komornika o niepłacenie przez mojego byłego męża alimentów na dzieci, on mi każe napisać, ile jest odsetek, a ja nie wiem jak je obliczyć, jestem w tym zielona – w grudniu zaległość jest na 330 złotych, styczeń jest 100 złotych i luty 1100 złotych, płatne do 10 każdego miesiąca, w grudniu zapłacił mi 13, w styczniu 11 mi zapłacił, proszę o pomoc, jak obliczyć odsetki alimentacyjne.

Twoja odpowiedź