Zlicytowano nasz dom, ktoś go kupił, czy da się to zatrzymać?

Forum prawneKategoria: KomornikZlicytowano nasz dom, ktoś go kupił, czy da się to zatrzymać?
Avatarmagdalena zapytał 1 rok temu

W jakim czasie od licytacji komorniczej osoba, która wygrała licytację, musi wpłacić całość sumy? 20 listopada odbyła się licytacja komornicza naszego domu. Dłużnikiem jest mój tata, a w domu mieszka 8 osób (w tym osoba bezrobotna, 2-miesięczne dziecko oraz nieletni). Nikt z nas nie wiedział, że licytacja będzie przeprowadzona tego dnia.

Czy jest szansa na spłatę zadłużenia wierzycielowi, zanim osoba, która wygrała licytację komorniczą nieruchomości, wpłaci całość sumy? Czy jest szansa, że dom zostanie w naszych rękach?

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj,

odnośnie kwestii proceduralnych, to zgodnie z regulacją kodeksu postępowania cywilnego, dłużnik powinien być o terminie licytacji zawiadomiony.

Powyższe wynika z zapisu art. 954, który stanowi, że: obwieszczenie o licytacji doręcza się:

1) uczestnikom postępowania;
2) organowi gminy, urzędowi skarbowemu miejsca położenia nieruchomości oraz organom ubezpieczeń społecznych z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych do dnia licytacji.

Jeżeli komornik nie poinformował dłużnika o terminie licytacji, to jest to Wasza szansa. Sprawy nie załatwicie jednak sami, być może warto zwrócić się o pomoc do lokalnego prawnika.

Wcześniej jednak radzę kontakt z kancelarią komorniczą i ustalenie, czy do akt sprawy wróciła zwrotka z korespondencji kierowanej do dłużnika – obwieszczenie o licytacji. Być może warto udać się do komornika i tam próbować sprawę wyjaśnić.

Odnośnie terminu nabywcy do zapłaty ceny zakupu, to zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 967 kpc. po uprawomocnieniu się postanowienia o przybiciu komornik wzywa licytanta, który uzyskał przybicie (nabywcę), aby w ciągu dwóch tygodni od dnia otrzymania wezwania złożył na rachunek depozytowy Ministra Finansów cenę nabycia z potrąceniem rękojmi złożonej w gotówce.

Na wniosek nabywcy komornik może oznaczyć dłuższy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczający jednak miesiąca.

Brak wpłaty unieważnia licytację.

Pytasz, czy macie szansę zatrzymać dom i spłacić dług wierzycielowi. Uważam, że w tym momencie na negocjacje z wierzycielem jest już za późno. Jeśli nowy nabywca zapłaci cenę, to nie będziecie mogli już nic zrobić. Sąd wydał postanowienie i udzielił mu przybicia. Sprawa więc jest w toku.

Jeśli chcecie zatrzymać dom, może warto rozmawiać z nowym właścicielem. Radzę jednak zmobilizować się do działania, bo bezczynność zaprowadzi was donikąd.

Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

AvatarMagdalena odpowiedział 1 rok temu

Nowy właściciel nieruchomości jest trudny do jakichkolwiek negocjacji.

Za każdym razem wymyśla inne historie. Najpierw chce negocjacji i żeby w tej cenie znaleźć inny dom, potem jednak chce gotówkę (50% wartości domu plus cena wadium), następnie znów zmienia swoje przemyślenia i rezygnuje z naszej propozycji i znów chce, abyśmy znaleźli inny dom nowemu właścicielowi.

Ciągle zmienia terminy spotkań i rozmów i nie stawia sprawy jasno, co jest dla nas ciężką sytuacją. Wiemy też, ze ta osoba nie wpłaciła jeszcze należnej kwoty oraz sąd nie wysłał nam żadnych dokumentów dotyczących tej sprawy.

Dodam jeszcze, że osoba, która wygrała licytację, nie oglądała domu, ani też nie wiedziała o kilku istotnych rzeczach, które dotyczą tej nieruchomości (np. ze na polowie działki stoi stodoła a druga polowa już należy do drugiej działki, gdzie właścicielem jest mój tata, oraz przy działce przebiega droga, która jest dojazdem do innych pól sąsiadów). O tym ta osoba nie została poinformowana.

W każdym razie dziękuję za opinie.

AvatarPiotr P. odpowiedział 1 rok temu

Witam, mam problem, mam dług w swych bankach, w jednym 28 tys. zł, a w drugim 12 tys. zł, komornik ściągnął dług z wynagrodzenia, a następnie wystawił mój dom do licytacji, licytacja się odbyła 27.09.19, nabywca wypłacił wadium 12.200 zł, ale dogadałem się z nim, wadium mu oddałem dużo większe niż wypłacił, pisałem wnioski do banków o ugodę, ale żaden nie chce się zgodzić na ugodę. Komornik poinformował mnie, że to wadium pójdzie na poczet moich długów, ale minęło już pół roku i komornik nie przeliczył tego wadium na poczet mojego długu, co można w takiej sytuacji jeszcze zrobić?

Twoja odpowiedź