Zwolnienie wierzyciela od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym

Forum prawneKategoria: KomornikZwolnienie wierzyciela od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym
UżytkownikUżytkownik zapytał 1 rok temu

Dzień dobry, chcę zapytać o zwolnienie wierzyciela od kosztów w postępowaniu egzekucyjnym. Czy jest to możliwe? co zrobić, aby koszty postępowania egzekucyjnego pokrył dłużnik lub Skarb Państwa?

Jak uniknąć kosztów komorniczych? dlaczego ja jako wierzyciel mam je płacić? niech dłużnik płaci, skoro to on nie wywiązuje się ze swojego zobowiązania, przez co ja muszę angażować komornika w ściągnięcie długu.

Czy mogę starać się o umorzenie kosztów egzekucyjnych wierzycielowi? jakie pismo muszę wysłać i do kogo i co załączyć by sąd lub komornik zwolnił mnie od opłat komorniczych?

Ewentualnie jak odzyskać koszty egzekucji komorniczej, które już opłaciłem ze swojej kieszeni? będę wdzięczny za pomoc, bo nie dość, że dłużnik nie oddał mi moich pieniędzy, to jeszcze jako wierzyciel ponoszę koszty komornicze…

Imię:
Jan D.

1 odpowiedzi
Grzegorz SzwacińskiGrzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Niestety jest tak, że komornik w trakcie postępowania egzekucyjnego pobiera od wierzyciela zaliczki na przeprowadzenie różnych czynności mających na celu znalezienie majątku dłużnika.

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji jasno mówi, że zaliczki (opłaty egzekucyjne) będą pobierane od strony, która złożył wniosek o przeprowadzenie czynności egzekucyjnych.

Jeśli jako wierzyciel nie wpłacisz komornikowi zaliczek na działania komornicze, to komornik tych działań w ogóle nie podejmie. Oczywiście chodzi tu o takie opłaty (zaliczki) jak np.:

  • biegli sądowi,
  • koszty ogłoszeń,
  • przejazdy komornika do innych miejscowości,
  • koszty transportu zajętych ruchomości,
  • ubezpieczenie i przechowywanie zajętych przez komornika rzeczy,
  • koszty uzyskania informacji niezbędnych do przeprowadzenia egzekucji komorniczej,
  • sprawdzenie dłużnika w systemie OGNIVO,
  • doręczanie dłużnikowi korespondencji itd.

Jak wierzyciel może uniknąć kosztów komorniczych?

Art. 102 ustawy o kosztach sądowych w postępowaniu cywilnym mówi, że osoba fizyczna może domagać się zwolnienia z kosztów sądowych.

Trzeba tylko złożyć stosowne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów sądowych bez szkody dla utrzymania siebie lub swojej rodziny.

A co ważne, zwolnienie przez sąd z kosztów sądowych rozkłada się na również na postępowanie egzekucyjne, które będzie prowadzone.

Dłużnik bądź wierzyciel może zostać zwolniony z ponoszenia kosztów egzekucyjnych, dzięki art. 771 K.p.c., który jasno mówi, że zwolnienie z kosztów sądowych przyznane stronie przez sąd lub wynikające z przepisów ustawy rozciąga się na również na postępowanie egzekucyjne.

Aby jako wierzyciel być zwolnionym z kosztów postępowania egzekucyjnego, wraz z wnioskiem należy również złożyć oświadczenie o stanie majątkowym.

Natomiast w przypadku osób, które w postępowaniu sądowym nie zostały zwolnione z kosztów postępowania, konieczne jest złożenie wniosku o zwolnienie z kosztów postępowania egzekucyjnego.

Jeśli więc komornik zażąda od Ciebie zaliczek na pokrycie kosztów komorniczych, złóż w sądzie, który wydał wyrok – wniosek o zwolnienie z tych kosztów.

We wniosku wskazujesz, że: wierzyciel domaga się zwolnienia od kosztów postępowania egzekucyjnego w całości lub w określonej jego części. Do wniosku dołącz oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym, dochodach i źródłach utrzymania.

PS. Jeśli jest się wierzycielem alimentacyjnym, to zwolnienie z kosztów komorniczych jest z automatu i nie trzeba składać wniosku. Oprócz wierzycieli alimentacyjnych, z kosztów postępowania egzekucyjnego zwolnieni są także pracownicy egzekwujący wyroki zapadłe w sprawach pracowniczych.

Wzory pism, które mogą Ci się przydać:

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej - wzór
Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Wniosek-o-rozłożenie-na-raty-kosztów-komorniczych
Wniosek o rozłożenie na raty kosztów egzekucyjnych

Wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych

Wniosek o umorzenie kosztów komorniczych/egzekucyjnych

Wybrane specjalnie dla Ciebie podobne wątki:

Twoja odpowiedź