Wniosek o obniżenie kosztów komorniczych – TERMIN – koszt – WZÓR

Dzień dobry, dług spłaciłam w całości, wszystko byłoby ok gdyby nie koszty i opłaty egzekucyjne, które naliczył komornik. Dług, jaki miałam, to były niespłacone chwilówki i inne pożyczki, dług opiewał na łączną kwotę około 24.000 zł, a same opłaty i inne koszty egzekucji komorniczej wyniosły aż 4.000 zł w przybliżeniu.

Jest to wg mnie bardzo dużo, bo oprócz długu musiałam też spłacać karne odsetki od pożyczek, niestety ku mojemu zdziwieniu doszły też koszty egzekucji komorniczej, których się nie spodziewałam, nie wiem co mam teraz robić…

Czy można zmniejszyć koszty komornicze lub złożyć jakiś wniosek o miarkowanie tych kosztów przez komornika? czy mogę np. złożyć wniosek do komornika o obniżenie opłaty egzekucyjnej?

Chciałabym Panią prosić, aby poradziła mi Pani jakieś wskazówki jak napisać wniosek o obniżenie kosztów komorniczych, dług spłaciłam szybko i w dużych kwotach więc na pewno komornik się nie napracował przy tej egzekucji… pozdrawiam Wiola Sz.


Jak obniżyć opłatę egzekucyjną ustaloną przez Komornika Sądowego?

opłaty-egzekucyjne-wniosek-o-obniżenie

Witaj Wiola, oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by dłużnik mógł złożyć w sądzie wniosek o obniżenie kosztów komorniczych, albowiem miarkowanie opłat egzekucyjnych od 13 listopada 2004 roku należy do kompetencji sądów.

Jak sąd ustala wysokość opłat egzekucyjnych? sąd bierze pod uwagę przede wszystkim ilość i nakład pracy, jaką komornik włożył w wyegzekwowanie od dłużnika należności, oraz zwraca również uwagę na sytuację finansową i materialną samego wnioskodawcy, czyli dłużnika.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o obniżenie opłat egzekucyjnych komorniczych?

Wniosek należy wieść do sądu, przy którym działa komornik, w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymałaś postanowienie dotyczące opłat komorniczych, albo w ciągu 7 dni od dnia, w którym otrzymałaś informację o ściągnięciu opłaty egzekucyjnej.

Co jeśli termin na złożenie wniosku o obniżenie opłat egzekucyjnych minął?

Wtedy nie pozostaje Ci nic innego jak tylko złożyć do sądu wniosek o przywrócenie terminu na złożenie wniosku o obniżenie opłat, to jednak nie wszystko, bo nie zawsze sąd pozwoli na przywrócenie tego terminu. Sąd na pewno przychyli się do Twojej prośby, jeśli wykażesz, że niedotrzymanie terminu nie wynikło z twojej winy.

Jeśli sąd odrzuci Twój wniosek o przywrócenie terminu, to przysługuje Ci jeszcze zażalenie. I jeszcze jedna ważna rzecz, wniosek dłużnika o obniżenie opłaty egzekucyjnej powinien spełniać wszystkie wymagania formalne, inaczej zostanie odrzucony. Poniżej zamieszczam wzór takiego wniosku:

Wniosek o obniżenie kosztów komorniczych

Wniosek-o-obnizenie-kosztow-egzekucji-komorniczej-wzor-pdf-doc

Wniosek o obniżenie kosztów egzekucji komorniczej – wzór

Jeśli jednak dotrzymasz terminu na złożenie wniosku o obniżenie opłat egzekucyjnych, to sąd przystąpi do  oceny nakładu pracy, jaką komornik sądowy włożył w ściągnięcie od Ciebie długu, sąd weźmie też pod uwagę Twoją sytuację finansową, i na tej podstawie zadecyduje, czy opłata egzekucyjna powinna zostać obniżona, czy też nie.

Katalog czynników, jakie sąd bierze pod uwagę przy ustalaniu opłat egzekucyjnych, nie jest sztywny i zamknięty, sąd może kierować się więc innymi czynnikami i okolicznościami, jakie wystąpiły w danej sprawie.

W tym miejscu warto przytoczyć uzasadnienie Trybunału Konstytucyjnego z 26 lutego 2013 roku, który podkreślił, że wysokość opłaty egzekucyjnej nie może być rażąca i niewspółmierna do nakładu pracy komornika i efektów, jakie komornik osiągnął.

Dlatego sąd za każdym razem krok po kroku szczegółowo analizuje czynności, jakich dokonał komornik, egzekwując zadłużenie na dłużniku. A jak najczęściej wygląda praca komornika i kolejność czynności, jakie podejmuje? sprawdźmy:

Praca komornika wygląda przeważnie tak:

  1. Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie przeciwko dłużnikowi egzekucji komorniczej komornik wszczyna postępowanie egzekucyjne.
  2. Komornik następnie próbuje zająć rachunek bankowy dłużnika,  oraz inne wierzytelności, jakie otrzymuje dłużnik.
  3. Komornik próbuje zająć nieruchomość (egzekucja z nieruchomości).
  4. Wzywa dłużnika do spłaty zadłużenia.
  5. Komornik następnie wysyła do Sądu Rejonowego wniosek o wpis do księgi wieczystej ostrzeżenia.
  6. Komornik wysyła zapytanie do CEPiK, czyli: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (zajęcie samochodu).
  7. Komornik prowadzi działania terenowe (wizyta komornika w miejscu zamieszkania).

To o czym musisz jeszcze wiedzieć to fakt, że opłata egzekucyjna ustalana jest w sposób normatywny, a więc opłata ta nie jest związana w sposób bezpośredni z kosztami konkretnego postępowania egzekucyjnego.

A więc tak naprawdę ustawa nie przewiduje, że każde działanie i czynność komornicza ma komornikowi przynosić jakiś dochód! Skoro więc komornik wedle ustawy może otrzymać od dłużnika nieco więcej niż wysokość kosztów, jakie komornik w danym postępowaniu egzekucyjnym poniósł, to dopuszczalna jest też sytuacja, w której komornik nie otrzyma zwrotu wszystkich kosztów, które gdzieś tam poniósł.

… i jeszcze jedna rzecz, która Ciebie akurat nie dotyczy:

Jeśli komornik wszczął egzekucję komorniczą na wniosek wierzyciela, a następnie komornik włożył duży nakład swojej pracy w wyegzekwowanie należności na rzecz wierzyciela, po czym komornik egzekucję umorzył ze względu na brak majątku dłużnika, to również wtedy komornik ma prawo do naliczenia opłaty egzekucyjnej.

Obniżenie wysokości opłat egzekucyjnych nic nie kosztuje i może mieć miejsce jedynie na wyraźny wniosek dłużnika, nikt więc z urzędu nie pomniejszy opłat egzekucyjnych, jakie poniosłaś, musisz wnieść do sądu wyraźny i formalnie poprawny wniosek, którego wzór wyżej zamieściłam.

Pamiętaj, że jeśli sąd zasądzi obniżenie wysokości opłat egzekucyjnych, jakie poniosłaś, to zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2015 r. komornikowi przysługiwać będzie zażalenie na postanowienie Sądu pierwszej instancji w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej na podstawie art. 49 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Tobie zresztą też przysługuje zażalenie na odrzucenie wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej :-)

… i jeszcze jedna drażniąca dłużników kwestia:

Czy komornik może naliczyć podatek do opłat egzekucyjnych?

Komornik sądowy nie ma prawa podwyższyć opłaty egzekucyjnej, którą pobiera na podstawie art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 1138 ze zm.), o podatek od towarów i usług!

Podsumowując:

Wiesz już jak napisać wniosek o obniżenie kosztów komorniczych dzięki wzorowi wniosku, jaki zamieściłam w tym artykule, wniosek musisz wnieść do sądu rejonowego w terminie 7 dni. Wniosek o obniżenie opłat komorniczych nic dłużnika nie kosztuje. Życzę Ci powodzenia i wszystkiego dobrego!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze