Zwrot zaliczki za salę weselną a KORONAWIRUS

Forum prawneKategoria: DługiZwrot zaliczki za salę weselną a KORONAWIRUS
AvatarMaggie zapytał 8 miesięcy temu

Dzień dobry.

Chodzi o zwrot zaliczki za salę weselną. Termin wesela mam na 20 czerwca, wtedy będę już prawie w 7 miesiącu ciąży. Ze względu na obecną sytuację (koronawirus) chcę zrezygnować z przyjęcia weselnego (chodzi o bezpieczeństwo moje i moich gości), ale zaliczka na salę weselną została już dawno wpłacona.

Umowę z Wykonawcą (sala weselna i jedzenie) podpisałam 29 stycznia, wpłacając 2000 zł zaliczki. W umowie jest pkt:

Zleceniodawcy przysługuje przysługuje prawo do odstąpienia umowy w terminie do 14dni od podpisania umowy. Wówczas Zleceniodawcy przysługuje zwrot zaliczki pomniejszony o 10% (koszta manipulacyjne). W przypadku odstąpienia od umowy powyżej 14 dni od podpisania umowy zaliczka/przedpłata nie podlega zwrotowi.

Jest też zapis:

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Dzwoniłam do Wykonawcy. Odmówił zwrotu zaliczki za salę, argumentując, że ma opłaty i musi opłacić pracowników. Zmiana terminu nie wchodzi w grę, gdyż będę wysoko w ciąży lub po porodzie. Zaproponowałam też catering w tych pieniądzach, ale również odmówił.

Czy zaliczkę za salę można odzyskać przez koronawirusa? i mimo klauzuli w umowie, że po 14 dniach od podpisania umowy zaliczka przepada?

Z góry dziękuję za odpowiedź.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 8 miesięcy temu

Witaj,

termin 14-dniowy przewidziany w umowie, to okres, w którym miałaś możliwość odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny.

Dziś można mówić jedynie o niemożności realizacji umowy z uwagi na siłę wyższą, której w dacie zawarcia umowy nie można było przewidzieć (Koronawirus).

Uważam, że zaistniała sytuacja oraz jej rozwój (pandemia) daje podstawy do zastosowania zasady rebus sic stantibus, o której mowa w art. 357 ze znaczkiem 1 kodeksu cywilnego.

Niniejszy przepis stanowi, że:

“Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym”.

Twoje roszczenie o zwrot zaliczki, w moim mniemaniu jest zatem zasadnym.

Oczywiście, zamiast iść od razu do sądu, warto próbować dogadać się z właścicielem lokalu. Piszesz, że na chwilę obecną nie widzi on możliwości zwrotu zaliczki. Jest to zrozumiałe – wiele firm odczuje głód finansowy.

To, co mogę Ci doradzić, to kontakt ze zleceniobiorcą i próba wymuszenia na nim zawarcia porozumienia w przedmiocie zwrotu zaliczki, w późniejszym czasie (kiedy sprawy wrócą do normy).

Możesz wystosować do niego oficjalne pismo, podnosząc, że jeśli nie dojdzie do ugody, sprawę skierujesz na drogę postępowania sądowego, co narazi go na dodatkowe koszty.

Pismo możesz przesłać w wiadomości e-mailowej, załączając formularz ugody do podpisania.

W korespondencji cały czas zaznaczaj, że ugoda będzie w interesie obu stron. Nie naciskaj, jednak na natychmiastowy zwrot zaliczki, bo możesz nic nie ugrać.

A jeśli bardzo potrzebujesz pieniędzy, już dziś możesz pobrać, wydrukować, a następnie wypełnić i przesłać organizatorowi wesela poniższe pismo o zwrot zaliczki:

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma

Wezwanie do zwrotu zaliczki – wzór pisma

Podsumowując:

Kodeks cywilny przewiduje możliwość odstąpienie od umowy (niewykonanie umowy) w sytuacji zaistnienia siły wyższej, a przez taką należy rozumieć rozprzestrzeniającą się pandemię koronawirusa.

W zaistniałej sytuacji, strony umowy o świadczenie usług powinny dojść do porozumienia poprzez:

  1. przełożenie realizacji zlecenia na dalszy termin,
  2. rozliczenie, tego co sobie wzajemnie świadczył, w tym wpłaconych zaliczek przy rezerwacji m.in. sal weselnych, zespołów muzycznych, wideofilmowania oraz niewykorzystanych opłaty przy opłaconych z góry kursach, czy szkoleniach.

Przy braku porozumienia każda ze stron może przekazać sprawę do sądu, powołując się na zasadę przewidzianą w art. 357 kc.

Mam nadzieję, że odzyskanie zaliczki za wesele, nie nastręczy Ci zbytnio problemów.

Koniecznie przeczytaj:

Twoja odpowiedź