Jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty

Wezwanie do zapłaty pełni rolę oficjalnego dokumentu, które jest nieodłącznym elementem procesu odzyskiwania pieniędzy od swoich dłużników. Stosowane jest w głównej mierze, jak sama nazwa wskazuje, do wezwania osoby zadłużonej do spełnienia swojego zobowiązania wobec wierzyciela. Pismo to może przybrać formę przedsądowego, ostatecznego czy sądowego wezwania do zapłaty. Czym ono jest i jak je prawidłowo sporządzić?

Czym jest wezwanie do zapłaty?

Najogólniej mówiąc, wezwanie do zapłaty stanowi oficjalne pismo skierowane do dłużników, w którym umieszczone są informacje o kwocie zadłużenia wraz z żądaniem jego uregulowania w wyznaczonym terminie. Dokument ten standardowo wykorzystuje się w procesie windykacji polubownej, która jest etapem odzyskiwania należności nieprzewidującym jeszcze ingerencji sądu.

Zwykle wezwania do zapłaty może spodziewać się każda osoba, która nie zapłaciła swojego zobowiązania w określonym terminie. Wzywającym może być bank, firma windykacyjna, spółdzielnia mieszkaniowa, osoba prywatna czy właściciel firmy.

Jednakże zasadniczo wezwanie do zapłaty wysyłane jest bezpośrednio przez wierzyciela, bądź wynajętą firmę windykacyjną lub kancelarię prawną, które zajmują się obsługą danej sprawy.

Jeżeli chcesz wysłać dłużnikowi takie pismo, możesz pobrać je tu: Wezwanie do zapłaty wzór.

Jakie są formy wezwań do zapłaty?

Jak napisać przedsądowe wezwanie do zapłaty

Proces windykacji polubownej przewiduje różne formy wezwań do zapłaty, do których możemy zaliczyć:

  • forma telefoniczna — wezwanie dłużnika do zapłaty odbywa się za pomocą połączenia głosowego lub SMS,
  • forma elektroniczna – coraz większą popularność zyskuje wysłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • forma pisemna – taką formę przybierają w dużej ilości przypadków wezwania przedsądowe, które dostarcza się listem poleconym (najczęściej za potwierdzeniem odbioru).

Nic również nie wyklucza tego, aby wezwanie do zapłaty było w formie bezpośredniego kontaktu z dłużnikiem podczas realizowania windykacji terenowej.

Rodzaje wezwań do zapłaty

Wezwania do zapłaty nie mają żadnej narzuconej formy, przez co mogą przybierać różne postaci. To do wierzyciela tak naprawdę należy wybór tego, w jakiej kolejności i w jakim tonie wezwie on dłużnika do spłaty zobowiązania. Wyróżniamy kilka rodzajów pism:

  • przypomnienie o płatności — jest to nic innego, jak monit, który przypomina osobie zadłużonej o upłynięciu terminu zapłaty należności,
  • pierwsze wezwanie do zapłaty — zazwyczaj informuje ono dłużnika o konsekwencjach dalszej zwłoki w spłacie,
  • przedsądowe wezwanie do zapłaty — jeżeli dłużnik nie dokona zapłaty mimo wysłania takiego pisma. Jest to odbierane jako brak dobrej woli co do spłaty długu. Kolejnym krokiem jest wkroczenie na drogę sądową,
  • sądowe wezwanie do zapłaty — jest nim nakaz zapłaty, który w przypadku zignorowania oznacza egzekucję komorniczą.

Jak napisać  przedsądowe wezwanie do zapłaty?

Nie ma żadnych rygorystycznych wytycznych dotyczących tego, jak powinno wyglądać wezwanie do zapłaty. Poprawnie przygotowane pismo powinno zawierać w sobie kilka istotnych elementów:

— data i miejsce sporządzenia pisma,
— dane dłużnika i wierzyciela,
— podstawa prawna do żądania roszczenia,
— wartość zadłużenia,
— naliczone odsetki,
— termin płatności,
— numer konta bankowego, na które ma zostać przelana zaległa kwota.

Nie warto też zapominać o sankcjach, które zostaną nałożone na dłużnika w przypadku braku reakcji na wezwanie. Konsekwencją tą może być skierowanie sprawy, np. do firmy windykacyjnej.

Co istotne, pismo to powinno spełniać wszelkie wymogi formalne, a słownictwo musi być oficjalne i zdecydowane. Chcąc podkreślić powagę całej sytuacji, można wyróżnić najważniejsze kwestie wezwania czerwonym kolorem wraz z powiększeniem czcionki.

Kiedy wezwanie jest nieważne?

Nieważność pisma, jakim jest wezwanie do zapłaty, związane jest przedawnieniem samego roszczenia. Przedawnienie należności określa termin, od którego dłużnik ma prawo odmówić zapłaty długu.

Dla wierzyciela jest to równoznaczne z utratą możliwości prawomocnego odzyskania pieniędzy, czyli np. dzięki nakazowi zapłaty opatrzonemu klauzulą wykonalności, co otwiera drzwi do egzekucji komorniczej.

Terminy przedawnienia zostały wyznaczone w kodeksie cywilnym, a dokładniej w art. 118 k.c.

Co jednak ważne, wierzyciel może przerwać bieg przedawnienia. Następuje to w chwili, gdy osoba zadłużona uzna dług, prosząc przykładowo o rozłożenie długu na raty.

Czas to pieniądz — nie zwlekaj z windykacją!

Rozpoczęcie windykacji zbyt późno jest jednym z głównych przyczyn nieodzyskania długu. Odkładanie decyzji o jej wszczęciu to zdecydowanie zły pomysł, ponieważ im wcześniej się na nią zdecydujesz, tym masz większe szanse na ściągnięcie należności od dłużnika.

Jeżeli nie masz czasu i dostatecznej wiedzy na temat tego, jak ją przeprowadzić, postaw na firmę lub kancelarię windykacyjną, które zrobią to za Ciebie. CashFix jest portalem, który umożliwia porównanie ofert najlepszych firm na rynku.

Negocjacje z dłużnikiem, wysyłanie monitów lub wezwań do zapłaty, wpis do biur informacji gospodarczej — to tylko niektóre sprawy, którymi firma windykacyjna może Cię odciążyć. A wszystko to dzięki CashFIx.

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze