Komornik straszy, że przyjdzie do domu mimo, że spłacam długi, może?

Komornik chce mi zabrać sprzęt gospodarczy, pomimo że dostaje on pieniądze co miesiąc regularnie, czy komornik może tak zrobić? Spłacam komornika, a mój pracodawca wysyła komornikowi pieniądze w kwocie 100 zł (ja dodatkowo spłacam od siebie 200 zł) komornik straszy mnie, że to mało i że przyjdzie do domu i zabierze mi sprzęt gospodarstwa domowego.

Jakie jest to prawo, że komornik straszy mnie? co ja mam z tym zrobić? ponieważ mieszkam z rodzicami… sam się utrzymuję i dokładam się do rachunków co miesiąc.


Komornik straszy czynnościami

Witaj, komornik prowadzi postępowanie egzekucyjne na podstawie wydanego przeciwko Tobie tytułowi egzekucyjnemu, któremu została nadana klauzula wykonalności.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie wniosku wierzyciela, którym komornik jest związany. Postępowanie egzekucyjne może zostać skierowane do:

  • egzekucji z ruchomości, w tym właśnie ze sprzętu RTV, AGD, pojazdów itp.,
  • do egzekucji z wierzytelności z wynagrodzenia za pracę, jak również w Twoim przypadku,
  • do egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, ale też do innych wierzytelności oraz
  • do nieruchomości.

Komornik może prowadzić egzekucję na podstawie kilku sposób jednocześnie. O prowadzeniu egzekucji w określony sposób jesteś jako dłużnik każdorazowo zawiadamiany. Egzekucja komornicza prowadzona jest tylko i wyłączenie z majątku należącego do dłużnika.

Egzekucja z wynagrodzenia

Jeżeli zatem wierzyciel złożył wniosek o zajęcie Twojego wynagrodzenia za pracę, to egzekucja zostanie do niego skierowana.

Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji zgodnie z przepisami kodeksu pracy i stosuje się je odpowiednio do zasiłków pobieranych przez bezrobotnych, ale również do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania.

Kodeks pracy w art. 87 określa jakie należności podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę.

W tym katalogu znajdują się m.in. sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych oraz sumy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych na pokrycie innych należności niż świadczenia alimentacyjne.

Przedmiotowy przepis wskazuje również granice, w jakich mogą być potrącane należności. W przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych istnieje możliwość dokonywania potrącenia do wysokości trzech piątych wynagrodzenia, natomiast w razie innych należności – do połowy wynagrodzenia.

Trzeba również zwrócić uwagę na treść art. 871 kodeksu pracy, który wskazuje na wysokość wynagrodzenia wolną od potrąceń i tak w przypadku potrącania sum egzekwowanych na mocy innych tytułów wykonawczych niż na pokrycie należności alimentacyjnych wolne od potrąceń jest wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Egzekucja z rachunku bankowego

Co do egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, komornik celem dokonania zajęcia przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek bankowy zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnych dłużnika i jednocześnie wzywa bank do niedokonywania dłużnikowi wypłat z rachunku bankowego bez zgody komornika. Ponadto komornik zawiadamiania o zajęciu dłużnika.

Egzekucja z ruchomości

Komornik może prowadzić również egzekucję z należących do Ciebie ruchomości. Na wniosek wierzyciela komornik może dokonać czynności terenowych w Twoim miejscu zamieszkania i zająć należącego do Ciebie przedmioty.

Komornik najpewniej zapyta, które przedmioty są Twoją własnością. Komornik może jednak dokonać zajęcia również przedmiotu, który Twoją własnością nie jest, jeżeli nie przedstawisz dowodu, że jest własnością osoby trzeciej.

Jeśli Twoi rodzice nie są dłużnikami, to ich majątek jest chroniony. Natomiast jeżeli doszłoby do zajęcia własności osoby trzeciej (Twoich rodziców), mają oni prawi wystąpić do sądu z powództwem przeciwegzekucyjnym na podstawie art. 841 kodeksu postępowania cywilnego.

Jako osoba trzecia (nie dłużnik) może żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji w przypadku, kiedy skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

W takim przypadku taka osoba trzecia niebędąca dłużnikiem będzie powodem, a pozwanym jest wierzyciel z postępowania egzekucyjnego.

Taki pozew można wnieść w terminie miesiąca od dnia dowiedzenia się o naruszeniu prawa do sądu właściwego dla komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne.

Komornik nie przeprowadzi również egzekucji z przedmiotów urządzenia domowego, pościeli, bielizny i ubrań codziennych, niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny, ubrań niezbędnych do pełnienia służby i wykonywania zawodu, zapasów żywności, opału niezbędnych dla dłużnika i będących na jego utrzymaniu członków rodziny na okres jednego miesiąca, narzędzi i przedmiotów niezbędnych do osobistej pracy zarobkowej dłużnika oraz surowców niezbędnych do produkcji a okres jednego tygodnia, przedmiotów niezbędnych do nauki, papierów osobistych, odznaczeń, przedmiotów służących do wykonywania praktyki religijnych oraz przedmiotów codziennego użytku mających dla dłużnika znaczną wartość, a które mogą być sprzedane tylko znacznie poniżej wartości.

Jak widzisz, jest zatem możliwe, że komornik prowadzi jednocześnie egzekucję z kilku składników majątkowych.

Dobrowolna spłata długu u komornika

Ponadto niejako dobrowolnie spłacasz zadłużenie. Musisz jednak pamiętać, że przekazywane przez Ciebie należności oraz należności przekazywane przez Twojego pracodawcę nie od razu umniejszają samo zadłużenie.

Przy prowadzeniu postępowania egzekucyjnego, a wcześniej w postępowaniu sądowym, również powstały koszty, które spłacają się z mocy prawa w pierwszej kolejności.

Dopiero następnie wpłaty kwalifikowane są na odsetki, a w ostatniej kolejności na samą należność główną. Pamiętaj też, że od każdej należności wyegzekwowanej komornik pobiera opłatę stosunkową.

Uprzedzam Cię również, że w zależności od tego, jakiego roszczenia domaga się wierzyciel, egzekucja może się trochę różnić, jak np. w przypadku alimentów.

Nie zakładam, żeby faktycznie dochodziło do straszenia Cię, ale zapewne komornik informuje Cię o wszelkich sposobach prowadzonej w stosunku do Ciebie egzekucji.

Ponadto podkreślam, że komornik jest związany wnioskiem wierzyciela. Oczywiście, gdyby ze strony komornika dochodziło do jakichkolwiek nieprawidłowości, możesz złożyć stosowne zawiadomienie do sądu egzekucyjnego, przy którym działa komornik bądź do prezesa sądu, przy którym działa komornik.

Ponadto możesz również skarżyć czynności komornika poprzez składanie w sądzie skarg na czynności komornika na podstawie art. 767 kodeksu postępowania cywilnego.

Pouczenie o przysługującej Ci skardze, w szczególności o terminie jej wniesienia, znajdziesz na pismach od komornika.

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Mam nadzieję, że rozwiałam Twoje wątpliwości, choć w jakiejś części. Pozdrawiam.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , , ,

O autorze