Komornik przyjdzie pod adres zamieszkania czy zameldowania?

Witam. Mam zadłużenie na 320 tys. zł. W tym 300 000 zł to kredyty bankowe. Reszta to pożyczki. Raty są tak duże, że nie jestem już w stanie spłacać ich z wynagrodzenia, a wierzyciele nie chcą ich rozbić na raty. Grozi mi egzekucja komornicza.

Moje pytanie brzmi, jeśli u pracodawcy i u wszystkich wierzycieli mam podany adres do korespondencji inny niż zameldowania, to czy komornik uda się pod miejsce zamieszkania, czy zameldowania? Chodzi o to, że nie chcę, żeby komornik nachodził rodziców, a nie ma problemu, żebym przyjęła komornika pod adresem zamieszkania.

 

Witaj, twoje długi są bardzo wysokie. Piszesz, że czeka cię egzekucja komornicza, ale głowa do góry, jeszcze nic nie jest przesądzone. Zanim dług trafi do komornika, wierzyciele muszą otrzymać tytuł wykonawczy, na podstawie którego, komornik będzie mógł prowadzić egzekucję.

Oczywiście goni cię czas, bo banki coraz szybciej przechodzą z jednego etapu windykacji do drugiego. Ale, tak czy inaczej, masz co najmniej kilka miesięcy, by próbować negocjować spłatę długów w innych niż ustalone w umowie ratach.

Jak zatrzymać windykacje?

Przede wszystkim radzę ci podjąć starania, by zwiększyć swój miesięczny budżet. Zastanów się nad pracą dodatkową, tak by do twojego portfela wpływało więcej gotówki.

Bądź zmotywowana i pamiętaj, że przecież do tej pory jakoś sobie radziłaś, a ktoś z banku (pracownik weryfikujący zdolność kredytową) korzystnie ocenił twoje możliwości zarobkowe, skoro otrzymałaś kredyty na tak wysoką kwotę.

Szukanie dodatkowego źródła dochodu i poprawa płynności finansowej ma ogromne znacznie w celu zatrzymania machiny przymusowego ściągnięcia należności z udziałem komornika sądowego.

Staraj się, żeby do egzekucji komorniczej nie doszło, bo niestety za pracę komornika płaci dłużnik i to słono. Wiedz, że przy długu sięgającym 300 000 zł egzekucja może kosztować cię około 40 000 zł. Jest to nie mała kwota, więc nie trać energii i nie ustępuj wierzycielom, szukaj kontaktu w banku.

Rozłożenie przez sądu długu na raty

Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, pamiętaj, że masz prawo wnosić o to, by sąd rozłożył zasądzoną należność na raty. Jeśli podniesiesz właściwe argumenty – masz szansę dużo zyskać – sprawa nie trafi do komornika, bo sąd orzeknie o obowiązku spłaty długu w ratach w takiej wysokości, którą będziesz w stanie pomieść.

Jeśli wywiążesz się ze spłaty długu w ratach, wierzyciel będzie miał związane ręce, a ty unikniesz komornika i kosztów egzekucyjnych.

Gdyby doszło więc do sporu sądowego, możesz uznać co do zasady roszczenie banku o zwrot pożyczki, ale jednocześnie złożyć wniosek o rozłożenie płatności długu na raty w takiej wysokości, abyś była w stanie wywiązać się z ich regulowania, biorąc pod uwagę aktualne dochody i koszty utrzymania.

Sąd natomiast uwzględniając twój wniosek, może zastosować zasadę przewidzianą w art. 320 kpc., w którym ustawodawca przewidział, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia – wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia.

Adres zamieszkania, a adres zameldowania, gdzie komornik odwiedzi dłużnika?

Przechodząc jednak do kwestii, która cię niepokoi – odwiedziny komornika w miejscu twojego zameldowanie. Tu pragnę cię uspokoić.

Na chwilę obecną nie toczy się przeciwko tobie żadne postępowanie egzekucyjne, sprawa nie trafiła również do sądu. Masz więc możliwość zadbania o to, by twoi wierzyciele posługiwali się prawidłowym adresem, pod którym zamieszkujesz, o czym jednak sama wspominasz.

Jeżeli w tym momencie bank ma informacje, że twoje miejsce zamieszkania, to inny adres niż adres rodziców, to raczej nie musisz się martwić o ewentualny „nalot” komornika w domu rodzinnym, bowiem to adres zamieszkania będzie adresem kluczowym w sprawie.

Wiedz, że w prawie cywilnym i w procedurze egzekucyjnej również nie występuje termin: „adres zameldowania”.

W przepisach kodeksu cywilnego oraz regulacjach szczególnych znaleźć można nawiązanie do miejsca zamieszkania, którym jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu.

Tak, więc jeśli twój aktualny adres otrzyma komornik, to wątpię, aby poszukiwał cię i twojego majątku właśnie w domu rodziców.

Jednakże i takich okoliczność wykluczyć nie można, kiedy więc dojdzie do egzekucji, nie unikaj komornika. Najlepiej też, jeśli pierwsza podejmiesz próby porozumienia się.

Co prawda dług jest bardzo wysoki i samo zajęcie wynagrodzenia za pracę może wierzycielowi nie wystarczyć, przez co komornik podejmie kroki poszukiwania twojego majątku, dlatego, jeśli chcesz, aby rodzice na sto procent byli poza tą sprawą, możesz jeszcze dokonać wymeldowania się z ich mieszkania.

Chcę cię poinformować, że możesz normalnie funkcjonować również bez meldunku, bez żadnych konsekwencji prawnych.

Liczę jednak, że posłuchasz moich rad i podejmiesz starania, by do egzekucji komorniczej w ogóle nie doszło.

Ja trzymam kciuki za korzystny rozwój spraw i wierzę, że ze wszystkim sobie poradzisz. Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Imię:
Magda

Oceń nasz artykuł: