Czy komornik zajmie przedmioty z domu mojej mamy? nie mieszkam tam

Witam, sam wpłacam co miesiąc komornikowi kwotę z tytułu zadłużenia w Funduszu Alimentacyjnym. Otrzymałem również nakaz zapłaty od Komornika z innego rewiru odnośnie bardzo starego sprzedanego długu.

Jestem zameldowany u Mamy, ale tam nie mieszkam. Czy komornik z innego rewiru może zająć Mamy ruchomości? Przekazałem temu drugiemu komornikowi informację, że spłacam zaległe alimenty ale otrzymałem pismo “W przypadku wyboru, komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego” W związku z powyższym brak jest podstaw do przekazania akt. Nie rozumiem o co chodzi.


Zajęcie ruchomości nie należących do dłużnika

Witam, jako dłużnik alimentacyjny jesteś w znacznie trudniejszym położeniu niż osoba, która posiada zadłużenia np. z tytułu niespłaconych pożyczek, kredytów, czy chwilówek.

Jednakże niezależnie z jakiego tytułu pochodzi zadłużenie muszę cię zapewnić, że żaden komornik nie ma prawa zająć ruchomości, które należą do twojej mamy, a nie do Ciebie, bez względu na to ilu komorników zajmowało by się twoimi długami, jaka była by kwota nieuregulowanych zobowiązań i czy byli by to komornicy w „twojego” rewiru czy z innej części kraju.

Niespłacone alimenty – ile komornik może zabrać dłużnikowi z pensji?

W przypadku egzekucji z wynagrodzenia za pracę, potrąceniu podlegają kwoty przewidziane przepisami ustawy z dnia26 czerwca 1974 roku prawo pracy.

I zgodnie z zapisem art. 871§ 1 przedmiotowej ustawy wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości:

1) minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne;

2) 75% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi;

3) 90% wynagrodzenia określonego w pkt 1 – przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy (§2).

Obecnie zatem kwota wolna od zajęcia przy długach niealimentacyjnych wynosi 1 530 zł netto miesięcznie – minimalne wynagrodzenia na rok 2018 i nie mniej niż 50 % wynagrodzenia.

Niestety w przypadku egzekucji zaległych alimentów komornik może zająć aż 60 % wynagrodzenia dłużnika.

Co powyższe oznacza dla ciebie?

Już ci wyjaśniam! Tak jak piszesz, obecnie na „głowie” masz dwóch komorników – jeden działa z wniosku Funduszu Alimentacyjnego i w związku z tym ma więcej narzędzi prawnych, większe możliwości niż ten, który ściąga długi pochodzące ze zobowiązań cywilnoprawnych.

Ten bowiem nie może zająć nic ponadto co pierwszy komornik, musi przestrzegać bowiem zasad dotyczących kwot wolnych od zajęcia, które przy długach innych niż dług alimentacyjny są wyższe – dla dłużnika musi po prostu zostać więcej.

Przy takim obrocie sprawy drugi komornik, bądź umorzy swoje postępowanie egzekucyjne z uwagi na bezskuteczność egzekucji, bądź na wniosek wierzyciela przekaże prowadzenie sprawy komornikowi, który ściąga dług alimentacyjny.

Co zrobić kiedy komornik dokona zajęcia ruchomości nie należących do dłużnika?

Tak jak napisałam powyżej, żaden komornik nie ma prawa zająć przedmiotów należących do twojej mamy bez względu na to czy w jej mieszkaniu zamieszkujesz stale, czy posiadasz tam jedynie meldunek.

Jeżeli jednak doszło by do sytuacji, kiedy komornik pomimo wyjaśnień mamy wszedł by do jej mieszkania i dokonał zajęcia jakiegoś przedmiotu który należy wyłącznie do niej, to Twojej mamie przysługuje powództwo do właściwego sądu rejonowego o zwolnienie zajętego przedmiotu spod egzekucji.

Pozew należy złożyć w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania przez komornika zajęcia podnosząc, że jest właścicielem zajętych przedmiotów. Poniżej zamieszczam specjalnie na tę okazję przygotowany wzór wniosku:

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Wniosek o zwolnienie ruchomości spod egzekucji komorniczej

Chce zwrócić uwagę jednak na fakt, że komornicy dość często wybierają „prostsze” sposoby egzekucji długu ograniczając się min. do zajęcia pensji dłużnika oraz jego rachunku bankowego. Komornik ma bowiem wybrać sposób prowadzenia egzekucji najmniej dotkliwy dla dłużnika.

Oznacza to w praktyce tyle, że jeśli dłużnik „współpracuje” i egzekucja jest skuteczna, to komornik nie powinien podejmować dodatkowych, bardziej dotkliwych dla dłużnika działań, choć oczywiście ma prawo zająć również rzeczy ruchome dłużnika, a na wniosek wierzyciela prowadzić egzekucję również z nieruchomości należących do dłużnika.

To co powinieneś obecnie zrobić, by uchronić mamę przez kontaktem z komornikiem, to zajęcie się sprawą już teraz. Najlepiej skontaktuj się z komornikiem, złóż niezbędne wyjaśnienia oraz określ się, czy jesteś w stanie spłacić zadłużenie.

Nie wiem w jakiej obecnie jesteś sytuacji majątkowej, ale pamiętaj o tym co napisałam powyżej – jeśli drugi komornik stwierdzi, że egzekucja jest bezskuteczna, to po kilku miesiącach umorzy postępowanie egzekucyjne przeciwko Tobie. Ale, tak czy inaczej, lepiej próbować rozwiązywać swoje sprawy niż przed nimi uciekać. Życzę wszystkiego dobrego i pomyślnego zakończenia obu spraw egzekucyjnych.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,40 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze