Potrącenia alimentacyjne z 1/2 etatu – ile zajmie komornik?

Chodzi o potrącenie alimentacyjne z 1/2 etatu. Ile komornik może zająć mi pensji z tytułu egzekucji alimentów? jestem zatrudniony na pół etatu na umowę o pracę. Otrzymuję połowę minimalnego wynagrodzenia.

Obecnie zarabiam 850 zł netto, tyle dostaję na rękę od pracodawcy za pracę w niepełnym wymiarze. Czy komornik zajmie mi 60% wynagrodzenia, czy też zabierze wszystko?


Potrącenia alimentacyjne z 1/2 etatu

alimenty-a-praca-na-pół-etatu
Alimenty a praca na pół etatu – ile zabierze komornik?

Witaj. Zasady egzekucji z wynagrodzenia za pracę w ramach stosunku pracy regulują przepisy prawa pracy, które powinien znać i przestrzegać twój pracodawca, bo to na niego zostanie nałożony obowiązek wyliczenia potrącenia i dalej przekazanie właściwej kwoty na wskazany przez prowadzącego sprawę egzekucyjną komornika.

Ile może zabrać komornik z 1/2 etatu na alimenty?

Wiedz, że to nie komornik “zabiera” pensję dłużnika. Komornik wysyła jedynie informację o zajęciu wynagrodzenia za pracę do pracodawcy, wzywając go do dokonywania potrącenia alimentacyjnego zgodnie z obowiązującymi zasadami.

O egzekucji z wynagrodzenia za pracę mówi art. 87 kodeksu pracy i następne.

W myśl zasadzie przewidzianej w §4 art. 78 kp potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych mogą być dokonywane do wysokości 3/5, czyli tak jak napisałeś do 60 % wynagrodzenia netto.

Chcę zwrócić twoją uwagę na okoliczność, że mniejsi pracodawcy często mają problem z dobrym wyliczeniem potrącenia, dlatego jako dłużnik i strona postępowania egzekucyjnego masz prawo „czuwać” nad przebiegiem prawidłowości wyliczenia, a ja postaram się w jasny sposób wyjaśnić ci, jak powinno przebiegać potrącenie alimentacyjne z ½ etatu.

Egzekucja długu alimentacyjnego, a ochrona wynagrodzenia za pracę

Niestety dla ciebie i innych dłużników alimentacyjnych przy egzekucji zaległości alimentacyjnych nie występuje kwota wolna od zajęcia. Ma to istotne znaczenie bowiem bez względu na wysokość etatu, zawsze potrąceniu podlegać będzie aż 60% pobieranego wynagrodzenia za pracę netto.

Piszesz, że pracujesz na umowę o pracę na 1/2 etatu. Komornik nie zabierze ci całego dochodu, jednak twój pracodawca będzie zobowiązany dokonać potrącenia na zasadach opisanych powyżej.

Twoja pensja, która wynosi na rękę 850 zł, powinna zostać przez pracodawcę zmniejszona o 60%, które to pracodawca zobowiązany będzie przekazać komornikowi.

Tak więc dokonując potrącenia świadczeń alimentacyjnych, twój pracodawca wypłaci ci wynagrodzenie w kwocie 340 zł netto, a komornikowi przekaże pozostałą kwotę – 510 zł.

Egzekucja długów alimentacyjnych, a praca na ½ etatu

Gdyby twój dług był pochodzenia niealimentacyjnego, wówczas zastosowanie znalazłyby przepisy mówiące o ograniczeniu egzekucji do minimalnego wynagrodzenia za pracę, a dokładnie art. 871 § 1, w brzmieniu:

„Wolna od potrąceń jest kwota wynagrodzenia za pracę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne”

…i wówczas otrzymałbyś cały wypracowany dochód do ręki, a zajęcie komornicze wyniosłoby 0 zł.

Jesteś jednak dłużnikiem alimentacyjnym i bez względu na to, w jakiej wysokości dochód będziesz pobierał i czy będziesz pracował na cały etat, na 1/2, 1/4, czy nawet na 1/8 potrącenie egzekucyjne wyniesie zawsze 3/5 pensji, ale nigdy komornik nie zabierze ci całego wynagrodzenia za pracę.

Egzekucja alimentów a praca na umowę zlecenie

Wyjątkiem jest praca na podstawie umowy zlecenia, jeżeli nie jest to jedyny i powtarzalny dochód dłużnika. Jeśli jednak dłużnik alimentacyjny będzie pracował na umowę zlecenia i będzie to jego jedyne źródło dochodu, wówczas wypracowane wynagrodzenie będzie chronione przed zajęciem tak jak wynagrodzenie ze stosunku pracy, z zastosowaniem powyżej wskazanych norm prawnych.

Podsumowując

Kwota wolna od zajęcia w 2019 roku w przypadku dłużnika niealimentacyjnego wynosi 1 633,78 zł netto – jest to kwota odpowiadająca wysokości minimalnego wynagrodzenia za prace dla osoby zatrudnionej na etat w 2019 roku.

W przypadku potrącenia alimentacyjnego kwota wolna od zajęcia nie występuje, a egzekucji podlega 3/5 części wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę.

W przypadku dłużnika alimentacyjnego pracującego na cały etat z minimalnym wynagrodzeniem za pracę zajęcie egzekucyjne w 2019 roku wyniesie 980 zł, a dłużnik alimentacyjny do ręki otrzyma kwotę 653 zł.

Dłużnik pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzyma proporcjonalnie niższą ochronę wynagrodzenia.

Powyższe wynika wprost z zapisu art. 871 § 2 kodeksu pracy – Jeżeli pracownik jest zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty określone w § 1 ulegają zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy.

Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy dłużnik niealimentacyjny zarabiający najniższą krajową otrzyma w 2019 roku na rękę wynagrodzenie w kwocie:

  • 1/2 etatu: 816,89 zł
  • 1/4 etatu: 408,45 zł
  • 3/4 etatu: 1225,33 zł

Pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy za tzw. najniższą krajową dłużnik alimentacyjny po potrąceniu alimentacyjnym na rękę otrzyma:

  • 1/2 etatu: 326,75 zł
  • 1/4 etatu: 163,38 zł
  • 3/4 etatu: 490,13 zł.

Potrącenie alimentacyjne z 1/2 etatu będzie, jak się obawiam, bardzo dla Ciebie dotkliwe, bo odjęcie od i tak już niewielkiej pensji kolejnych 60-ciu proc. znacznie tę pensję uszczupli.

Wybrane specjalnie dla Ciebie artykuły:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze