Jak odzyskać prawo do lokalu komunalnego? [zadłużone mieszkanie]

Witam serdecznie, mam zadłużenie około 40 tys zł za mieszkanie komunalne. Zadłużenie powstałe od 2006 r. aż do obecnej chwili. Mieszkanie stało puste, a ja utraciłem prawo do lokalu, ale nie otrzymałem jeszcze nakazu eksmisji. Co zrobić żeby odzyskać prawo do lokalu komunalnego i w jaki sposób to zrobić? Pozdrawiam i czekam na szybką odpowiedź.


Jak odzyskać lokal komunalny?

Witaj, w twojej sprawie zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Piszesz, że twój dług związany z najmem mieszkania komunalnego wynosi, aż 40.000 zł w sytuacji, kiedy w przedmiotowym mieszkaniu nie mieszkałeś, a stało ono puste.

Jeśli tak było, to rzeczywiście Gmina (właściciel mieszkania) miała przynajmniej dwa argumenty, by rozwiązać z tobą umowę najmu, które wynikają wprost z zapisów ustawy podanej powyżej.

Pierwszą przesłanką jest oczywiście niemały dług czynszowy, narastający sukcesywnie od 13 lat.

Zgodnie z zapisem art. 11 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w sytuacji, gdy lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić w przypadku zwłoki z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, a także w przypadku gdy lokator nie zamieszkuje w przedmiotowym lokalu (przesłanka druga).

Obie przesłanki bezwzględnie zostały spełnione.

Eksmisja z mieszkania, a prawo do lokalu socjalnego

Po wypowiedzeniu umowy najmu, gdy lokator nie opuszcza mieszkania, właściciel może złożyć przeciwko niemu powództwo do sądu o nakazanie opróżnienia lokalu (orzeczenie eksmisji).

Na szczęście dla wielu lokatorów, którzy prawo do korzystania z mieszkania utracili na skutek często długotrwałego nieregulowania zobowiązań finansowych z powodu różnorakich trudności, ustawodawca przewidział uprawnienia do lokalu socjalnego.

Sąd rozpoznający sprawę o eksmisję z urzędu orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy.

Zgodnie z regulacją prawną ustawy lokal socjalny przysługuje:

 1. kobietom w ciąży,
 2. osobom małoletnim,
 3. osobom niepełnosprawnym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. poz. 414, z późn. zm.7)
 4. osobom ubezwłasnowolnionym i ich opiekunom jeśli wspólnie zamieszkują
 5. obłożnie chorym
 6. emerytom i rencistom spełniającym kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej
 7. osobom bezrobotnym
 8. osobom spełniającym przesłanki określone przez radę gminy w drodze uchwały chyba, że osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany.

Przedmiotowa ustawa w nowym brzmieniu, które wejdzie w życie z dniem 21 kwietnia 2019 roku przewiduje, że osoby powyżej wskazane stracą uprawnienie do lokalu socjalnego w sytuacji, gdy mogą zamieszkać w innym lokalu niż dotychczas używany lub ich sytuacja materialna pozwala na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych we własnym zakresie.

Obowiązek gminy zapewnienia lokalu socjalnego

Gdy sąd orzeknie o uprawnieniu do lokalu socjalnego wobec osoby eksmitowanej, to obowiązek przyznania lokalu ciążyć będzie na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu.

Jeśli więc otrzymasz wyrok eksmisyjny z mieszkania komunalnego, a sąd w toku sprawy ustali, że spełniasz przewidziane prawem przesłanki do lokalu socjalnego, to zobowiąże gminę by taki lokal ci zapełniła.

Co więcej, zyskasz prawo odpłatnego dalszego zamieszkiwania w dotychczas zajmowanym mieszkaniu, przynajmniej do czasu wskazania przez gminę lokalu zastępczego (tymczasowego) lub właściwego lokalu socjalnego.

Jeżeli jednak sąd stwierdzi, że nie spełniasz kryteriów do objęcia cię ochroną prawną, to nie pozostaje ci nic innego niż szukanie mieszkania na własną rękę.

Co zrobić, by otrzymać ponownie mieszkanie komunalne?

Muszę z przykrością napisać, że o takie mieszkanie jest bardzo trudno, a Ty swoją szansę straciłeś. Wątpię, by gmina, której jesteś dłużnikiem zechciała jeszcze raz przydzielić ci mieszkanie komunalne, a na pewno do czasu, gdy długu nie spłacisz.

Choć oczywiście możesz próbować…

Najlepiej jeśli udasz się do właściwego wydziału w urzędzie i tam będziesz rozmawiał z pracownikami, którzy prowadzą sprawy mieszkaniowe.

Być może jeśli przedstawisz warunki spłaty długu, ktoś spojrzy na ciebie przychylnym okiem i będziesz miał szansę na zatrzymanie obecnego mieszkania komunalnego. Życzę powodzenia!

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

wniosek-o-umorzenie-długu-za-mieszkanie-wzor-pdf-doc

Wzór wniosku o umorzenie zadłużenia czynszowego

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Prośba-o-rozłożenie-na-raty-zadłużenia-z-tytułu-czynszu

Prośba o rozłożenie na raty zadłużenia z tytułu czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Umowa o odpracowanie długów powstałych z zaległego czynszu

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

4 komentarzy w “Jak odzyskać prawo do lokalu komunalnego? [zadłużone mieszkanie]”
 1. Można jeszcze napisać odwołanie od wypowiedzenia umowy najmu mieszkania komunalnego, czasem to skutkuje z tego co wiem a czasem nie, ale z pewnością warto spróbować takie pismo do administracji wystosować. Najlepiej w ogólne nie podpadać, aby mieszkanie komunalne zatrzymać, czyli płacić czynsz na czas i nie wdawać się w jakieś konflikty z mieszkańcami bloku, naprawdę warto dbać o to wszystko, bo takie mieszkanie komunalne można przecież później od gminy wykupić prawda? Mi udało się kupić mieszkanie z 95 procentową bonifikatą, za mieszkanie warte 150 tys zł zapłaciłem 6-7 tys zł i mogę je sprzedać po 5 latach :-)

 2. Gmina jest właścicielem mieszkania komunalnego i może wypowiedzieć umowę najmu mieszkania w dowolnym terminie, oczywiście podpierając się stosownymi powodami. Najczęstsze powody wypowiedzenia umowy najmu to oczywiście niepłacenie czynszu na czas (co najmniej od 3 miesiące) no i jeszcze uporczywe naruszenia warunków umowy tego najmu, czyli np. prowadzenie działalności gospodarczej bez zgody gminy, niszczenie mieszkania i niedbanie o nie… gmina może też wypowiedzieć umowę najmu, jeśli mieszkają z nami osoby nie ujęte w umowie najmu.

 3. Z tego co wiem, utrata prawa do mieszkania komunalnego jest ostateczna, poza tym pisałeś, że tam nie mieszkałeś a więc może dojść do wypowiedzenia umowy najmu lokalu komunalnego z powodu niezamieszkiwania, spróbuj napisać odwołanie ale nie ma co liczyć na przychylność gminy :/

 4. Miałam dług na mieszkaniu komunalnym, pojechałam do Niemiec pracować i komornik mi zablokował mieszkanie, bo mnie nie było w domu, co mam teraz zrobić? jest mi wstyd ale muszę pojechać i się dowiedzieć dlaczego, czy za to ze nie płaciłam czynszu za mieszkanie? Czy za inne długi komornik może zablokować mieszkanie komunalne ?

Comments are closed.