Kiedy przedawniają się ODSETKI od starego długu? + wzór wniosku

Mój ojciec otrzymał pismo dotyczące sprawy sprzed 22 lat. Z kilkoma znajomymi podżyrowali koledze pożyczkę na rozwój firmy. Coś poszło nie tak i żyranci zostali zobowiązani do spłaty zadłużenia. Kredytobiorca prawdopodobnie uregulował zadłużenie, ale zostały odsetki z których pozostali żyranci się w jakiś sposób wymigali być może dlatego, że byli to dość zamożni ludzie, a mój ojciec zwykły szarak.

Sprawa jakoś ucichła a ojciec myślał, że kolega który brał kredyt sprawę odsetek uregulował, ponieważ tak go właśnie poinformował, aż tu nagle pismo od komornika po 22 latach informujące, aby spłacić odsetki i inne koszta sądowe.

Ojciec jest schorowany i ma 69 lat. Po otrzymaniu tego pisma załamał się i nie wie co dalej począć. Proszę o jakąś poradę prawną ponieważ nie wiemy co dalej zrobić.


Kiedy przedawniają się odsetki?

Witaj, z tego co napisałeś niewiele wynika. Chyba dlatego, że niezbyt dobrze znasz szczegóły przedmiotowej sprawy. Jeśli chcesz pomóc ojcu w uniknięciu obowiązku zapłaty starego zobowiązania ciążącego na nim z uwagi na podżyrowanie kredytu, to pierwsze co powinieneś zrobić, to poznać stan fatyczny sprawy sięgając po stosowne dokumenty, w tym tytuł wykonawczy i wniosek wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, który przestał ojcu komornik wraz z informacją o wszczęciu egzekucji.

Stary dług, a obowiązek spłaty

Dług twojego ojca jest bardzo stary. Piszesz, że podżyrowanie kredytu miało miejsce aż 22 lata temu.

W między czasie odbyła się sprawa w sądzie nakazująca spłacić wierzytelność kredytobiorcy i żyrantom.

W konsekwencji kapitał spłacił kredytobiorca, co miało zakończyć całą sprawę.

Odsetki – przedawnienie

Jeśli tak się stało i rzeczywiście do spłaty pozostały jedynie odsetki od kredytu, oraz koszty sprawy, w tym zapewne koszty zastępstwa procesowego pełnomocnika powoda, to należy zwrócić uwagę na fakt, że są to roszczenia ulegające przedawnieniu z upływem trzech lat.

Jak obliczyć przedawnienie odsetek?

Jeżeli roszczenie główne zostało w całości spłacone przez kredytobiorcę, to odsetki przestały rosnąć z dniem całkowitej spłaty należności zasądzonej przez sąd i uzyskały niezależny byt – stały się roszczeniem samoistnym, oderwanym od wygasłego już roszczenia głównego.

Jest to utrwalone również w orzecznictwie stanowisko i w tym miejscu powołać warto wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 1990 roku w sprawie CR 294/89 OSNC 1991/2-3/33, w którego treści uzasadnienia wskazano, iż:

…roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie świadczenia pieniężnego po powstaniu uzyskuje byt niezależny od długu głównego i ulega przedawnieniu według własnych reguł.

Tak więc, jeśli należność główna została zapłacona wierzyciel zyskał prawo dochodzenia zapłaty również narosłych odsetek, które jednak przedawniają się z pływem lat trzech, o czym art. 118 kc.

Koszty postępowania – przedawnienie

To samo tyczy się roszczenia o zapłatę zasądzonych kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego w sprawie o zapłatę oraz w sprawie egzekucyjnej – ulegają one przedawnieniu z upływem lat trzech od daty uprawomocnienia się postanowienie w przedmiocie ich zasądzenia.

Co powyższe oznacza dla twojego ojca?

Nie mogę w tym momencie na sto procent napisać ci, że roszczenie wierzyciela o zapłatę odsetek i kosztów postępowania uległo przedawnieniu.

Lecz jeżeli wierzyciel w ostatnich trzech latach nie podjął kroków, które przerwały bieg terminu przedawnienia min. składając wniosek o wszczęcie egzekucji, to prawdopodobnie jego roszczenie uległo przedawnieniu.

Aby mieć pewność, że tak rzeczywiście jest należy sięgnąć po dokumenty, które wierzyciel ojca dołączył do wniosku egzekucyjnego.

Powództwo przeciwegzekucyjne, a przedawnione roszczenie o zapłatę odsetek

Jeżeli roszczenie jest przedawnione wiedz, że twój ojciec ma prawo żądać umorzenia postępowania egzekucyjnego składając tzw. powództwo przeciwegzekucyjne.

W pozwie należy wskazać okoliczności, z których wynika, że egzekucja w sprawie dotyczy przedawnionych roszczeń oraz żądać zawieszenia postępowania do czasu rozpoznania pozwu.

Koszt wszczęcia powództwa przeciwegzekucyjnego, to jedynie 100 zł. A jeśli w sprawę zaangażujecie profesjonalnego pełnomocnika i wygracie spór, to pozwany (wierzyciel) zostanie zobowiązany na wasz wniosek od zwrotu kosztów, które ponieśliście w sprawie.

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Powództwo przeciw egzekucyjne – wzór

Powództwo przeciwegzekucyjne – wzór

Odpowiedzialność solidarna dłużnika i żyrantów – roszczenie regresowe

Na koniec dodam jeszcze, że w przypadku spłaty przez twojego ojca jakiejkolwiek części długu nabywa ona tzw. roszczenie regresowe.

Czym jest roszczenie regresowe?

Tata żyrując kredyt koledze stał się odpowiedzialny za jego spłatę na równi z głównym kredytobiorcą i innymi żyrantami, a ich odpowiedzialność była solidarna.

Przez odpowiedzialność solidarną za zobowiązanie wierzyciel mógł żądać zapłaty nieuregulowanej należności również od żyrantów (po otrzymaniu stosownego wyroku) – od wszystkich razem i od każdego żyranta z osobna.

Więc i teraz wierzyciel miał prawo złożyć wniosek egzekucyjny tylko przeciwko twojemu ojcu, a gdyby egzekucja okazała się nieskuteczna może złożyć następny wniosek przeciwko kolejnemu żyrantowi lub dłużnikowi głównemu.

Jeśli jednak wierzytelność spłaci twój ojciec, to ma on prawo domagać się od kredytobiorcy zwrotu uiszczonych kwot, tak samo jak od pozostałych żyrantów.

Podsumowanie

Myślę jednak, że skoro dług jest tak stary, ma aż 22 lata, to w tym momencie należy się skupić na tych okolicznościach, które mogłyby doprowadzić do zwolnienia ojca od obowiązku zapłaty, czyli sprawdzenie, czy owa należność (odsetki i koszty) nie uległa przedawnieniu.

Pamiętaj, że jeśli sprawa wydaje ci się skomplikowana i nie wiesz od czego zacząć możesz udać się po poradę do prawnika w swojej miejscowości.

Być może podjęcie kroków prawnych min. złożenie powództwa przeciwegzekucyjnego zakończy historię z podżyrowanym dawno temu kredytem.

To w czym powinniście pokładać nadzieję to fakt, że przedawnienie odsetek ma miejsce po 3 latach.

Artykuły które mogą Cię zainteresować:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze