Raport BIK i wpisane komornicze postępowanie egzekucyjne?!

Witam, jak sprawdzić zadłużenie komornicze? mam problem, gdyż dowiedziałam się, że mam w BIK wpisane komornicze postępowanie egzekucyjne. Nie przypominam sobie, abym miała kiedykolwiek jakąś sprawę komorniczą, nie wiem, w jaki sposób się dowiedzieć, o co chodzi.

Proszę o poradę jak sprawdzić stan zadłużenia u komornika i jak mam się dowiedzieć, za co go mam? Pobrałam raport z BIK, ale tam nie ma informacji, o jaką sprawę chodzi…


Witaj serdecznie, piszesz, że z wygenerowanego raportu BIK dowiedziałaś się o toczącym się przeciwko twojej osobie postępowaniu egzekucyjnym, ale nie wiesz jakiej sprawy egzekucja dotyczy, skąd jest dług i kto jest wierzycielem.

Myślę jednak, że nie czytasz w sposób poprawny raportu BIK dotyczącego twojej historii kredytowej i zobowiązań w stosunku do banków, firm pożyczkowych i Skoków.

Niespłacony kredyt, a raport BIK

raport-bik-a-komornik

Wiedz, że w raporcie BIK znajdują się min. informacje na temat:

  • oceny punktowej BIK (tzw. scoring), która obliczana jest na bieżąco na podstawie historii kredytowej, w oparciu o terminowość spłaty zobowiązań, korzystanie z dostępnych na rynku finansowym produktów, częstotliwość składania wniosków kredytowych i wynieść może od 0 do 100 punktów, przy czym ocena niska mieści się w przedziale od 0 do 58, ocena umiarkowana od 59 do 68, ocena dobra od 69 do 73, ocena bardzo dobra od 74 do 79 i ocena doskonała od 80 punktów wzwyż;
  • zobowiązań w trakcie spłaty z podaniem dokładnej liczy zobowiązań otwartych, tytułu ich pochodzenia (kredyt gotówkowy, kredyt mieszkaniowy, karta kredytowa itp.), pierwotnej kwoty zobowiązania, wysokości raty, kwoty pozostałej do spłaty i kwoty zaległości
  • zamkniętych zobowiązań ze wskazaniem nazwy instytucji (dane wierzyciela), zobowiązania i pierwotnej kwoty i terminu ostatecznej spłaty.

I to, co nas najbardziej interesuje, w raporcie BIK znajdziemy również informacje na temat niespłaconych długów z danymi wierzyciela, kwotą do uregulowania, datą wystosowania wezwania do zapłaty.

Raport BIK, a informacje na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych

Mając powyższe na uwadze, wydaje się, że raport BIK zawiera wszelkie istotne dla zobowiązanego informacje:

  • dane wierzyciela,
  • kwota zaległości,
  • wysokość opóźnienia w spłacie.

Jednak BIK jako instytucja przetwarzająca dane przesyłane przez banki i Skoki nie posiada szczegółów na temat dalszego postępowania wierzyciela na drodze przymusowego dochodzenia roszczenia. Ostatni wpis o trudnym zobowiązaniu może nosić status zobowiązania, w celu odzyskania, którego wszczęto egzekucję.

Co to oznacza?

Status zobowiązań dochodzonych na drodze egzekucji będą posiadały te należności, których nie udało się odzyskać pomimo prowadzonego wcześniej postępowania windykacyjnego (wypowiedzenie kredytu, wezwanie do zapłaty, ponowne wezwanie, przedsądowe wezwanie do zapłaty itp.).

Niespłacony kredyt, a postępowanie komornicze

Dlatego wydaje mi się, że to, do czego się odnosisz w swoim pytaniu, to zapis, że zobowiązanie zostało oznaczone statutem egzekucji.

Krótko rzecz ujmując – prawdopodobnie podjęte przez bank kroki zmierzające do uzyskania zaspokojenia na drodze postępowania windykacyjnego nie przyniosły skutku, dlatego bank podjął procedurę zmierzającą do uzyskania zaspokojenia drogą przymusu (egzekucja komornicza).

Musisz więc liczyć się z tym, że przeciwko tobie może już toczyć się postępowanie sądowe. Bank mógł złożyć pozew o zapłatę w postępowaniu upominawczym, o czym jako pozwana dowiesz się, dopiero kiedy sąd prześlę ci odpis wydanego nakazu zapłaty.

Jeśli jest tak, jak napisałam, masz jeszcze czas by nie dopuścić do wszczęcia postępowania egzekucyjnego, które może przynieść wiele nieciekawych dla ciebie skutków:

  • zajęcie wynagrodzenia za pracę,
  • egzekucja z rachunku bankowego,
  • obowiązek złożenia wykazu majątku,
  • obciążenie kosztami zastępstwa prawnego w egzekucji oraz kosztami samego postępowania egzekucyjnego.

Warto więc wnikliwie przejrzeć wygenerowany raport BIK i skontaktować się z wierzycielem proponując zawarcie porozumienia w przedmiocie spłaty długu, np. w postaci spłaty kredytu w określonych miesięcznych ratach. W tym miejscu pragnę zaproponować Ci dwa wpisy, które odpowiedzą na wiele Twoich pytań w tym zakresie:

Postępowanie komornicze bez wiedzy dłużnika

Jeżeli jednak w twojej sprawie doszło już do wydania przez sąd nakazu zapłaty, a ty rzeczywiście o niczym nie wiedziałaś (mogło się tak stać jedynie w okoliczności, kiedy zmieniłaś miejsce zamieszkania, a powód posługiwał się twoim nieaktualnym adresem) to również nie warto dłużej czekać, lecz w najbliższym czasie należy podjąć negocjacje z wierzycielem w celu zawarcia ugody. Wzór ugody dłużnik wierzyciel znajdziesz poniżej:

Umowa-ugody-dluznik-wierzyciel-wzor-doc-pdf

Umowa ugody dłużnik – wierzyciel – wzór

Wątpię jednak, że sprawa trafiła do komornika, a ty o niej nie wiesz.

Piszę tak dlatego, że jeśli posiadasz jakikolwiek majątek, to doszłoby do jego zajęcia przez komornika, co nie mogłoby ujść twojej uwadze.

W pierwszej kolejności komornik blokuje konto bankowe dłużnika, a następnie wynagrodzenie za pracę, świadczenie emerytalne lub rentowe, zajmuje mienie ruchome oraz nieruchomości, jeśli wnosi o to wierzyciel.

Skoro nie przypominasz sobie, by komornik kontaktował się z tobą, to postępowanie egzekucyjne jeszcze nie zostało wszczęte. Radzę Cię więc, wczytaj się dokładnie w raport BIK i znajdź w nim wszystkie niespłacone zobowiązania, a następnie zastanów się, czy nie warto zacząć ich spłacać, zanim machina nieubłaganej egzekucji komorniczej ruszy przynosząc ci dodatkowe nerwy i koszty.

Wniosek o aktualizację danych w BIK-u

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych – wzór

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania - WZÓR

Wycofanie zgody z BIK na przetwarzanie danych po wygaśnięciu zobowiązania – WZÓR

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , , ,

O autorze