Renta + podjęcie pracy na umowę zlecenie, a komornik – warto?

Witam, jestem na rencie socjalnej od 16-tego roku życia i komornik potrąca mi część pieniędzy, aczkolwiek chcę podjąć stałą pracę na umowę zlecenie, moje pytanie brzmi:

– czy komornik połączy te dochody?
– jaką część procentową komornik potrąci z umowy zlecenia?
– a może całość? – w tym momencie moja praca nie miałaby najmniejszego sensu, ale za co żyć?


Witaj, oczywiście zdaje sobie sprawę, że pieniądze, które otrzymujesz z tytułu renty socjalnej nie wystarczają na pokrycie nawet tych niezbędnych, najpotrzebniejszych wydatków, tym bardziej że część pieniążków z renty zabiera komornik. Świetnie więc, że myślisz o podjęciu pracy dodatkowej, dzięki której wzmocnisz swój skromny budżet.

Praca na umowę zlecenie, a ochrona przed egzekucją

Jednak musisz wiedzieć, że wynagrodzenie z umowy zlecenia nie podlega takiej samej ochronie, jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę uregulowanej przepisami kodeksu pracy. W tym przypadku zastosowanie znajdują przepisy ogólne o umowach cywilnych.

I tak, zgodnie z treścią art. 833 kpc wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach art. 87 i art. 871 kodeksu pracy.

A więc przy egzekucji długów innych niż alimentacyjne przy zajęciu wynagrodzenia za pracę komornik zawsze pozostawić musi w dyspozycji dłużnika kwotę wolną od zajęcia, którą jest minimalne wynagrodzenia ustalone na dany rok stosownym rozporządzeniem.

Natomiast przy wynagrodzeniu wyższym komornik nie może potrącić więcej niż 50 % wynagrodzenia dłużnika netto.

Niestety, tak jak pisałam wyżej, wynagrodzenie za pracę na podstawie umowy zlecenia nie podlega ochronie jak wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, co w praktyce przekłada się na to, że w toku postępowania egzekucyjnego komornik może zająć cały wypracowany przez dłużnika dochód, chyba że zaistnieją przesłanki, o których mowa w art. 833 § 2 1 kpc.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 833 2 1 kpc przepisy art. 87 i art. 871 kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Umowa zlecenie, jako dochód dodatkowy, ile zajmie komornik?

Niestety piszesz, że praca na umowę zlecenie będzie twoim dochodem dodatkowym, dlatego jeśli zdecydujesz się na jej podjęcie, a egzekucja komornicza będzie w toku musisz liczyć się z tym, że wypracowane pieniążki zostaną potrącone przez komornika.

Jednakże z interpretacji powyżej cytowanego przepisu wynika, że komornik powinien ograniczyć egzekucję ze świadczeń powtarzających, czyli także z dodatkowego dochodu z tytułu umowy zlecenie jeżeli celem uzyskania tego dochodu będzie potrzeba zapewnienia utrzymania.

A bezwzględnie, tak będzie w twojej sytuacji – dochód z renty socjalnej jest znikomy i bez wątpienia twoja sytuacja materialna jest trudna, a miesięczny budżet wymaga wzmocnienia.

Wniosek dłużnika o ograniczenie egzekucji

Zatem, jeśli w toku podjętych przez komornika działań udałoby mu się ustalić, że przez dłużnika została podjęta praca dodatkowa i doszłoby do zajęcia wypracowanych środków możesz złożyć wniosek o ograniczenie zajęcia.

Dobrze uargumentowany wniosek, przedstawiający sytuację finansową oraz potrzebę ponoszenia kosztów związanych, czy to z codziennym utrzymaniem, czy też z potrzebą podjęcia leczenia bądź rehabilitacji powinien spotkać się z uznaniem komornika.

Jeśli jednak komornik nie zastosuje się do twojego wniosku i nie ograniczy zajęcia posiadasz prawo do złożenia zażalenia na postanowienie komornika.

Przyjmując jednak, że dojdzie do egzekucji również z umowy zlecenia jednak komornik przychyli się do twojej prośby o ograniczenie zajęcia, to pozostaje kwestia ustalenia kwoty wolnej od zajęcia z obu źródeł – renta socjalna i wynagrodzenie.

W obowiązującym stanie prawnym decyzja w przedmiocie wysokości zwolnionej od zajęcia kwoty należy do komornika.

Jednak ten nie może działać dowolnie. Ustalając kwotę, która powinna zostać w twojej dyspozycji z obu źródeł dochodu komornik powinien wziąć pod uwagę zarówno twoje potrzeby, jak i obowiązujące obecnie kwoty wolne od zajęcia przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę.

Jaka to będzie suma? Ja w tym momencie nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bowiem w tej kwestii nie ma jeszcze uregulowań prawnych.

Skarga dłużnika na czynność komornika

Ważnym jednak jest to, że jeśli nie będziesz zgadzać się z decyzją organu egzekucyjnego masz prawo złożyć odwołanie do sądu, który orzeknie o przysługującej ci kwocie wolnej od zajęcia.

Ponadto na każdym etapie postępowania egzekucyjnego możesz składać skargi na czynności komornika, z którymi się nie zgadzasz i które uderzają w twoje interesy.

Skarga na czynności komornika – wzór

Skarga-na-czynnosci-komornika-wzor-pdf-doc

Skarga na czynności komornika – wzór

Na koniec dodam jeszcze, że bez względu na to, czy w przyszłości czeka cię batalia z komornikiem, czy też wszystko ułoży się szybko i bezproblemowo zawsze warto podejmować kroki, które mogą poprawić jakość naszego życia.

Dlatego praca dodatkowa, o której myślisz jest uważam pomysłem, który należy wprowadzić w życie.

Pamiętaj również, że większe dochody, to większa szansa na szybsze wyjście z długów i pozbycie się komornika.

Trzymam kciuki za ciebie i wierzę, że wszystko potoczy się zgodnie z twoją myślą. Powodzenia!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze