Renta po mężu i debet na koncie bankowym – ile może zająć komornik?

Po śmierci męża mam dożywotnią rentę w wysokości 1214 zł, którą ZUS co miesiąc przesyła na moje konto w banku. Od jakiegoś czasu nie radzę sobie dobrze finansowo i korzystam z limitu kredytowego na koncie w moim banku. Moje pytanie polega na tym: jaką kwotę komornik może potracić dożywotniej renty po mężu?

Czy bank może przelać pieniądze na konto komornika w przypadku debetu na koncie bankowym?


Witam, aby móc dokładnie odpowiedzieć na twoje pytanie, w pierwszej kolejności sięgnąć muszę po przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, bo to właśnie te przepisy regulują min, kwestię dopuszczalności egzekucji z renty rodzinnej.

Renta rodzinna, czy podlega egzekucji komorniczej?

O egzekucji ze świadczeń pobieranych na podstawie ustawy o emeryturach i rentach, także z renty rodzinnej mówią przepisy art. 139.

I tak, zgodnie z art. 139 w związku z art. 140 niniejszej ustawy z renty rodzinnej po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych podlegają potrąceniu m.in.:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych do wysokości 60% świadczenia
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne do wysokości 25% świadczenia.

Jednocześnie zgodnie z art. 141 ustawy kwota emerytury i renty wolna od egzekucji i potrąceń wynosi:

  • 500 zł – przy potrącaniu należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi
  • 825 zł – przy potrącaniu należności pochodzących m.in. z niespłaconych pożyczek, kredytów, chwilówek, debetów na rachunku bankowych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Odpowiadając zatem na twoje pierwsze pytanie, pragnę ci wyjaśnić, iż z pobieranej renty rodzinnej przy egzekucji świadczeń pochodzących z umów pożyczkowych komornik może zająć do 25% świadczenia, a w twojej dyspozycji każdorazowo pozostać musi kwota nie niższa niż 825 zł netto miesięcznie.

Czy komornik może zająć pieniądze z debetu na koncie bankowym?

Zajęcie rachunku bankowego dłużnika to dziś już rutynowe działanie, często również podejmowane jako pierwszy krok postępowania komornika. Nowoczesne systemy, do których zaliczyć należy aplikację OGNIVO, pozwalają nawet w ciągu kilku minut ustalić, w jakim banku dłużnik posiada rachunek bankowy, a następnie wysłać do tego banku zawiadomienie o komorniczym zajęciu.

Po otrzymaniu informacji o egzekucji z rachunku bankowego dłużnika bank zobowiązany jest, przestrzegając obowiązujących norm, zatrzymać pieniądze dłużnika, udostępniając mu jedynie środki wolne od zajęcia.

Obecnie przy egzekucji świadczeń innych niż alimentacyjne bank każdego miesiąca powinien udostępnić swemu klientowi kwotę 1 575 zł. Wszystkie środki zgromadzone na rachunku bankowym dłużnika ponad wskazaną kwotę podlegają zajęciu.

Natomiast przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych kwoty wolne od zajęcia nie obowiązują i bank może przekazać do komornika wszystkie zgromadzone przez dłużnika na rachunku środki.

Saldo ujemne na rachunku, a egzekucja komornicza

Aby posiadać rachunek bankowy, należy zawszeć stosowną umowę, na podstawie której bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku na czas oznaczony lub nieoznaczony do przechowania jego środków pieniężnych – mówi o tym art. 725 kc. i następne.

Umowa rachunku bankowego nie reguluje natomiast kwestii dotyczących salda debetowego. I w tym przypadku, aby bank udostępnił swemu „godnemu zaufania” klientowi dodatkowe środki na koncie, należy zawszeć dodatkową umowę (umowa o debet na kocie).

Powyższe sprowadza się do przyjęcia, iż co do zasady egzekucja komornicza z rachunku bankowego nie może dotyczyć środków przyznanych przez bank w ramach debetu na koncie.

Jednak jeśli wniosek egzekucyjny obejmować będzie również prowadzenie egzekucji z innych wierzytelności, komornik prócz środków zgromadzonych na rachunku bankowym będzie mógł zająć również środki przyznane w ramach debetu na koncie. A może to zrobić w myśl zasadzie przewidzianej w art. 895 kc. i następnych przepisach.

Z praktyki jednak wiem, że wielokrotnie, kiedy dochodzi do zajęcia rachunku bankowego, dłużnik może swobodnie korzystać z salda debetowego. Musi jednak mieć na uwadze, że środki, które wpływają na jego rachunek, podlegają w pierwszej kolejności, zajęciu komorniczemu (ponad kwotę wolną od zajęcia) nie zaś jak to ma miejsce na rachunku bez komornika, kiedy uzupełniają saldo ujemne.

Niemniej jednak skoro piszesz, że obecnie otrzymujesz rentę rodzinną w kwocie 1 214 zł miesięcznie, to jest to kwota wolna od zajęcia w ramach prowadzonego rachunku bankowego.

Zatem egzekucja z rachunku będzie bezskuteczna. Jeśli chcesz zatem pozbyć się problemu co do salda ujemnego, złóż do komornika wniosek o zwolnienie zajętego rachunku. Zazwyczaj wydruk wpływów na rachunek z trzech ostatnich miesięcy wystarczy, by komornik zdjął zajęcie, poniżej przesyłam wzór wniosku:

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego

wniosek-do-komornika-o-zwolnienie-spod-zajecia-konta-bankowego-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwolnienie spod zajęcia konta bankowego WZÓR

Mam nadzieję, że moja odpowiedź pozwoliła ci rozwiać wątpliwości i uspokoiła choć trochę na przyszłość. Życzę pomyślności i wszystkiego dobrego!

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Renta po mężu i debet na koncie bankowym – ile może zająć komornik?”
  1. Witam. Mam rentę po mężu 2250 zł i mam komornika za stare kredyty. Ile Komornik może mi zabrać? bo na tą chwilę zostawia mi 1230 zł . Czy ma prawo tyle mi zabrać ? Słyszałam że musi mi zostawić najniższą średnią krajową. Proszę o poradę…

Comments are closed.