Wniosek o opiekę nad dzieckiem WZÓR + Gotowy przykład + omówienie

Jak napisać i jak złożyć wniosek o opiekę nad dzieckiem? W dzisiejszym poradniku dowiesz się jakich formalności jako pracownik musisz dopełnić. Pobierzesz też gotowy do wypełnienia wniosek o opiekę nad zdrowym dzieckiem razem z przykładowo wypełnionym pismem! oraz sprawdzisz, ile urlopu przysługuje Ci na danym wymiarze czasu pracy.

Wprowadzenie

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracownikowi przysługują dodatkowe 2 dni opieki nad dzieckiem.

Powyższe wynika z zapisu art. 188 § 1. kp, który brzmi:

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

wwwwPrzy czym zaznaczyć należy, że 2 dni opieki na dziecko nie są utożsamiane ani z urlopem, ani ze zwolnieniem lekarskim na dziecko chore.

Co do zasady, 2 dni (lub 16 godzin) mogą być wykorzystane przez pracownika w dowolnym czasie i nie tylko w celu sprawowania faktycznej opieki nad dzieckiem zdrowym.

Poniżej pobierzesz gotowy wzór wniosku wraz z przykładowo wypełnionym wnioskiem:

Wniosek o opiekę nad dzieckiem wzór

Wniosek-o-opieke-nad-dzieckiem-wzor-doc-pdf

Wniosek o opiekę nad dzieckiem wzór

Opieka nad dzieckiem – ogólne zasady

ważneDodatkowe dwa dni z tytułu opieki nad dzieckiem, przysługuje jednemu z rodziców dziecka/dzieci, do czasu ukończenia przez nie 14 roku życia. Musi to być rodzic zatrudniony na podstawie umowy o pracę, bez względu na to, czy umowa została zawarta na okres próbny, czas określony, czy czas nieokreślony. Do opieki nad dzieckiem nie mają prawa zleceniobiorcy.

ważneOpieka nad dzieckiem nie jest też uzależniona od stażu pracy u danego pracodawcy, ani ogółem.

ważneOpieka przysługuje na dany rok, a jej wykorzystanie odnotowuje się w aktach pracowniczych oraz w świadectwie pracy. Zaś niewykorzystana w danym roku kalendarzowym opieka nad dzieckiem nie przechodzi na rok następny.

ważneZ opieki skorzystać może nie tylko rodzic dziecka, ale również osoba, która dziecko faktycznie wychowuje. Może to więc być rodzic, opiekun dziecka, osoba wychowująca dziecko przysposobione oraz przyjęte do rodziny zastępczej. Uprawnienie to będzie przysługiwać rodzicowi do czasu pozbawienia go władzy rodzicielskiej.

ważneZ opieki nad dzieckiem może skorzystać tylko jedno z rodziców, nawet jeśli oboje pozostają w zatrudnieniu. Bez znaczenia jest okoliczność, czy drugi z rodziców pozostaje w zatrudnieniu, czy prowadzi działalność gospodarczą lub jest osobą bezrobotną. Prawo do zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem będzie miał nadal rodzic zatrudniony, jeśli drugi będzie w tym czasie korzystać z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

ważneJeśli w danym roku kalendarzowym dziecko kończy 14 rok życia, a rodzic zdążył wykorzystać tylko jeden dzień opieki nad zdrowym dzieckiem, wówczas drugi niewykorzystany dzień przepada. Pod uwagę brany jest bowiem konkretny dzień ukończenia przez dziecko 14 roku życia.

ważneOpieka nad dzieckiem jest w 100% płatna. Rodzic zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia pomimo swej nieobecności w pracy.

 

Opieka nad dzieckiem z rozbiciem na dni lub godziny

Opieka nad dzieckiem może zostać rozłożona na dwa dni lub rozbita godzinowo. Wymiar opieki nie zwiększa się z liczbą dzieci. Dlatego bez względu czy rodzic ma jedno dziecko, czy więcej, zawsze przysługuje mu wyłącznie wspomniane dwa dni.

kalkulacjaPrzy czym zaznaczyć należy, że zwolnienie udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Zaś niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Należy pamiętać, że to od pracownika zależeć będzie, w jaki sposób zostanie rozliczona opieka nad dzieckiem. Jeśli złożył on pierwszy w danym roku wniosek o opiekę nad zdrowym dzieckiem w wymiarze jednego dnia, drugi należny mu dzień opieki nie może być rozbity na godziny, lecz tak jak poprzednio wykorzystany w całości. Pierwszy wniosek o opiekę nad zdrowym dzieckiem jest więc decydujący.

Pracownik może również wykorzystać przysługujące mu zwolnienia na opiekę jednorazowo lub rozbić wspomniane 16 godzin (pełny wymiar zatrudnienia) na kilka, czy kilkanaście zwolnień.

Przyznanie opieki nad dzieckiem, a wymiar zatrudnienia

ważneJak już wspomniałam, dla pracownika zatrudnionego na cały etat, dodatkowa opieka nad dzieckiem do 14 roku życia wynosi 2 dni lub 16 godzin. Natomiast zwolnienie dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Zatem pracownik zatrudniony w wymiarze:

  • 1/2 etatu ma prawo do 2 dni albo 8 godzin opieki
  • 1/4 etatu ma prawo do 2 dni albo 4 godzin opieki
  • 1/3 etatu ma prawo do 2 dni albo do 6 godzin – 1/3 z 16 godzin, czyli 5,3333 zaokrągla się w górę.

 

Jak złożyć wniosek o opiekę nad dzieckiem?

wzor-pismaWniosek o opiekę na dziecko powinien przybrać formę pisemną. Żadna inna forma nie jest akceptowana (e-mail, SMS, rozmowa przez telefon etc.). Musi to być oficjalne złożony pisemny wniosek, którego wzór z przykładowym wypełnieniem zamieściłam na początku artykułu.

Decyzja o przyznaniu prawa do wykorzystania dni lub godzin na opiekę nad dzieckiem stoi po stronie pracodawcy. Nie powinien on jednak odrzucać wniosku pracownika, jeśli nie ma ku temu ważnych i obiektywny powodów.

Na koniec warto wspomnieć, że część pracodawców żąda, by przed podjęciem zatrudnienia pracownik będący rodzicem lub opiekunem dziecka w wieku do 14 lat złożył na piśmie oświadczenie o zamiarze, lub o braku zamiaru korzystania z opieki nad dzieckiem. Powyższe ma ułatwić/usprawnić funkcjonowanie firmy.

Podobne wyszukania:

  • druki wniosku do opieki nad dzieckiem wzór
  • 2 dni opieki nad dzieckiem oświadczenie wzór
  • wniosek o przyznanie opieki nad dzieckiem wzór
  • wniosek o opiekę na dziecko
  • wniosek o udzielenie opieki nad dzieckiem

Podstawa prawna:

Art. 188. – [Dni wolne na opiekę nad dzieckiem] – Kodeks pracy.

§ 1. Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

 

Jak-napisac-wniosek-o-wolne-na-opieke-nad-dzieckiem

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (5 votes, average: 4,80 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii:

O autorze