Wniosek o umorzenie odsetek i rozłożenie długu wobec Urzędu Skarbowego

Czy mogę złożyć wniosek o umorzenie długu i odsetek w urzędzie skarbowym? Mam niezapłacony podatek za sprzedaż mieszkania po zmarłym ojcu, 25.000 + 13.000 odsetki. Urząd skarbowy zajął mój dom i hipotekę. Co mogę zrobić?

Chcę i będę spłacać dług wobec urzędu skarbowego, ale może udałoby się poprosić o umorzenie odsetek i rozłożenie ich na raty? Mam emerytury 1000 netto.


Częściowe lub całkowite umorzenie odsetek, lub rozłożenie zaległego podatku do Urzędu Skarbowego na raty – jak najbardziej wchodzi w grę. Jasno mówi o tym art. 67a Ordynacji podatkowej, który daje organowi podatkowemu taką możliwość.

Umorzenie odsetek w Urzędzie Skarbowym może mieć miejsce  na wniosek podatnik lub z urzędu.

Tutaj beneficjentami mogą zostać osoby fizyczne oraz firmy. Jak starać się o umorzenie odsetek i rozłożenie zaległego podatku do Urzędu Skarbowego?

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej

W tym momencie czas złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej. Musisz jednak miarkować swój optymizm, ponieważ nie każdemu podatnikowi, Urząd Skarbowy umarza odsetki. Czytając art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej – umorzenie odsetek lub rozłożenie zaległego podatku na raty jest możliwe „w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym”.

Ponieważ jest to nieco ogólnikowe określenie, to warto tutaj posiłkować się wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 22 kwietnia 1999 r. (sygn. SA/850/98), gdzie można doczytać, że:

„Ważny interes podatnika to sytuacja, gdy z powodu nadzwyczajnych, losowych przypadków, podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych. Będzie to utrata możliwości zarobkowania, utrata losowa majątku. Interes publiczny to sytuacja, gdy utrata zaległości podatkowych spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa, gdyż nie będzie w stanie zaspakajać swoich potrzeb materialnych”

Twoją szansę na umorzenie odsetek wobec US i rozłożenie podatku na raty, upatruję w ostatnim zdaniu cytowanego wyroku, a więc fragment o interesie publicznym.

konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy państwa”

Gdy będziesz składać wniosek o umorzenie odsetek i rozłożenie długu wobec Urzędu Skarbowego, to dobrze uargumentuj swoją ciężką sytuację finansową, np. brak możliwości zarobkowania ze względu na Twój wiek, jeśli na coś chorujesz, to także musisz o tym wspomnieć, leki są przecież tak bardzo drogie, a emerytura w wysokości 1.000 zł – nie starcza na zbyt wiele.

ZAPAMIĘTAJ: Umorzenie zaległości podatkowej, powoduje także automatyczne umorzenie odsetek za zwłokę, bez sensu jest więc pisać we wniosku, o umorzenie odsetek, jeśli wnioskujesz o umorzenie całej zaległości podatkowej.

Jak napisać wniosek do Urzędu Skarbowego?

Krok pierwszy to oczywiście prawidłowe oznaczenie wnioskodawcy. Czyli musisz jasno określić, kto wnioskuje o ulgę do US. Musisz podać:

  • Imię i nazwisko,
  • adres miejsca zamieszkania,
  • NIP,

…a jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, koniecznie podaj także nazwę firmy, REGON oraz NIP firmy.

Krok drugi to właściwe oznaczenie organu podatkowego! Podaj dokładny adres i nazwę organu podatkowego, do którego zwracasz swój wniosek o umorzenie odsetek i rozłożenie zaległości podatkowej na raty.

Jeśli w ciągu roku, zmienisz swoje miejsce zamieszkania, a tym samym zmieni się organ podatkowy (np. gdy przeprowadzisz się do innego miasta), to wtedy zwracamy się do Urzędu Skarbowego, do którego miał wpłynąć podatek i odsetki, czyli do poprzedniego US.

Krok trzeci jest bardzo ważny, ponieważ teraz określisz we wniosku zakres żądania. Musisz ładnie i czytelnie rozpisać, jakie należności wobec Urzędu Skarbowego chcesz umorzyć, lub rozłożyć na raty. Warto również wskazać we wniosku, podstawę prawną, oraz gdy obowiązek podatkowy powstał na mocy decyzji US, podać datę i jej numer.

Krok czwarty to uzasadnienie swojego wniosku. Musisz podać trafne i prawdziwe okoliczności, które stanowią podstawę interesu podatnika lub interesu publicznego, do umorzenia zaległości podatkowej.

Krok piąty – podpis. Niepodpisany wniosek do US nie będzie rozpatrywany.

Krok szósty jest równie ważny, jak każdy z poprzednich kroków! Musisz dołączyć do wniosku odpowiednie załączniki, które potwierdzą fakty, które przedstawiłaś w uzasadnieniu. Jakie załączniki można dołączyć do wniosku? mogą to być:

  • dowód potwierdzający najniższą emeryturę,
  • zaświadczenie lekarskie,
  • potwierdzenie, że jesteś na emeryturze,
  • udokumentowanie kiepskiej sytuacji finansowej.

Jak złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym?

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej i odsetek, można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym (do czego namawiam), lub listownie – listem poleconym z dowodem doręczenia.

Ile się czeka na decyzję Urzędu Skarbowego?

Organ podatkowy zwykle wydaje decyzję bardzo szybko [kwestia do kilku dni] mimo że, każdy wniosek do US jest indywidualnie rozpatrywany. Rozpatrywanie wniosku, jednak nie może trwać dłużej niż miesiąc i nie dłużej niż dwa miesiące w sprawach bardzo skomplikowanych.

Zwrot wniosku przez Urząd Skarbowy

Jeśli organ podatkowy, który rozpatruje Twój wniosek, dopatrzy się niedociągnięć lub brakujących informacji, to odeśle on wniosek z powrotem do Ciebie, prosząc, aby w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku, odesłać uzupełnione brakujące informacje.

Podstawa prawna:

Art. 67a-67e ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.).

Podsumowanie

Oczywiście nie wiem, co było powodem niezapłacenia podatku do Urzędu Skarbowego, ale jeśli miałaś trudności z wpłaceniem tej kwoty, to przecież mogłaś jeszcze przed końcem terminu płatności, złożyć wniosek o odroczenie płatności, lub rozłożenie jej na raty, dlaczego tego nie zrobiłaś?

Wtedy, organ podatkowy na pewno przychylniej podszedłby do sprawy i łatwiej by Ci było osiągnąć ugodę z Urzędem Skarbowym.

Wniosek o rozłożenie zaległości podatkowych na raty

Nie znaleziono Pobrania

Wniosek o umorzenie zaległości podatkowych

Nie znaleziono Pobrania

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze