Chciałam bym się dowiedzieć czy komornik może zabrać cały zwrot podatku za dzieci. Mam trójkę dzieci i niestety, zwrot podatku za nie, w całości został przelany na poczet wierzyciela. Czy nie powinien dostać połowy z należnych pieniędzy tak jak w przypadku wynagrodzenia?


Egzekucja z wynagrodzenia a zajęcie zwrotu lub nadpłaty podatku, to dwie zupełnie różne kwestie, których nie można ze sobą porównywać.

Jeśli chodzi o pytanie: czy komornik może zająć cały zwrot podatku na dzieci, to niestety komornik może go zająć w całości. Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego według przepisów, podlega egzekucji komorniczej.

Kiedyś Urzędy Skarbowe nie przelewały zwrotu czy nadpłaty podatku na konta komorników, bo prawo było nieco inne, jednak od tamtego czasu wiele się zmieniło w Ordynacji podatkowej.

Teraz, zgodnie z art: 902 §1 Kodeksu postępowania cywilnego, nadpłata podatku automatycznie wędruje do komornika, jeśli ten złoży elektroniczne wezwanie do Urzędu Skarbowego.

Źródło:

Art 902 § 1 – zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku

§ 1. Zajęcie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zm.) obejmuje także wierzytelności przyszłe, wynikające z nadpłaty lub zwrotu podatku powstałych w ciągu roku od dnia dokonania zajęcia.

Często rodzice dzieci, z tytułu których jest zwrot w Urzędzie Skarbowym oburzają się, twierdząc, że zwrot podatku jest dla dziecka a nie dla rodzica-dłużnika.

To błędne myślenie, zwrot podatku za dziecko należy się rodzicowi, a nie dziecku, ponieważ to rodzic jest prawnym opiekunem nieletniego dziecka i to rodzic łoży na utrzymanie swoich dzieci, dlatego bezpodstawne jest twierdzenie, że komornik nie powinien zajmować zwrotu podatku z US, który należy się dziecku.

W dobie elektronizacji organów administracyjnych, w tym także organu egzekucyjnego, sprawia, że komornik ma bardzo prostą drogę do zajęcia zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego.

Wystarczy, że raz na rok, drogą elektroniczną wyśle On do US wniosek o zajęcie wierzytelności dłużnika i dłużnik pieniędzy ze zwrotu podatku nie zobacz, aż do momentu całkowitej spłaty zadłużenia.

Artykuły wybrane specjalnie dla Ciebie: