Bank zablokował mi środki na koncie na wniosek osoby trzeciej

Kategoria: RóżneBank zablokował mi środki na koncie na wniosek osoby trzeciej
Ag. zapytał 6 miesięcy temu

Zablokowanie środków na koncie. Wczoraj chciałam dokonać przelewu na moje nowe konto bankowe, okazało się, że środki, które posiadam w banku ING Bank Śląski z którego usług do tej pory korzystałem, zostały zablokowane. Przyczyną ponoć jest zgłoszenie przez osobę trzecią wniosku o zwrot wpłaconych mi środków, ponieważ ponoć została oszukana przeze mnie.

Chciałabym napisać do banku wniosek, żądanie o odblokowanie moich środków do czasu wyjaśnienia sprawy lub w ogóle. Czy mogę i jeśli tak jak to napisać?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 6 miesięcy temu

Witam serdecznie,

na wstępie muszę napisać, że doradzam Pani podjęcie kontaktu z bankiem celem ustalenia faktów dotyczących blokady środków na koncie. Powyższe ma znaczenie w tym zakresie, że pozwoli Pani znaleźć adresata “prośby”, którą planuje Pani złożyć.

Już precyzuje, o co chodzi…

Zgodnie z regulacjami prawa bankowego, a dokładnie zapisu art. 106 w przypadku uzasadnionego popełnienia przestępstwa przez posiadacza rachunku bank zobowiązany jest dokonać blokady środków. Blokada ta nie może trwać jednak dłużej niż 72 godziny. Po tym czasie blokada może być kontynuowana jedynie na podstawie postanowienia prokuratora.

Powyższe przekłada się na okoliczność, że w zależności od tego, czego sprawa faktycznie dotyczy i na jakim jest etapie, powinna Pani podjąć kontakt z bankiem lub z organem prowadzącym ewentualne postępowanie karne.

Musi Pani zdać sobie sprawę, że jeśli blokada środków jest wynikiem działań podjętych przez prokuraturę, bank nie będzie mógł przychylić się do Pani wniosku. I wówczas pozostanie Pani złożenie zażalenia na postanowienie prokuratora w tym zakresie.

Jeżeli jednak blokadę zastosował sam bank, to tak jak napisałam na wstępie, powinna ona zostać zdjęta najpóźniej po 72 godzinach.

Niemniej jednak jeśli sprawa wygląda inaczej, niż opisałam i chce Pani złożyć prośbę o zwolnienie środków, polecam zachować formę reklamacji telefonicznie lub pisemnej. W jej treści należy ująć żądanie zwolnienia środków, wskazując, że nie ma podstaw dla dalszego utrzymywania blokady. Można również wnosić o utrzymanie blokady jedynie do wysokości ewentualnego roszczenia poszkodowanego.

Twoja odpowiedź