BIK pokazuje, że mam należność wobec firmy windykacyjnej Presco Investmens

Forum prawneKategoria: BIKBIK pokazuje, że mam należność wobec firmy windykacyjnej Presco Investmens
Zbigniew zapytał 4 lata temu

Od 2005 r. nie byłem w kraju, wróciłem rok temu. Wczoraj chciałem wziąć kredyt. Powiedziano mi o zaległości w BIK. Po otrzymaniu raportu BIK okazało się, że mam należność wobec firmy windykacyjnej Presco Investmens na kwotę ponad 5 tys. złotych z 2011 roku.

Jak dowiedzieć się skąd ten dług i czego dotyczy? czy dług jest przedawniony, czy nie? oraz jak się pozbyć wpisu w BIK?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

z doświadczenia wiem, że Presco Investmens mógł nabyć Twój dług, nie bacząc, czy jest przedawniony, czy też nie. Dlatego Twoje racje wydają się być uzasadnione.

Jeśli nie wiesz, kto był pierwotnym wierzycielem zasadnym będzie kontakt z Presco, wyjaśnienie wątpliwości oraz żądanie przedstawienia podstawy prawnej wpisu. Presco powinno przesłać Ci dokumenty świadczące o przejściu uprawnień – umowa cesji wierzytelności.

Natomiast aby stwierdzić, czy dług uległ przedawnieniu, powinieneś zapytać, czy do sądu kierowany był pozew o zapłatę. Jeśli tak i sprawa odbyła się po Twoją nieobecność w kraju (powód posługiwał się nieaktualnym adresem), masz szansę anulować wydane w sprawie orzeczenia, zaskarżając postanowienie o nadaniu klauzuli na przedmiotowy nakaz.

Jeśli żadnej sprawy nie było, do przedawnienia najpewniej doszło.

Okoliczność ta nie będzie miała jednak znaczenia dla ujawnienia wierzytelności w BIK. Musisz wiedzieć, że w BIK mogą znajdować się informacje na temat nieuregulowanych zobowiązań bezterminowo. Dopiero spłata należności skutkuje tym, że po maksymalnie 5 latach informacje o przedmiotowym zobowiązaniu muszą zostać usunięte z rejestru.

Zatem tak czy inaczej, do czasu spłaty długu, Presco posiada prawo przetwarzania Twoich danych w BIK.

Jednakże jeśli dług uległ przedawnieniu, informacja na ten temat powinna pojawić się w rejestrze BIK.

Myślę, jednak, że dług jest stary i Presco jeśli chce odzyskać pieniądze, będzie skore od pewnych ustępstw.
Jeśli wierzytelność okaże się zasadna, zastanów się nad możliwością zawarcia ugody, proponując jednorazową spłatę części należności pod warunkiem umorzenia pozostałych kwot i wycofania wpisu w BIK.