Były pracodawca nie chce po wypadku przy pracy wystawić protokołu

Kategoria: RóżneByły pracodawca nie chce po wypadku przy pracy wystawić protokołu
Dorota zapytał 1 miesiąc temu

Były pracodawca nie chce po wypadku przy pracy wystawić protokołu. Wypadek 31.01.2020 r. gdy sprzątałem na wysokościach 3,4 metrach okna szkolne i inne czynności – doszło do urazu mego kręgosłupa, wypadły mi dyski z uciskiem na korzenie, staram się również o grupę niepełnosprawności, obecnie pracodawca zwolnił mnie i ukrywa dalej, że doszło do wypadku przy pracy jako kierownik gospodarczy i wicedyrektorki ukrywam fakt zgłoszenie wypadku. Co w takiej sytuacji zrobić, gdy pracodawca ukrywa wypadek?
Dorota

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam serdecznie,

Pani Doroto sporządzenie protokołu zdarzenia jest obowiązkiem pracodawcy, który wynika wprost z przepisów prawa pracy.

Zatem po otrzymaniu informacji/zgłoszenia o wypadku przy pracy przez pracownika, pracodawca powinien podjąć kroki zmierzające do ustalenia stanu faktycznego.

Zgłoszenie wypadku w pracy wzór

Pracodawca może wszcząć wewnętrzne „śledztwo” oraz zażądać od pracownika m.in. udzielenia wyjaśnień, zgłoszenia świadków, złożenia dokumentacji lekarskiej potwierdzającej stan zdrowia.

prawnik

Nazywam się Katarzyna Janas-Bajson i udzielam najtańszych porad prawnych w Polsce

PROMOCJA TYLKO DZIŚ!

119 zł na 35 zł

W sytuacji kiedy pracodawca odmówi sporządzenie protokołu – co bezsprzecznie jest jego obowiązkiem, nawet jeśli w toku podjętych działań ustalił winę lub przyczynienie się pracownika, lub nie potwierdził szkody na zdrowiu – pracownik może dokonać zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Pracy.

Natomiast, kiedy pracodawca sporządzi protokół, jednakże uzna, że nie doszło do wypadku przy pracy, pracownikowi przysługuje prawo złożenia odwołania do Sądu Pracy.

Mając powyższe na uwadze, radzę Pani jeszcze raz podjąć kontakt z pracodawcą, żądając zajęcia stanowiska w sprawie. Jeśli nie złożyła Pani oficjalnego pisma, należy doręczyć pracodawcy zgłoszenie wypadku przy pracy.

Zaznaczę, że zgłoszenie należy doręczyć drogą formalną, tak aby mieć potwierdzenie przyjęcia pisma. Po otrzymaniu zgłoszenia pracodawca w terminie 14 dni powinien udzielić Pani oficjalnej odpowiedzi.

Jeśli otrzyma Pani odpowiedź pracodawcy, że nie jego zdaniem nie doszło do wypadku przy pracy, kolejnym krokiem może być złożenie odwołania do Sądu Pracy. Natomiast w razie bezczynności pracodawcy zasadnym będzie złożenie zawiadomienia do PIP.

Twoja odpowiedź