Czy komornik może pomóc drugiemu komornikowi znaleźć mnie?

Kategoria: KomornikCzy komornik może pomóc drugiemu komornikowi znaleźć mnie?
rONERT zapytał 5 miesięcy temu

Witam. Jestem tu jak łatwo się domyślić z powodu długów. Mam komornika – bardzo dużą kwotę do spłaty i dziś w trakcie kontaktu z komornikiem dowiedziałem się, że ma on wgląd w system i tam widnieję, że mam kolejnego komornika, ale nie dostałem żadnych dokumentów pocztą od niego. (domyślam się, że może posiadać nieaktualny adres). Mam takie pytanie. Czy obecny komornik może kontaktować się z tą drugą kancelarią i naprowadzić ich na mnie lub, czy może w ten sposób przejąć moje zadłużenie? Czy jeśli tak? (ten obecny komornik zna moje aktualne dane) czy sprzeciw od wezwania do zapłaty coś da? Bardzo proszę o pomoc i radę i z góry dziękuję za odpowiedź.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 5 miesięcy temu

Witam serdecznie,

rozumiem, że chodzi o odwleczenie postępowań egzekucyjnych w czasie. Niestety dużo zrobić się nie da – obaj komornicy mogą prowadzić egzekucję z tych samych składników majątku. Powyższe przekłada się na okoliczność, że każdy z komorników może zająć Twoje konta bankowe, wynagrodzenie za pracę lub inne świadczenia, które nie są wyłączone spod egzekucji mocą ustawy.

Domyślam się jednak, że skoro nie miałeś informacji o tym, że jeszcze jeden komornik prowadzi wobec Ciebie egzekucję, to nie dokonał on jeszcze zajęcia Twojego majątku lub nie posiadasz majątku, z którego można prowadzić egzekucję. Niemniej jednak piszesz, że komornik z którym podjąłeś kontakt, ma informacje o innym postępowaniu egzekucyjnym. Te mógł uzyskać jedynie poprzez zajęcie tych samych części majątku co poprzedni komornik. Doszło do zbiegu egzekucji np. z rachunku bankowego, dlatego komornik wie o innym postępowaniu egzekucyjnym.

Przechodząc jednak do odpowiedzi na Twoje pytania, to faktycznie jeśli doszło do zbiegu egzekucji, to postępowanie które zostało wszczęte później, powinno zostać przekazane przez komornika do wspólnej egzekucji pierwszemu komornikowi.

Przekazanie sprawy powinno odbyć się z urzędu. Zatem można napisać, że komornicy podejmą ze sobą kontakt, przekazując sobie akta sprawy.

Uważam jednak, że warto ustalić, który z komorników pierwszy wszczął egzekucję i dokonał zajęcia poszczególnych składników majątku – ten będzie prowadzić dalsze postępowanie.

Przy czym należy pamiętać, że do przekazania dojdzie jedynie w przypadku zbiegi egzekucji. Może zdarzyć się jednak tak, że jednocześnie będziesz miał dwa postępowania egzekucyjne, bo jeden komornik zajmie np. wynagrodzenie za pracę, a drugi przeprowadzi egzekucję z majątku ruchomego (nie będzie zbiegu egzekucji).

Co do zaskarżenia postępowania to oczywiście możesz złożyć skargę na komornika, podnosząc zarzut zajęcia majątku przed poinformowaniem Cię o tym. Przy czym należy zaznaczyć, że skarga niewiele Ci da. Radzę raczej skupić się na kontakcie z komornikiem celem omówienia zasad prowadzenia niniejszego postępowania egzekucyjnego.

Na koniec dodam tylko, że może przysługiwać Ci środek zaskarżenia w postaci zażalenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności na orzeczenie sądu, ale tylko wówczas jeśli i na etapie postępowania sądowego strona powodowa posługiwała się Twoim nieaktualnym adresem.

Okoliczność tę warto wyjaśnić, może bowiem pozwolić Ci uchylić się od obowiązku zapłaty jeśli doszło np. do przedawnienia roszczenia o zapłatę. Sprawą należy jednak zająć się w miarę szybko, wiążą Cię bowiem terminy sądowe, których nie można uchybić. Na złożenie zażalenia masz tydzień od daty dowiedzenia się o przedmiotowym postępowaniu egzekucyjnym.

Twoja odpowiedź