Czy komornik może zająć wspólne konto małżeńskie?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć wspólne konto małżeńskie?
Piosiu zapytał 2 lata temu

Komornik zablokował mi konto bankowe wspólne (które posiadam z żoną) za pożyczkę z dawnych lat, sprzed czasu naszego małżeństwa, na nasze konto wpływa też wynagrodzenie moje oraz mojej żony, które jest przez bank zablokowane, jedynie kwota wolna 1950 pozostaje na koncie do naszej dyspozycji, jak odblokować środki żony? jakie pismo napisać do banku …proszę o poradę

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

niestety, kiedy jeden z posiadaczy konta bankowego jest dłużnikiem, wobec którego prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, może dojść do podobnej sytuacji, jak u Państwa.

W takim przypadku należy się spieszyć ze zgłoszeniem problemu w banku. Reklamację do zajęcia należy złożyć przed przekazaniem przez bank komornikowi zajętych środków.

Moim zdaniem należy wykonać telefon na infolinię banku i złożyć reklamację w banku do zajęcia. Należy bazować na tym, że tytuł egzekucyjny, którym posługuje się komornik, dotyczy jedynie Pana, natomiast żona nie ponosi odpowiedzialności na Pana długi i nie została na nią wydana klauzula wykonalności.

Mam nadzieje, że telefoniczna reklamacja wystarczy i bank odblokuje Państwa środki, zwiększając kwotę wolną od zajęcia, czyli wspomniane 1 950 zł miesięcznie o wynagrodzenie żony.

Jeśli nie uda się uzyskać porozumienia na odległość, proszę pytać konsultanta, czy coś jeszcze można zrobić w samym oddziale banku – być może trzeba będzie dostarczyć zaświadczenie od komornika lub inne dokumenty.

Natomiast jeśli zajęte przez bank środki zostały już przekazane do komornika, zasadne będzie złożenie do niego prośby w formie pisemnego wniosku o zwrot pieniędzy pochodzących z wynagrodzenia żony. Wzór wniosku o zwrot pieniędzy od komornika zamieszczam poniżej:

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Ponadto należy pomyśleć o wniosku o ograniczenie egzekucji z rachunku bankowego lub zwolnienie rachunku bankowego, jeśli komornik zdążył zająć już Pana wynagrodzenie za pracę.

Można również próbować dogadać się z komornikiem, oferując własne wpłaty w kwotach nie niższych niż te, które organ egzekucyjny mógłby uzyskać, zajmując Pana wynagrodzenie za pracę.

Podobne wątki:

Seba odpowiedział 1 rok temu

Czy komornik może zająć wspólne konto? ja jestem właścicielem a żona współwłaścicielem. Ja jestem dłużnikiem (właściciel konta), komornik żonie praktycznie zabrał całe wynagrodzenie, czy to jest zgodne z prawem i czy w tej sytuacji żona może przenieść konto na własne? proszę o odpowiedź, co w takiej sytuacji finansowej mam zrobić, proszę o podpowiedź jakie jest najlepsze wyjście z tej sytuacji – dziękuję. Pozdrawiam.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam serdecznie,

niestety może dojść do zajęcia wspólnego rachunku bankowego, również wtedy, gdy współposiadacze konta nie są ze sobą spokrewnieni. Co więcej, blokada konta może nieść za sobą zajęcie przez komornika środków, które nie należą do dłużnika, lecz do współposiadacza rachunku.

I taka właśnie sytuacja przytrafiła się Państwu. Niemniej nie należy czuć się bezradnym – żona może odzyskać zajęte środki. W tym celu powinna złożyć wniosek do komornika o zwrot niesłusznie zajętych pieniędzy należących do osoby trzeciej niebędącej dłużnikiem. Wzór takiego wniosku pobierzesz poniżej:

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

W treści wniosku należy powołać się na okoliczność współposiadania rachunku bankowego z dłużnikiem oraz brakiem odpowiedzialności z jego zobowiązania. Do wniosku należy dołączyć wydruk z konta potwierdzający, że wpłynęła na nie pensja żony dłużnika.

Proszę pamiętać, że przedmiotowy wniosek składa osoba trzecia, a nie dłużnik i aby nie doszło do kolejnej blokady tych samych środków, należy wskazać komornikowi inny rachunek do zwrotu. Może to być nowo otwarte konto żony.

Najlepszym rozwiązanie będzie bowiem, jeśli otworzy ona nowe konto bankowe wyłącznie dla siebie i wskaże go pracodawcy do przelewu pensji.

Twoja odpowiedź

14 + 6 =