Czy komornik może zająć konto członka rodziny?

Forum prawneKategoria: KomornikCzy komornik może zająć konto członka rodziny?
Darek zapytał 4 lata temu

Zwracam się o pomoc, czy komornik może zająć konto członka rodziny? Mam wspólne konto bankowe z matką. Matka miała kiedyś niespłaconą pożyczkę i przez to, komornik zajął nasze wspólne konto. Jak wynika z art. 51 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób fizycznych albo kilku jednostek samorządu terytorialnego (rachunek wspólny).

oraz:
art. 51a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe.

W przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej:
1) każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środ-kami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku,

Mam prawo mieć z matką wspólne konto bankowe, powstaje pytanie, dlaczego komornik zajmuje moje środki zgromadzone na tym koncie?

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj,

niestety komornik ma prawo prowadzić egzekucję z rachunku wspólnego, nawet wówczas, gdy dłużnikiem jest wyłącznie jeden ze współposiadaczy konta.

W przypadku zajęcia przez komornika rachunku wspólnego egzekucja jest prowadzona do udziału przypadającego dłużnikowi w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy rachunku bankowego, którą dłużnik jest obowiązany przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia.

Jeżeli w umowie rachunku nie został określony udział, domniemywa się, że udziały są równe.

Powyższe wynika z regulacji art. 891 z indeksem 1 kpc. w brzmieniu:

Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Dalsze czynności egzekucyjne będą prowadzone do udziału przypadającego dłużnikowi w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy rachunku bankowego, którą dłużnik jest obowiązany przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Przepisy o wyjawieniu majątku stosuje się odpowiednio. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji.

Niemniej jednak komornik nie ma prawa zajmować pieniędzy, które nie należą do dłużnika. Aby ochronić się przed zajęciem zasadnym będzie wystosowanie do komornika odpowiedniego pisma o zwrot pieniędzy, wraz z wydrukiem z konta i rozbiciem wpływów i środków należących do Ciebie i do mamy.

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy

pismo-wniosek-do-komornika-o-zwrot-pieniedzy-wzor-pdf-doc

Wniosek do komornika o zwrot pieniędzy wzór

Jeśli mama posiada rentę, emeryturę, czy inne świadczenie już zajęte przez komornika, które trafia na wspomniany rachunek bankowy już po potrąceniu, zasadnym może okazać się wniosek do komornika o zwolnienie rachunku bankowego spod zajęcia.

Na koniec dodam, że komornik nie posiada informacji, jakie środki znajdują się na zajętym koncie, a realizacją zajęcia zajmuje się bank, dlatego jeśli chcesz chronić swoje pieniądze, musisz działać i na pewno nie wolno pozostawiać biegu spraw samym sobie.

Powodzenia!

Koniecznie przeczytaj:

Blanka odpowiedział 4 lata temu

Dzień dobry, mam pytanie, czy komornik może zająć dziecka konto bankowe jak wchodzi wynagrodzenie taty na jej konto?

Madzia odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry. Mam pytanie czy komornik moze zająć konto syna jeżeli będzie wpływać wynagrodzenie za pracę jego matki? Numer konta jest na syna