Firma windykacyjna Corsaria nalicza odsetki za nieistniejący dług

Forum prawneKategoria: WindykacjaFirma windykacyjna Corsaria nalicza odsetki za nieistniejący dług
Sławomir R. zapytał 2 lata temu

Firma Corsaria sp. z o.o. z Bydgoszczy próbuje od dłuższego czasu wyegzekwować dług za odsetki związane z zapłatą za faktury odkupione od firmy likwidowanej, dokładając notę obciążeniową 40 Euro za każde opóźnienie 1-dniowe.

Faktury zostały wystawione na firmę AR Polska sp. z o.o. (której jestem wspólnikiem), a dotyczyły sprzedaży towaru (kosmetyki) bez naszej wiedzy. Ktoś posłużył się naszymi danymi przy wystawianiu faktur.

Osoba podpisująca te faktury nie miała naszego upoważnienie do podpisywania faktur VAT w imieniu naszej firmy. Nie istnieją dowody przekazania towaru (dokumenty WZ), nie ma również zamówień na zafakturowane towary.

Płatności na faktury nie były wykonywane z naszego konta. Nigdy firma wystawiająca faktury nie przesyłała nam wezwania do zapłaty odsetek. Zgłosiliśmy do prokuratury zawiadomienie o próbie wyłudzenia pieniędzy. Naliczone odsetki są groszowe, ale do każdej pozycji firma Corsaria dołożyła opłatę 40 Euro.

Czy jest szansa, aby zamknąć sprawę?

145 odpowiedzi
Best Answer
Justyna odpowiedział 2 lata temu

Witam, proponuję w celu ułatwienia kontaktu między nami zalożenie grupy na FB.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Wspomniana opłata, w wysokości 40 euro, której żąda firma Corsaria jest wynikiem regulacji zawartych w art. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Niniejszy przepis stanowi, iż:

Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

Co do zasady więc, jeśli w obrocie funkcjonują faktury i powstało opóźnienie, nabywca wierzytelności ma prawo żądać rekompensaty.

Jednakże Ty podajesz, że faktury nie pochodzą z wykonanej umowy, a sprawa trafiła do Prokuratury. Uważam, tę właśnie okoliczność należy podnieść w odpowiedzi na wezwanie.

Nie wiem, czy uda Ci się zatrzymać windykację i czy sprawa o zapłatę nie trafi do sądu. Jednakże do czasu, aż Policja nie zakończy postępowania, jesteście „chronieni”.

Radzę więc przygotować odpowiedź na wezwanie do zapłaty, podnosząc, iż żadne kwoty nie zostaną uregulowane, bowiem wskazane faktury zostały wystawione przez osoby trzecie niezwiązane ze spółką, które prawdopodobnie dopuściły się oszustwa, w związku z czym zostało złożone zawiadomienie do Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Dodatkowo proszę nadmienić, iż dalsza windykacja nieprzyniesienie skutku.

Przydatne wzory pism:

Skarga na firmę windykacyjną i wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Skarga-na-firme-windykacyjna-wniosek-o-zawieszenie-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf

Skarga na firmę windykacyjną – wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Skarga-do-UOKiK-na-firme-windykacyjna-corasaria-wzor-doc-pdf

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Pismo-do-firmy-windykacyjnej-przedawnienie-długu-wzor-pdf-doc

Pismo do firmy windykacyjnej – przedawnienie długu

Grzegorz odpowiedział 2 lata temu

A czy przypadkiem od tego roku nie zmieniły się przepisy w tym zakresie:

„Nowe przepisy znoszą także zbywalność roszczenia o rekompensatę (art. 10 ust. 4 ustawy). Od 1.01.2020 prawo do jej dochodzenia będzie zatem przysługiwało wyłącznie wierzycielowi pierwotnemu”

Wg mojej oceny żądania firmy windykacyjnej są bezpodstawne… myślę, że windykator dobrze zdaje sobie z tego sprawę i nawet nie złoży pozwu do sądu o zapłatę, co najwyżej będzie nękać telefonami i wezwaniami…

Grzegorz R odpowiedział 2 lata temu

Mam podobny problem z “Corsarią”. Skupili „dług” od upadającej firmy, z którą współpracowałem 20 lat, na który składają się odsetki z 14 opłaconych faktur z opóźnieniem średnio 7-dniowym w sumie na kwotę 14 zł oraz wielokrotność kwoty 40 euro z tych 14 faktur w sumie na 1715 zł !!!.

Mało tego, suma głównych należności tych 14 faktur wynosiła 1350 zł. Faktury te są z lat 2014-2017, a więc moim zdaniem są też już przeterminowane.

Na razie straszą pismami, że jeśli nie spłacę im tego „długu”, to wystawią go na sprzedaż na Giełdę Wierzytelności i przygotują zgłoszenie do KRD.

Nie wiem, co mam z tym teraz zrobić, bo na razie są to zwykłe listy, ale denerwujące jest to, że człowiek stara się prowadzić działalność w tym kraju uczciwie i stara się płacić wszystkie podatki, ZUSy i faktury w terminie i trafi się firma, która żeruje na przedsiębiorcach, którym na 10 tys. faktur nie zapłaci 20 w terminie i żąda za to rekompensat, które nie należą do nich, bo nie są ich nawet pierwotnym właścicielem.

Granda! Ja nie zamierzam tego płacić, natomiast sprawa pewnie oprze się o Sąd.

Maria odpowiedział 2 lata temu

Witam

Ja mam problem z firmą Corsaria S. A w Bydgoszczy. Firma ta wykupiła wierzytelności od firmy, z którą współpracowałam, prowadząc działalność gospodarczą.

Przysłali mi zawiadomienie o cesji wraz z notą obciążeniową za nieterminowo zapłacone faktury w latach 2013 do 2016.

Odsetki za korzystanie z kapitału 30,43 zł
Odsetki za zwłokę 84,31 zł
Rekompensata za nieterminową zapłatę 3872,93 zł
Łącznie 3 987,67

Firma windykacyjna Corsaria za nie zapłacenie straszy postępowaniem prawnym.

Czy mają takie prawo i czy ewentualny dług nie uległ przedawnieniu?

agapanna odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

również mam ten sam problem co Pan Grzegorz R z Corsarią (obawiam się, że chodzi o tego samego dostawcę), w dniu wczorajszym otrzymałam wezwanie na bagatelną kwotę 43 tys. zł za cesję wierzytelności od upadłej spółki do wszystkich faktur, jakie zostały wystawione od 2014 r.

W 2018 r. wykupiła wierzytelności od upadłej spółki firma „Zespół Doradztwa Biznesowego PARTNER sp. z o.o.”, z którą zostałam rozliczona, teraz otrzymuję kolejne wezwanie do zapłaty od windykacji Corsaria, która również wykupiła wierzytelności od upadłej spółki i są tam wyszczególnione te same numery faktur, które były rozliczone w pierwszej firmie.

Czy spółka, która upadła może tak sprzedawać swoje wierzytelności do różnych firm?

Czy można żądać zapłaty wierzytelności do tych samych faktur? Moja firma została zamknięta 29 lutego 2020 r.

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,

dość często w obrocie wierzytelnościami dochodzi do nieprawidłowości. Znam przypadki, kiedy te same wierzytelności zostały zbyte na rzecz kilku podmiotów i każdy z nich żądał od dłużnika całkowitego zaspokojenia.

Zatem jeśli nawet upadła firma nie powinna i nie ma prawa obracać nieistniejącymi wierzytelnościami, to do takich sytuacji w praktyce dochodzi i niestety to na dłużniku ciąży obowiązek odparcia słuszności roszczenia nabywcy długu.

Jeżeli chodzi o Pani sprawę, to nikt nie może domagać się zaspokojenia uregulowanej należności bez względu na zawarte umowy z pierwotnym wierzycielem.

Skoro spłaciła Pani swoje długi, to posiada skuteczne narzędzia, by zatrzymać bezprawną windykację.

Wydaje mi się, że w tym momencie należy przygotować odpowiedź na wezwanie do zapłaty.

Proszę powołać się na spłatę należności z wymienionych faktur do rąk pierwotnego wierzyciela i dodatkowo wskazać, że w przypadku kontynuowania postępowania windykacyjnego nieistniejącego długu, złoży Pani skargę do Rzecznika Praw Konsumenta. Aby nie być gołosłowną, do pisma może Pani załączyć potwierdzenie spłaty.

Skarga na firmę windykacyjną i wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Skarga-na-firme-windykacyjna-wniosek-o-zawieszenie-dzialan-windykacyjnych-wzor-doc-pdf

Skarga na firmę windykacyjną – wniosek o zawieszenie działań windykacyjnych

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Skarga-do-UOKiK-na-firme-windykacyjna-corasaria-wzor-doc-pdf

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Mam nadzieje, że tak przygotowane pismo zatrzyma firmę, która chce uzyskać od Pani spłatę uregulowanej należności. Życzę powodzenia!

Marcin odpowiedział 2 lata temu

Ta złodziejska firma skupiła od upadłej hurtowni książek WIKR rzekome długi i wysyła durne pisma, które zajmują czas. Rzekome odsetki 0,01 zł i opłaty po 40 Euro łącznie na sumę ok 10 000 zł i wystawiła wiele takich rzekomych długów księgarń z 2016-2017 roku na giełdzie długów? Czy może ktoś jest zainteresowany złożeniem pozew zbiorowego o naruszenie dóbr, zniesławienie, publiczne pomówienie w stosunku do tej firmy i giełdy długów, która uczestniczy w tym procederze. Wraz z żądaniem odszkodowania za stracony czas na zajmowanie się nieistniejącym długiem i zawiadomieniem prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa próby wyłudzenia nienależnych świadczeń? Trzeba gnębić takie jawne sk.rwystństwo.

Azet odpowiedział 2 lata temu

Firma, którą reprezentuję, dostała podobne “wezwanie”. Na ten moment zamierzam odpisać, że roszczenia nie uznajemy, i powołać się na art. 118 KC oraz art. 10 ust. 4 (@Grzegorz – dzięki!). Firma, którą reprezentuję, raczej nie zdecyduje się na uczestnictwo w pozwie zbiorowym, ale ja osobiście gorąco kibicuję takiemu piętnowaniu cwaniactwa, nawet jeśliby się okazało, że balansują na granicy prawa.

Azet odpowiedział 2 lata temu

W poprzednim poście wymieniłem art. 10 ust. 4 – chodzi o Ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Z wrodzonej ostrożności przed wysłaniem odpowiedzi temat jeszcze skonsultuję z paroma osobami.

Agnieszka odpowiedział 2 lata temu

Do Pana Marcina, proszę o kontakt agapanna@wp.pl

Justyna odpowiedział 2 lata temu

Do Pana Marcina, proszę o kontakt na jtjarosz@wp.pl ( też jesteśmy byłym kontrahentem Wikr-u)

Grzegorz R odpowiedział 2 lata temu

Dzień Dobry,
 
Ja te pisma otrzymałem za rzekome nieuregulowane wierzytelności właśnie wobec Wikru. Na razie mój dług został wystawiony na giełdzie długów od wczoraj. Jestem teraz w trakcie konsultacji z prawnikiem i chętnie się podzielę, jakie rzeczy mi doradzi w tej sprawie. Mój mail: grzenior@op.pl
Pozdrawiam

Ania odpowiedział 2 lata temu

Do Pana Marcina – również proszę o kontakt także dostałam wezwanie od corsaria odnośnie spłaconych faktur w Wikrze 

Beata odpowiedział 2 lata temu

Do Pana Marcina -proszę o kontakt .Wezwanie także w sprawie WIKR.

Sebastian S odpowiedział 2 lata temu

Witam. Podobna sytuacja jak powyżej, również chodzi o corsarie i wikr, z tym że rekompensata juz raz została zapłacona innej firmie jeszcze za czasów istnienia hurtowni Wikr. 

Agnieszka odpowiedział 2 lata temu

Sebastian S proszę o kontakt agapanna@wp.pl, chodzi o potwierdzenie firmy, również mam taką sytuację.

Skarga-do-UOKiK-na-firme-windykacyjna-corasaria-wzor-doc-pdf

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Ela odpowiedział 2 lata temu

Witam. Ja również dostałam zawiadomienie dotyczące odsetek w wysokości 3,04zł i rekompensata dotyczy 2013-2015 r. do WIKR. Wezmę udział we wspólnych działaniach. 

Marek odpowiedział 2 lata temu

Proszę o kontakt – wikr !!!!! – marlena@wp.pl czubkowska . Panie Marcinie działajmy.

dorota odpowiedział 2 lata temu

też dostałam proszę o pomoc d.walicka@wp.pl

Łukasz odpowiedział 2 lata temu

Także dostałem takie roszczenie. Podczas gdy dług po upadku mojej firmy zapłaciłem już na ręce komornika. Z kolei 7tys należności dla firmy super-siodemka urosły ich zdaniem po dwóch latach do kwoty 120 tys zł. Skupili moje należności w wikr i super-siodemka.  Chętnie dołączę się do zbiorowego pozwu. Proszę o mail.w sprawie na literackasklep@gmail.com.

Kamil odpowiedział 2 lata temu

Również dostaliśmy pisemko, a ostatnio nawet dostaliśmy ponaglenie do zapłaty. Naciągacze !!!! Również jesteśmy zainteresowani pozwem, proszę o kontakt sklep5829@gmail.com

Michał odpowiedział 2 lata temu

Witam wszystkich Również otrzymałem od Corsario pismo w sprawie Wikru . Trzy faktury : pierwsza 1195,78 zł data płatności 26.06.14.zapłacona 27.06.14 rekompensata 165,68  druga  1020,10 zł termin zapłaty : 26,06,14 zapłacona 27.06.14 rekompensata 165,68 trzecia 1760,04 zł ,termin 22.07.13 zapłacona 23.07.13 rekompensata 173,17  Łącznie z odsetkami 515,09. Przecież to ku…… Poproszę o kontakt w sprawie pozwu : mufi10@wp.pl

Agnieszka odpowiedział 2 lata temu

Chętnie dołączę do tej grupy, proszę o kontakt agapanna@wp.pl

Skarga-do-UOKiK-na-firme-windykacyjna-corasaria-wzor-doc-pdf

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Albert odpowiedział 2 lata temu

Trochę poczytałem odnośnie tej sprawy i wszędzie piszą, że jest trzyletni okres przedawnienia od zaległości spłaty odsetek.

W takim przypadku, jeśli ja mam fakturę z 2015 r., ich roszczenia są zupełnie bezpodstawne.

Planuję wysłać do nich odpowiednie pismo i odmówić zapłaty. Sądzę, że to powinno wystarczyć.

Marek odpowiedział 2 lata temu

Kontakt : marlenaczubkowska@wp.pl – Wikr proszę o kontakt

Agnieszka odpowiedział 2 lata temu

Do Pana Marcina 
Prosze o kontakt w sprawie Wikr agnieszkadydo@wp.pl

Piotr odpowiedział 2 lata temu

Witam Wszystkich. Jak najbardziej jestem zainteresowany pozwem zbiorowym ws WIKR-CORSARIA.
Kontakt: posedxl@onet.pl

Przemysław odpowiedział 2 lata temu

Też byłem klientem WIKR, prosze o kontakt lolbix@wp.pl

Teresa odpowiedział 2 lata temu

Tez bylam klientka wikru prosze o kontakt -teresa-golebiewska@wp.pl 

Ewa odpowiedział 2 lata temu

Witam, 
U nas jest dokładnie ta sama sytuacja w związku z 4 fakturami kilka dni po terminie od WIKR z 2016R…

Nie zamierzamy wspierać tak nieuczciwych praktyk. 

Adam odpowiedział 2 lata temu

Ja też dziś dostałem pismo z Crosarii. Napisali że w czerwcu 2020 wykupili moje wierzytelności ale zgodnie że zmianą w  ustawie:
Dz.U 2019 póz. 1649 art. 10 pkt 4 która weszła w życie 1.1.2020 zakazano cesji rekompensaty  
“Roszczenie o rekompensatę, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyte.”
Dodatkowo były to FV z 2014 więc i tak uległy przedawnieniu.   

Marcin odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry,
te ….ujki też mnie próbują naciągnąć.
Faktury z 2014 roku.
Doczytałem, że WIKR był jako SPÓŁKA JAWNA do dnia 16.02.2016 R  i wtedy  było  PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI JAWNEJ W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ W TRYBIE ART.  582 K.S.H.
 
JAK TO SIĘ MA DO RODO i handlu naszymi danymi ????  Od 2015 roku nie miałem z nimi żadnego kontaktu – jak to ma się do pozyskiwania i sprzedawania danych???
mój mail:  mecen@poczta.fm
 
Co należy im odpisać – bardziej  mi tu wygląda na próbę wyłudzenia niż na windykację. A może nie odpisywać?
Z Wikrem rozliczony byłem na 0.

Adam odpowiedział 2 lata temu

Dla wszystkich nękanych przez tą firmę, która wykorzystuje niewiedzę porządnych obywateli:

 1. Przedawnienie z tytułu sprzedaży (czyli odsetki od \\\\\\\”nieterminowo\\\\\\\” zapłaconych faktur) – 2 lata
 2. Przedawnienie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 3 lata
 3. Od początku 2020 roku – brak możliwości odsprzedania firmie windykacyjnej tzw. rekompensat z tytułu kosztów windykacji (słynne 40 euro od faktury do 5000 zł itp.) – rekompensata należy się jedynie wierzycielowi pierwotnemu.
 4. Nie podpisuj żadnych ugód, uznań długu czy próśb o rozbicie na raty – przerwiesz tym samym bieg przedawnienia/przyznasz się do długu
 5. Gdy odbierzesz telefon od korsarza rejestruj ją by mieć dowód w ewentualnej sprawie sądowej (osoba prywatna nie ma obowiązku informowania przedstawiciela firmy o nagrywaniu rozmowy)
 6. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej zażądaj usunięcia z bazy korsarzy swoich danych osobowych i zakaż kontaktowania się jakimikolwiek sposobami (RODO – firma nie ma żadnej podstawy prawnej, by wykorzystywać Twoje dane osobowe – patrz punkty 1,2,3)
 7. Zbieraj wszelkie pisma, drukuj maile i nagrywaj rozmowy, bo jeśli wpiszą Cię do KRD, zakładasz sprawę, którą z automatu wygrywasz, wraz z odszkodowaniem (chociaż w tym przypadku nie będzie z czego, bo ta spółka ma jedynie gówniane 100 tys. zł kapitału).

Były kontrahent WIKRu

Jacek odpowiedział 2 lata temu

Witam też wikr proszę o kontakt chętnie przyłączymy się do pozwu zbiorowego handlowysns@wp.pl

Robert odpowiedział 2 lata temu

Witam.
Jestem bylym klientem WIKRU i przyszlo wezwanie do uiszczenia zaleglych odsetek od 2013 – 2016. Wedlug mojej wiedzy domagane odsetki utracily moc. Chcę się dołączyc do wdpolnego pozwu przeciwko firmie CORSARIA. prosze o kontakt na mail mr.bumaro@interia.eu oraz wskazanie badź zaproszenie mnie przez administratora do grupy na fb. 

Tomasz odpowiedział 2 lata temu

Dzień dobry, mam faktury z 2015. Proszę o info, jak będzie można dołączyć do pozwu zbiorowego oraz dopisać się na FB.

Skarga-do-UOKiK-na-firme-windykacyjna-corasaria-wzor-doc-pdf

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Anna odpowiedział 2 lata temu

Witam,

Ja też wczoraj dostałam pismo od firmy Corsaria, która wykupiła roszczenia od upadłej firmy Wikr na kwotę 25,5 tys. zł z lat 2013-2017. Nawet jednodniowe przedawnienie, często wynikające z zaksięgowania już zostało wciągnięte w karę 40 euro + odsetki. To jakiś koszmar.

Z firmą Corsaria miałam ten niechlubny zaszczyt zetknąć się około 2 lat temu za sprawą upadłej firmy Vision One Sp. z o.o., która była wyłącznym przedstawicielem francuskiej firmy DJECO na polskę. Wówczas też dostałam takie pismo. Tam była kwestia całości około 4 tys. zł, ale i tak uważałam, że to rozbój w biały dzień.

Poszłam do radcy prawnego, który sprawdził podstawy prawne i uznał, że muszę zapłacić należności, ale tylko za nieprzedawnione faktury. Za przedawnione nie mają podstaw mnie ścigać i nie mogą mnie podać nawet do sądu.

Jedyne co to będą mnie nękać, abym im zapłaciła. Zrobiłam tak, jak poradził prawnik. Zrobiłam wpłatę a w tytule zapłaty wyszczególniłam wszystkie nieprzedawnione faktury aby nie mogli ich zaksięgować na poczet tych przedawnionych. Jednak moja radość nie trwała długo.

Okazało się, że firma Corsaria wpisała mnie do BIK-u i innych firm tego typu za nieopłacone faktury. Jak się dowiedziałam, można podać do BIK-u rzekomego dłużnika, choć sprawa uległa już przedawnieniu.
I gdzie tu sprawiedliwość ?!?

Jestem jak najbardziej zainteresowana wspólną walką przeciwko firmie Corsaria, żerującej na uczciwości i ciężkiej pracy ludzi.

Jak czytam wasze wypowiedzi, to nikt z nas nie był dłużnikiem firmy Wikr i od nikogo nie żądali spłaty zadłużenia.

Z tego wynika, że firma Corsaria stworzyła ten fikcyjny dług dla swoich potrzeb.
Podaję do siebie e-maila   sklep@tulandia.pl

Kasia odpowiedział 2 lata temu

Też chcę dołączyć się do pozwu zbiorowego. Otrzymałam pismo od Corsaria w sprawie rzekomego długu w Wikr.

Jarek odpowiedział 1 rok temu

dobry wieczór, 
bardzo chętnie dołączę do dyskusji i dzialan jako były klient Wikr – dostałem właśnie pismo z corsarii o zapłatę 1700 pln. wcześniej tez pisali do mnie w sprawie vision one i mój dług 530 pln  wystawili na sprzedaż i wpisali mnie do krd. jarek.rychter@skleppapiernik.pl 

Piotr odpowiedział 1 rok temu

Witam wszystkich byłych kontrahentów wikr, Corsaria właśnie przysłała mi pismo z którego wynika że mam im zapłacić ponad 23000 zł, faktury z okresu 2013-2017 , z tego co napisał wyże Pan Adam wynika że :Przedawnienie z tytułu sprzedaży (czyli odsetki od \\\\\\\”nieterminowo\\\\\\\” zapłaconych faktur) – 2 lata , więc nie wiem czy się nie przejmować i czy w ogóle im odpisywać. Już w zeszłym roku musiałem się tłumaczyć komornikowi że nie mam żadnego długu w wikrze .Mogę dołączyć do pozwu zbiorowego . Kontakt do mnie wyczytane@wp.pl
 

Piotr odpowiedział 1 rok temu

Jeszcze jedno pytanie, czy przed otrzymaniem listu ktoś dostał od nich sms-a ?
Piotr

Michalina odpowiedział 1 rok temu

Witam. Również otrzymaliśmy pisma od korsarza, jesteśmy byłymi kontrahentami WIKRA. 
Naliczyli nam 687,61 PLN odsetek za nieterminową zapłatę.
 
Prosimy o kontakt w sprawie pozwu zbiorowego.  KS_MISIA@WP.PL
 
 
 
 

Justyna odpowiedział 1 rok temu

Osobom które podały swój email wyslalam zaproszenie na grupę na FB , grupa nazywa się Corsaria-Wikr. Jeśli ktoś chciałby dołączyć prosze o przesłanie informacji na moj emial: jtjarosz@wp.pl

DANUTA odpowiedział 1 rok temu

Też jestem ofiarą WIKRu za 36 groszy chcą 677zł. chetnie dołączę się do pozwu zbiorowego: edukacja.2000@wp.pl

Anna odpowiedział 1 rok temu

Ten sam problem dotyczący Wikr – proszę o kontakt anna.cytryniak@gmail.com

Grzegorz odpowiedział 1 rok temu

Dzisiaj dostałem pismo. Odsetki za rzekomą zwłokę względem Wikru 46 zł oraz rekompensata za nieterminowo zapłacone faktury  4 000 zł.
Jak ktoś już ma jakieś sprawdzone pomysły to proszę o kontakt. Ja ze swojej strony powiadomię co mi prawnik poradzi. Jak jest grupa na FB to oczywiście się dołączę. ( i do pozwu oczywiście też)
proszę o kontakt 
magazyn.accord@gmail.com
 

Marcin odpowiedział 1 rok temu

Mnie też Corsaria ściga za rzekome długi wobec Wikru.
Proszę o kontakt sklep@bystry-jasio.pl

Piotr F. odpowiedział 1 rok temu

Firma Corsaria próbuje windykować rzekomy dług od wielu firm, prosimy o pomoc. Firma Corsaria kupiła rzekome długi, dokładnie chodzi o to, że jak ktoś przekroczył termin płatności, to od każdej faktury chcą 40 euro opłaty, z tym że wszystkie te firmy, które dostały wezwanie były rozliczone z WIKR na zero. Moje faktury pochodzą z okresu 2013-2017 r. Piotr F. Antykwariat.

Piotr odpowiedział 1 rok temu

Cześć W zeszłym tygodniu tez dostałem wezwanie z Corsarii w sprawie Wikr, chodziło o jedną fakturę zapłacona tydzień po terminie i za to wezwali mnie do zapłaty na prawie 180 zł. Myślałem, że to oszustwo wiec zadzwoniłem do nich jakiś facet, poopowiadał mi o rekompensacie, że 40 euro itd. nie uwierzyłem, ale posprawdzałem w necie i faktycznie jest coś takiego. Zapłaciłem, wysłali mi nawet maila z informacją, że sprawa zamknięta… Ale teraz się zastanawiam czy dobrze zrobiłem. Jak to w końcu jest z tymi rekompensatami?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam Państwa,

prześledziłam wszystkie wpisy na forum i sprawa rzeczywiście wydaje się poważna.

Niestety uważam, że na pozew zbiorowy w tym momencie jest za wcześnie. Warto jednak zadbać o to, by zahamować bezprawne działania firmy, która niestety dociera do coraz większej grupy przedsiębiorców.

Uważam, że w tym momencie należy zebrać siły i złożyć skargę na firmę windykacyjną Corsair do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Skarga-do-UOKiK-na-firme-windykacyjna-corasaria-wzor-doc-pdf

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Każdy z Państwa może złożyć osobną skargę i przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

uokik@uokik.gov.pl

lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres:
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa.

Jeżeli UOKiK przyzna Państwu rację, zajmie się sprawą, ukaże nieuczciwą firmę windykacyjną i być może nakaże wypłatę rekompensat pokrzywdzonym przedsiębiorcom – zyskacie Państwo więcej niż w proponowanej sprawie o zniesławienie.

Dodatkowo warto rozważyć skargę (reklamację do postępowania windykacyjnego) do Komisji Etyki działającej przy KPF.

Skargę można złożyć na trzy sposoby:

 • w formie listownej na adres biura KPF:

Długie Pobrzeże 30, 80 – 888 Gdańsk,

 • za pośrednictwem fax-u, na numer: (58) 302-92-64,
 • w formie wiadomości e-mail, na adres: etyka@kpf.pl.

Radzę nie zwlekać i jeśli nie uda się podjąć wspólnych działań, niech każdy z Państwa zacznie działać na własną rękę, składając stosowne skargi najpierw do UOKiK, a następnie do komisji etyki.

Agnieszka odpowiedział 1 rok temu

Witam, wszystkie kolejne pokrzywdzone osoby. Byłam nieobecna od czwartku i widzę, że sporo osób doszło :(Czy ktoś już odpisał im na pismo? Czy otrzymaliście jakieś konkretne informacje od swoich radców prawnych?Ja czekam na skan pisma jaki zastosowali do Corsarii, jak tylko je otrzymam to podzielę się z Państwem informacją.

Piotr odpowiedział 1 rok temu

Pani Katarzyno ale jeżeli chodzi o te 40 euro to trzeba płacić czy nie?

Bogusia odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry , ja też dostałam zawiadomienie  dotyczące Wikr  , odsetek mam 23 zł a rekompensaty 523 zł , chętnie dołączę do Was sklepolivia@tlen.pl, oczywiście mój rzekomy dług jest z 2016 r .
Proszę o dołączenie do grupy  Bogusia

Marcin odpowiedział 1 rok temu

UOKIK powiadomiony. Piszcie Państwo – jeden wniosek zginie. Dużo nas to ktoś to zauważy
 

Piotr odpowiedział 1 rok temu

Panie Marcinie, proszę podzielić się formą skargi, będę dziś do nich pisał wyczytane@wp.pl

Skarga-do-UOKiK-na-firme-windykacyjna-corasaria-wzor-doc-pdf

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Tomasz odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry,
Panie Marcinie, też jestem jedną z osób, którą Corsaria próbuje naciągnąć za rzekome opłacone kilka dni po terminie fv z roku 2013, proszę o podzielenie się formą skargi, dzięuję i pozdrawiam

Tomasz odpowiedział 1 rok temu

Mój mail: tomasz@kt.info.pl

Ela odpowiedział 1 rok temu

Proszę o szablon skargi do UOKiK – sklep@ekmaz.com.pl

Tadeusz odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry,
tez dostałem pismo na kwotę ponad 2800 zł , od 2015 roku nie byłem już klientem WIKR czekam na jasną odpowiedź co dalej robić

Grażyna odpowiedział 1 rok temu

Ja z Wikrem rozliczona  jestem na zero na koniec 2016 r,i też dostałam wezwanie od Consaria.  Bardzo proszę o szablon skargi do UOKiK                                                                                                                                   pozdrawiam Grażyna      

Andrzej odpowiedział 1 rok temu

Nie ma co przyjaciele z WIKRU kończą z mocnym przytupem. A tyle lat ich utrzymywaliśmy – co sami zresztą mówili. Trochę zazdrościłem im tych terenowych Mercedesów i lotów na Hawaje. Ale wszystko co miłe kiedyś się kończy,szkoda tylko , że tak po chamsku. Pozdrawiam wszystkich wkurzonych. Andrzej

KRZYSZTOF odpowiedział 1 rok temu

proszę o dołączenie do grupy
byłem kontrahentem WIKR-u

Jolanta odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry, 
Tez jestem byłym kontrahentem WIKR, dzisiaj dostałam wezwanie do zapłaty. Proszę o kontakt mailowy i o dołączanie do grupy na FB 

Jolanta odpowiedział 1 rok temu

Dołączam do poprzedniej wiadomości kontakt mailowy ksiegarniaszkoles@wp.pl 
Pozdrawiam 

Benek odpowiedział 1 rok temu

Tez dostałem listy od Corsaria za kilka faktur opłaconych po terminie (niektóre o 1 dzień) sprzed kilku lat. I nawet zdążyli wystawić to na giełdzie wierzytelności dlugi.info i odgrażają się wpisaniem do KRD

 1. Poproszę  o szablon skargi do UOKiK: benek_yarosz@op.pl
 2. Zastanawiam się jak w świetle  nowych przepisów:

  Dz.U.2020.935 t.j.
   | Akt obowiązujący
  Wersja od: 24 czerwca 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
   
   

  Art.  10.  [Zwrot kosztów odzyskiwania należności]
  1.  Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek, o których mowa w art. 7 ust. 1 lub art. 8 ust. 1, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:
  1) 40 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;
  2) 70 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;
  3) 100 euro – gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

  1a.  Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.
  2.  Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.
  3.  Uprawnienie do kwoty, o której mowa w ust. 1, przysługuje od transakcji handlowej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 pkt 2.
  4.  Roszczenie o rekompensatę, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyte.

  i pkt 4 “Roszczenie o rekompensatę, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyte.” wygląda sytuacja z Corsarią. Piszą że weszli w posiadanie wierzytelności w czerwcu 2020, wiec na początek może warto wyjaśnić od strony prawnej, czy ww przepisy dotyczą tylko nowych wierzytelności, czy również starych?
  Czy jeśli ktoś będzie zasięgał opinii prawnika/radcy, to czy może przy okazji wskazać mu ten przepis i zapytać, czy on dotyczy tylko nowych wierzytelności czy wszystkich, również tych sprzed lat?  

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Zachęcam do pobrania wzoru skargi do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria:
Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Skarga-do-UOKiK-na-firme-windykacyjna-corasaria-wzor-doc-pdf

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Prymus odpowiedział 1 rok temu

Witam,
Proszę o kontakt prymus.ksiegarnia@gmail.com
W emailu poproszę od razu o nazwę grupy na FB.
Pozdrawiam

Azet odpowiedział 1 rok temu

My na roszczenie odpisaliśmy krótko;
W odpowiedzi na Państwa Zawiadomienie o cesji wraz z notą obciążeniową …, wystawione …….. r., a otrzymane przeze mnie …………..r. pocztą zwykłą, informuję, że Państwa roszczenie zostało poddane analizie
i w myśl stosownych regulacji prawnych, w szczególności art. 118 Kodeksu cywilnego oraz
art. 10 ust. 4 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, roszczenie to zostało uznane za bezzasadne. W razie kolejnych prób windykowania nieistniejącego długu jestem gotowa zgłosić je odpowiednim organom.
Bardzo szybko przyszło drugie pismo, też pocztą zwykłą, stwierdzające, że nawet w przypadku przedawnienia roszczeń wierzyciel ma prawo ich dochodzić, a dług jest tzw. zobowiązaniem naturalnym. Z tego, co doczytałem, to rzeczywiście prawda, ale to nie oznacza, że musimy zapłacić (tzn. że istnieje obowiązek prawny). Zastanawiam się, czy w ogóle cośkolwiek odpisywać. To jest praktyka typu “poprosiłem, żeby mi dali kasę, a skoro dali, to znaczy, że czuli się w obowiązku dać, więc mieliśmy prawo wziąć”. Grupowej akcji przeciw firmie, która wygląda mi na “cwaniaczków”, gorąco kibicujemy i nie wykluczamy wzięcia udziału.

tzug1@wp.pl odpowiedział 1 rok temu

Witam , również zostałem ofiarą Wikru .Corsaria domaga się 2600 za przedawnione faktury z lat 2016-2017 .Wyimaginowanego długu nie uznałem: przedawnienie plus , art.10.4, chętnie dołączę do pozwu zbiorowego ,gdyż mój prawnik jest na urlopie. proszę o kontakt

Grzegorz R odpowiedział 1 rok temu

Witam wszystkich,
          Długo się nie odzywałem, ale widzę, że bardzo dużo nas już na tym forum. Ja również odpisałem do Corsarii mniej więcej w takiej formie jak Azet podpierając się art.118 KC i art. 10 Ustawy 4 o nadmiernych opóźnieniach płatniczych i otrzymałem od nich odpowiedź, która zmienia trochę ton już wypowiedzi, natomiast nadal uważają, że do czasu uregulowania zaległych płatności dług wobec nich istnieje jako zobowiązanie, które dłużnik powinien zapłacić, że ma swoją wartość i może być przedmiotem sprzedaży oraz, że informacje o nim mogą być przekazywane różnym biurom informacyjnym w Polsce. Na końcu zachęcają mnie do spłaty zadłużenia…
           Ja nadal nie zamierzam tego tak zostawić, i przekazałem to pismo prawnikowi. Jak wnioskuję z ich odpowiedzi, oni nadal będą tego dochodzić, nie wycofali mojego rzekomego długu z giełdy wierzytelności i myślę, że posuną się do wpisu do KRD. Dziś wysyłam jeszcze skargę do Prezesa UOKiK i Komisji Etyki przy KPF, do czego zachęcam też Państwa, w ilości siła, bo tych “Janosików” ktoś musi zastopować.

Waldek P. odpowiedział 1 rok temu

U mnie to samo co u Was, z tym, że Corsaria odezwała się do mnie przedwczoraj. Nie ma co odpisywać im, bo i tak to oleją, są przygotowani na takie pisemka i pewnie mają kosz na śmieci, zatytułowany – pisma z odpowiedzią klientów Wikru. Myślę, że jedynym ratunkiem na chwilę obecną będzie skarga do UOKiK. Pobrałem wzór skargi sporządzoną przez Panią Katarzynę i zabieram się do wypełnienia jej. Tak jak pisze Grzegorz R. “w ilości siła” !

Katarzyna odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry. Jestem kolejną klientką WIKRu, którą usiłuje naciągnąć Corsaria – na kwotę ponad 30 tysięcy złotych! (faktury z minionych 10 lat działalności księgarni!!!). Z WIKREM byłam oczywiście rozliczona “na zero”, na co mam potwierdzenie w postaci przysyłanego przez WIKR corocznego bilansu sald. Szczegółów roszczenia jeszcze nie znam, bo pismo w sprawie zadłużenia wysłali na dawno nieaktualny adres firmy. Nawet nie pofatygowali się sprawdzić bieżących danych w KRSie! O sprawie dowiedziałam się z przysłanego przez Corsarię SMSa, na który zareagowałam dzwoniąc do nich. Bardzo nieprzyjemna rozmowa z opryskliwą kobietą, która straszyła i używała gróźb! Czekam na oficjalną korespondencję od Corsarii i konsultuję już sprawę z prawnikami. Jak najbardziej jestem zainteresowana koordynacją działań, proszę o dodanie mnie do grupy chętnych do złożenia pozwu zbiorowego. Całą sprawę uważam za skandaliczną i zamierzam podjąć wszelkie dostępne działania, aby zablokować bandyterkę Corsarii!

Marta odpowiedział 1 rok temu

Skarga do UOKiK złożona, niech każdy dołączy! w grupie siła!

Piotr odpowiedział 1 rok temu

Witam wszystkich, których nęka Corsaria. Właśnie otrzymałem zawiadomienie o cesji wraz z notą obciążeniową. Suma, jakiej żądają nie zwala z nóg bo to “tylko” trzysta parę złotych i nie kruszyłbym kopii w tak błahej sprawie.

Jednakże do szału doprowadzają mnie cwaniacy którzy wykorzystując sztuczki prawne żerują na ciężko pracujących ludziach. Na tym forum pojawi się po raz pierwszy nazwa firmy Hurtpol sp.z o.o z Nowogardu której jakoby zapłaciłem w 2013 r. (sic!)  z opóźnieniem ( notabene -faktura została zapłacona w całości w terminie 6 dni od wystawienia).

Podpisuję się obiema rękami pod wszelkimi dostępnymi prawnie środkami, które ukrócą praktyki stosowane przez Corsarię. Wdzięczny będę za przesłanie na mój adres wzorców pism do UOKiK jak i innych instytucji, które mogą im “umilić” życie. Mój adres : pcecogito@op.pl

Renata odpowiedział 1 rok temu

Ja dzisiaj również dostałam pismo z tej firmy w sprawie Hurtpolu….bzdura totalna. Firma wysyłała potwierdzenia sald i wszystko było ok. Najśmieszniejsze jest to, iż odsetek wyliczyli na ok. 190 zł z kilku lat. Przecież tej firmy nie ma już dawno na rynku. Idę z tym do prawniku.

Joanna odpowiedział 1 rok temu

Witam wszystkich, również otrzymałam pismo o rzekomym długu w Hurtopolu i cesji na Corsarię. Odsetki za nieterminową płatność dwóch faktur z 2014 roku!!! Niby 1,88 zł odsetek i 2 opłaty po 40 euro- w sumie coś koło 340 zł.

Zadzwoniłam do nich, żeby dopytać, co to w ogóle jest, bo żadnej podstawy prawnej nie widzę, nie mam żadnego długu i w ogóle z Hurtpolem zakończyłam współpracę w 2014 roku i niby skąd takie pismo. Na to gość, że tam jest podstawa prawna na drugiej kartce w wyjaśnieniach pisma!!! Myślę sobie żarty jakieś, więc dopytuje co to, skąd taka kwota, a nie inna, itd.

Sprawdziłam w systemie i miałam zaznaczone, że faktury były płacone gotówką. Poinformowałam o tym, Pan już był poirytowany moimi pytaniami i stwierdził, że skoro płaciłam po terminie, to muszę wiedzieć, że mam zapłacić odsetki i powinnam je zapłacić, bez wzywania. Na to ja, że niby skąd mam wiedzieć, że ktoś mi coś naliczył i w jakiej kwocie.

Tutaj już zaczął się plątać w wypowiedzi, zaproponował, żebym wysłała do nich maila z fakturami, których sprawa dotyczy. Nie zamierzam im dostarczać dokumentów.

Wyślę  tylko pismo za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, że nie mam żadnego długu i zobaczymy, co będzie dalej.

Rafał odpowiedział 1 rok temu

Mam podobnie jak Państwo wyżej, Corsaria wysłała na początku lipca 2020 roszczenie o zapłatę z tytułu opóżnienia z faktur z lat 2014-2015.
Wysyłają koresondencję listami zwykłymi i co kawałek informują o kolejnych krokach.
Obecnie wystawili dług na długi.info, do którego zgłosiłem sprzeciw.
 
Proszę o dolączenie do grupy Corsaria- Wikr.
dystrybucja24h@prokonto.pl 
Rafał

Rafał odpowiedział 1 rok temu

serwis Długi.info prawdopodobnie należy do tej samej grupy kapitałowej.
Wysyłają informacje o wystawieniu długu na długi.info z maila biuro@corsaria.pl

szymon odpowiedział 1 rok temu

Dostałem podobne pismo od Corsaria dotyczące długu dla firmy City Sport.lata 2013-2014.
chętnie dołączę się do pozwu zbiorowego.
szkolniak@onet.eu
 

Zdzisław odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry, 
Tez jestem byłym kontrahentem WIKR, dzisiaj dostałam wezwanie do zapłaty, sprawa dotyczy 27.93 za zwłokę oraz rekompensaty 173,07  Proszę o kontakt mailowy i o dołączanie do grupy na FB 

Ela odpowiedział 1 rok temu

Skarga do UOkiK wysłana. Zachęcam pozostałych

Ewa odpowiedział 1 rok temu

Czy grupa na FB powstała? Znacznie łatwiej byłoby się wymieniać informacjami. Po wysłaniu 2 pism z przeciwem, Corsaria idzie w zaparte i przysłała nam już 3 odpowiedź. Oczywiście faktury kilka dni po terminie 2013/2014r 🙄

Krzysztof odpowiedział 1 rok temu

Witam.
Do Pana Marcina.
Jestem bylym klientem WIKRU i przyszlo wezwanie do uiszczenia zaleglych odsetek mimo ze wszystkie faktury byly zaplacone. Wedlug mojej wiedzy domagane odsetki utracily moc. Chcę się dołączyc do wspolnego pozwu przeciwko firmie CORSARIA którzy straszą ze wpisaniem do BIK itp. Prosze o kontakt na mail krzysztof@pphukris.pl

Katarzyna odpowiedział 1 rok temu

Też  otrzymałam wezwanie do zapłaty z Corsarii. Rzekomy dług w Wikrze. Księgarnia z Warszawy.  Proszę o kontakt. Chętnie dołączę do pozwu zbiorowego i grupy na FB. net.kasia@o2.pl

Marek odpowiedział 1 rok temu

dzień dobry 
w sprawie WIKR chętnie się dołączę i proszę o kontakt 
Marek    marek-do@wp.pl 

Małgorzata odpowiedział 1 rok temu

Witam, również mam problem z Corsaria-Wikr. Proszę o dołączenie do grupy FB. mail enedue@onet.com.pl. Pozdrawiam

Anna odpowiedział 1 rok temu

Witam, dzisiaj też dostałam zawiadomienie z Corsaria odnośnie firmy Hurtpol. Zadzwoniłam i zapytałam jakim prawem wykorzystują moje dane osobowe. Mało tego znalazłam dowody zapłaty w terminie!!!

Pan mi powiedział tak:

proszę zapłacić, bo i tak odzyskamy te pieniądze, bo 40 Euro należy się czy, tak czy siak, od każdej faktury bez znaczenia od zaksięgowania nawet jak zapłacono w terminie, chyba że chcecie być wpisani w KRD

…i co z tym robić? faktury są z 2014 r. ze stycznia !!!

Adam odpowiedział 1 rok temu

Witam,

Też dostałem takie pismo odnośnie firmy HURTPOL – rok 2013/2014. Według prawnika roszczenia są przedawnione i przygotowujemy pismo na wszelki wypadek z odpowiedzią, że nie uznajemy roszczeń ze względu na przedawnienie.

Proponuję Wam również taką odpowiedź wystosować.

Sylwia odpowiedział 1 rok temu

Witam, również firma Corsaria “zaszczyciła” mnie swoją uwaga i pismem o spłatę wierzytelności wykupionych z firmy Hurtpol. Z zestawienia jakie dołączono do wezwania wynika, że kwoty są odsetek są znikome i wynikają zazwyczaj z księgowania wpłaty na dzień następny po upływie terminu płatności. Kilka jest ciut dłuższych, ale kwoty odsetek za korzystanie z kapitału to 9,76 zaś za zwłokę 35,52 zł. Faktury są z lat 2013-2015 i czytając z Waszych wiadomości już chyba minął czas na rekompensatę z powodu przedawnienia…ale prawnikiem nie jestem i pewnie będę musiała się do jakiegoś wybrać aby sporządził właściwe pismo :(
Bo już kwota rekompensaty 66 pozycjach faktur zbiła mnie nieźle z nóg :o
 
Czy macie jakieś potwierdzone przez prawników metody reagowania na tę firmę, ręce mi opadają a ciśnienie skacze do poziomu hiper…
 
Pozdrawiam i mam nadzieję, że ktoś w końcu dobierze się do zacniejszej części ciała tej firmy.

Mariusz odpowiedział 1 rok temu

 

Witam, również dostałem pismo  z Corsaria odnosnie firmy Hurtpol . Proszę o dołączenie do grupy FB. mail mariusz.kolobrzeg@onet.eu  Pozdrawiam

Adam odpowiedział 1 rok temu

Pani Sylwio jutro otrzymam pismo i jego interpretację – z czym będę mógł to się podzielę ale z tego co wiem to okres przedawnienia wynosi 3 lata a od stycznia 2020 roku nie można domagać się rekompensat jako firma windykacyjna, tylko pierwotna firma tj. Hurtpol mogłaby się ich domagać więc sądzę że oprócz nerwów i stresu sprawa zakończy się dla nas pozytywnie bo naprawdę i tak mamy ciężko jako przedsiębiorcy.

Marcin odpowiedział 1 rok temu

Witam, czy są tu osoby które współpracowały z firmą CitySport ? Jestem kolejną osobą, która otrzymała pismo z firmy Corsaria. Jednocześnie proszę o dołączenie do grupy FB: siedlecm78@gmai.com. Pozdrawiam.

Sklep odpowiedział 1 rok temu

Corsaria żąda ode mnie 40 euro od każdej faktury za okres 3 lat ostatnia 05. 2017 nawet jeżeli jest dzień opóźnienia. Przepisy się zmieniły w 01.2020. Art. 10 ust 4,mówi, że teraz te 40 Euro może żądać wierzyciel pierwotny. Windykacja łamie przepisy. Chcę złożyć skargę do UOKiK i zatrzymać. Musze zatrzymać ta windykację i ukarać cwaniaków

MARZENA odpowiedział 1 rok temu

Witam wszystkich ! wczoraj tj. 3.08 również zwykłą pocztą otrzymałam wezwanie z terminem na 5,08 czyli dwa dni . sprawa również dotyczy firmy Hurtpol , A faktury z lat 2013-2015 . wszystko przeczytałam z uwagą co piszecie , żeby wiedzieć co z tym dalej zrobić i jak się ustosunkować do takiego naciągactwa . Pociesza mnie to jak piszecie , że od tego roku rekompensaty nie wolno sprzedawać dalej , tylko dlaczego się upominają oto nieprawnie , liczą  że człowiek ze strachu zapłaci ?!  jutro też zajrzę z nadzieją na znalezienie rozwiązania . pozdrawiam .

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Zachęcam do pobrania specjalnie przygotowanego pod Corsarię wzoru skargi do UOKiK:

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Skarga-do-UOKiK-na-firme-windykacyjna-corasaria-wzor-doc-pdf

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Beata odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry ja również proszę o kontakt w związku z działaniami Corsarii w sprawie rzekomego dług w Wikrze. Proszę o kontakt, dołączę do pozwu zbiorowego i grupy na FB ksiegastar@gmail.com

Mariusz odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry,  ja również dostałem pismo z Corsarii z informacją o odsetkach i rekompensacie za odsetki za zapłacone po terminie faktury dla firmy Hurtpol.. Nie jest to duża kwota, ale wyczytałem że w takim przypadku można się powołać na art.5 k.c. Jest to ewidentne nadużycie i w sądzie można się wybronić. Ja również proszę o kontakt. Dołączę do pozwu zbiorowego i grupy na FB. mpanek@salonlazienek.waw.pl

Kasia odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry. Również otrzymaliśmy pisma od tej firmy w związku z naszą współpracą z Wikr, proszę o dołączenie do grupy na FB. kasia_p0774@op.pl

Helena odpowiedział 1 rok temu

ja też byłam klientem Wikru i nie rozumiem, jakie macie nadzieje na pozew zbiorowy? Długo i dużo czytałam, wreszcie zapłaciłam. Nie wiem czy dużo, niecałe 3 tysiące. Nominalnie było dużo więcej, ale dało się z nimi dogadać. To normalni ludzie, taki mają biznes. My też tanio kupujemy książki żeby drożej sprzedać. Oni kupili coś od Wikru i teraz muszą na tym zarobić. To dość jasne. Dług to dług, trzeba płacić. A pozew zbiorowy niby o co?? Bo chętnie się przyłączę ale jakoś nie rozumiem. To nie Corsaria ustala prawo tylko oni je egzekwują, mi też się to nie podoba, ale nie wiem o co mam ich zaskarżyć? Ustawa jest z 2013, ogólnoeuropejska wiec chyba każdy co prowadzi działalność, powinien ją znać. A po 2020 nie można zbywać, ale tylko tych powstałych po 2020, nie dotyczy to wcześniejszych powstałych rekompensat.

Ireneusz odpowiedział 1 rok temu

Nasz prw porozmawiał o tym z prokuratorem, będzie śmierdziało, aktualnie to doskonale tematy dla prawa i sprawiedliwości…

W odpowiedzi na Wasze bezpodstawne oraz bezprawne pismo tzw. „Zawiadomienie o cesji wraz z notą obciążeniową” z zawartą groźbą działań prawnych jakie bliżej nie zostały określone. Informujemy, iż przywołane i wskazane nasze wierzytelności w 2020 roku nie istnieją.

Termin przedawnienia odsetek. Kwestia ta została ostatecznie rozwiązana w uchwale z dnia 26 stycznia 2005 III CZP 42/2004 Sądu Najwyższego, w której wskazano, że:

Ustanowiony w art. 118 k.c. termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe stosuje się do roszczeń o odsetki za opóźnienie także wtedy, gdy roszczenie główne ulega przedawnieniu w terminie określonym w art. 554 k.c. Roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia się roszczenia głównego tj. 3 lata.

Rekompensata za nieterminowo zapłacone zobowiązania. Przypominamy Państwu również, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649), nowo dodany art. 10 ust. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowi, że roszczenie o rekompensatę nie może być zbyte.

Jednocześnie w/w korespondencja wobec istniejących regulacji prawnych wskazuje na świadome i z premedytacją działanie z Waszej strony w celu określonym w:

Art. 286 § 1.. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8

Mając na uwadze powyższe żądamy:

 1. Sprostowania Waszego Zawiadomienie o cesji wraz z notą obciążeniową i wskazania braku istnienia wierzytelności z naszej strony w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13-08-2020 r. Wraz z przesłaniem do nas pisemnej informacji o dokonaniu tej czynności.
 2. Usunięcia z Waszych baz danych naszych danych osobowych i poza w/w informacja na jaką oczekujemy we wskazanym terminie, zakazujemy kontaktowania się jakimikolwiek sposobami z naszą Firmą lub/i właścicielem.
 3. Zwrotu poniesionego kosztu pracy właściciela, niezbędnego na czynności wyjaśniające wymuszone Waszym Zawiadomieniem o cesji wraz z notą obciążeniową 5/713/2020 z 08-07-2020 r. w kwocie 2000 zł.

Termin płatności 13-08-2020 r.
Nr rachunku bankowego:

W przypadku braku wykonania przez Was wskazanych w naszym piśmie żądań lub/i podjęcia jakichkolwiek działań wynikających z istnienia rzekomej wierzytelności. Dokonamy zawiadomienia o podejrzeniu dokonania oszustwa w celu osiągniecia korzyści majątkowej oraz Waszego działania w celu sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej dla naszej Firmy.

pJ odpowiedział 1 rok temu

Podobna sytuacja z Hurtpolem. Poprosze o dolaczenie do FBgrupy
porcelit@onet.eu

Ireneusz odpowiedział 1 rok temu

Szanowna Pani!
 
W odpowiedzi na Pani wywód informujemy ponownie, że nie uznajemy wskazanego długu. Dług jaki Państwo wykazujecie, dług lub wierzytelność nie istnieje w we wskazanej przez Was przedmiotowej dacie jego rzekomego nabycia. Jakiekolwiek nasze wierzytelności wobec Hurtpol zostały uregulowane lub uległy przedawnieniu.
 
Informujemy, że korzystamy z przedawnienia zobowiązania.

 
Dziękujemy Pani za potwierdzenie przedawnienia naszej wierzytelności o jaką występujecie. W przypadku wystąpienia przez Was o nakaz zapłaty przedawnionych wierzytelności natychmiast wniesiemy sprzeciw wobec nakazu zapłaty przedawnionego długu, dalszy bieg Państwo znacie.
 

Natarczywe ponawianie wezwania do zapłaty przedawnionego zobowiązania jest bezprawne.
Jeśli dłużnik jasno wskazał wierzycielowi, że korzysta z przedawnienia zobowiązania to dalsze nękanie narusza dobra osobiste dłużnika, co może prowadzić w konsekwencji do odpowiedzialności materialnej firmy windykacyjnej. Z czego skwapliwie skorzystamy.
Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Wykonywanie dotkliwych dla dłużnika środków nacisku, w postaci wezwań do zapłaty czy też telefonów, mających przymusić go do spełnienia zobowiązania naturalnego (przedawnionego długu), należy uznać za próbę obejścia przez wierzyciela art. 117 § 2 k.c., który stałby się iluzoryczny. Takie działanie wierzyciela jest bezprawne i skutkuje naruszeniem dóbr osobistych dłużnika.
Warto też zaznaczyć, że nieprawidłowe jest powoływanie się firmy windykacyjnej na przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Powoływanie się na fakt, iż przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych nie zawierają zakazu przekazania przez wierzyciela, do biura informacji gospodarczej, informacji o zobowiązaniu przedawnionym, nie oznacza, że takie zachowanie wierzyciela jest zgodne z prawem i nie narusza art. 117 § 2 k.c
 

Mirosław odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry Państwu.
Dostałem również 10.07.2020 listem zwykłym Zawiadomienie o Cesji wraz z Nota Obciążająca .
Tydzien temu otrzymałem ponownie informacje o wystawieniu “długu na sprzedaz w internecie.
Z WIKR em handlowalismy wiele lat. Wszystkie płatności są uregulowane na “zero”. Przysłane  przez Corsarię 9 faktur z lat 2013-2016 z 1-2 dniowym przekroczeniem terminu zapłaty.
Odsetki za zwłoke 2,72 zł 
Odsetki za korzystanie z kapitału 14,12 zł
Rekompensata 1535,86 zł
Prowadzę uczciwie firmę 30 lat i jeszce takiej “bandyterki” i cwaniactwa  nie widziałem.
Chętnie dołącze do pozwu zbiorowego bo w ilości siła .
Proszę tez o dołaczenie do FB
 
 

Anna odpowiedział 1 rok temu

Witam,
 
dziś tj. 12-08-2020 także dostałam pismo zawiadomienie i notę obciążeniową za rzekome opóźnienie 1-2 dni i odsetki 0,07 zł plus oczywiście 40Euro do każdej faktury za kontrahenta Hurtpol.
Działania takie firmy windykacyjnej są nadużyciem prawa i moim zdaniem prowadzą (jeśli ktoś wystraszony zapłaci) do bezpodstawnego wzbogacania się kogoś innego.
Odbyłam rozmową nieprzyjemną z niejaką Panią ELIZĄ z Corsarii i słyszałam groźbę, że zapłacić muszę bo to się należy a Sąd wyegzekwuje jak będzie trzeba. Próbowano wyciągnąć ode nie dowody, pisma, maile z Hurtpolem…
Prezes doktor Matela Krzysztof powinien się wstydzić takich praktyk.
Czy te dwie litery tytułu przed nazwiskiem nie zobowiązują do czegoś??? a może to też ściema?
Czy Pan Matela chce być sławny w taki sposób??? Czy trzeba kraść, żeby być Prezesem firmy windykacyjnej mając jakieś  tam wykształcenie i już nawet pseudo karierę? 
 
Napisałam do UOKIK skargę.
Chętnie dopisze się do jakiegoś zbiorowego pozwu lub pod zawiadomieniem do odpowiednich Organów.
Proszę o info kto z Państwa zajmuje się pozwem lub gdzie znajdę informacje na ten temat.
pozdrawiam
A.

Kasia odpowiedział 1 rok temu

10-08-2020 także dostałam zawiadomienie i notę obciążeniową za rzekome opóźnienie 12 i 63 dni od dwóch faktur plus odsetki i 40 EUR do każdej faktury Hurtpolu. Sprawdziłam na wyciągach bankowych (tak, mam je jeszcze w archiwum) i obie płatności zostały wykonane ponad dwa tygodnie przed terminem!! Cosraria w swoich pismach tworzy nieistniejące zadłużenia!!!

Mateusz M. odpowiedział 1 rok temu

Cześć, 
Mamy podobną sytuację z Corsarią i CitySport :) Faktury 2013-2017, które były przedpłatami bądź przesyłkami pobraniowymi. Krótko mówiąc roszczenia totalnie z czapy :)
Będę wdzięczy za przyjęcie do grupy FB. 
Pozdrawiam
Mateusz

Rafał odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry również mam podobny problem , sprawa dotyczy Hurtpolu i Firma Corsaria wysłała mi pismo z informacją że odsetki za korzystanie z kapitału to 1,98zł a odsetki za zwłokę 32,16zł no i oczywiście rekompensata za nieterminowe zapłacone zobowiązania 5751,79zł 
Ktoś z Państwa już coś zrobił że firma Corsaria się poddała , czy Płacicie ?
Pozdrawiam Serdecznie Rafał

Marek odpowiedział 1 rok temu

witam,
ja napiszę, żeby może trochę ostudzić nerwy i niepotrzebne emocje. Sporo z nas widać błądzi.

Jestem Marek, były klient Wikru, Chętnie dowiem się, na co piszecie skargę do UOKIKu? Zdaniem mojego prawnika wszystko, co robi Corsaria niestety jest zgodne z prawem. Ustawa, na którą wyżej gdzieś ktoś się powołuje, że po 01.01.2020 nie można zbywać rekompensat, dotyczy tylko tych POWSTAŁYCH po 01.01.2020.

Wszystkie powstałe wcześniej Wikr mógł sprzedać bez problemu. Mam wrażenie, że Państwo się tutaj niepotrzebnie nakręcacie i liczycie, że coś wywalczycie. Każdy prawnik, który powie, że nie można było ich zbywać, jest w mojej ocenie w błędzie. Sami przeczytajcie w spokoju art. 20 ustawy z 19 lipca 2019.

Jest tam wyraźnie, że do transakcji handlowych powstałych przed 1 stycznia 2020 stosuje się przepisy dotychczasowe. Ktoś, kto czyta inaczej albo przytacza tylko art. 10, pokazuje tylko, że zrozumiał tyle, ile chciał zrozumieć.

Byłbym też ostrożny z pisaniem (pani Anna), że prezes kradnie. To dość ryzykowne stwierdzenie nie mając dowodów. Jak ktoś ma te wspomniane literki przed nazwiskiem, to pewnie wie co robi. Frustracje zachowałbym dla siebie.

Trochę to wygląda tak, że większość z nas prowadziła działalność nie znając prawa (ustawa działa ładnych kilka lat) i oczekuje czy szuka teraz grupy wsparcia, która mówi to co chcemy usłyszeć. A gdzie byli nasi księgowi, prawnicy czy my sami, którzy przez tyle lat nie zapoznali się z obowiązującym prawem? A teraz mamy pretensje, bo nas to boli…

Przedawnienie przedawnieniem, ale prawo mówi jasno, że dług nie znika. Że wierzyciel może go sprzedać, wpisać do KRD czy innego długi.info. I potem idąc po kredyt, niestety Bank nas odeśle z kwitkiem.
Ja zapłaciłem niecałe 2100 zł.

Na początku chcieli 3420 zł, ale po negocjacjach wyszło jak wyszło. Polecam każdemu spokojnie pomyśleć, przeczytać jeszcze raz ustawy, pogadać z nimi i tyle. Tracenie czasu i napędzanie kasy prawnikom, którzy zawsze powiedzą, że “do sądu !!!„ zostawiłbym na inne czasy.

Franciszek odpowiedział 1 rok temu

Istnieje w orzecznictwie pogląd zaprezentowany przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 lutego 2016 r., sygn. akt VI ACa 153/15:

Wykładnia systemowa oraz funkcjonalna art. 15 ustawy z 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych w powiązaniu z art. 117 § 2 k.c. prowadzą do wniosku, że niedopuszczalne jest zamieszczanie w rejestrach prowadzonych przez biura informacji gospodarczych, informacji o ciążących na dłużniku zobowiązaniach przedawnionych w sytuacji gdy dłużnik uchylił się od jego zaspokojenia z powodu przedawnienia. Przemawia za tym ochrona interesów dłużnika, który zdecydował się skorzystać z przysługującego mu ustawowo zarzutu przedawnienia, a jeżeli nie ma on obowiązku spełnienia świadczenia, to nie może też być w jakikolwiek sposób represjonowany z powodu odmowy jego spełnienia, w tym także poprzez publikowanie informacji podważających jego reputację i wiarygodność płatniczą.

Ireneusz odpowiedział 1 rok temu

Pan Marek to chyba troll z Corsaria :)

przypominam Wszystkim, którzy mama przeterminowane wierzytelnosci

Natarczywe ponawianie wezwania do zapłaty przedawnionego zobowiązania jest bezprawne.
Jeśli dłużnik jasno wskazał wierzycielowi, że korzysta z przedawnienia zobowiązania, to dalsze nękanie narusza dobra osobiste dłużnika, co może prowadzić w konsekwencji do odpowiedzialności materialnej firmy windykacyjnej.

Z czego skwapliwie skorzystamy.

Zgodnie z art. 117 § 2 k.c. po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia. Wykonywanie dotkliwych dla dłużnika środków nacisku, w postaci wezwań do zapłaty czy też telefonów, mających przymusić go do spełnienia zobowiązania naturalnego (przedawnionego długu), należy uznać za próbę obejścia przez wierzyciela art. 117 § 2 k.c., który stałby się iluzoryczny. Takie działanie wierzyciela jest bezprawne i skutkuje naruszeniem dóbr osobistych dłużnika.

Warto też zaznaczyć, że nieprawidłowe jest powoływanie się firmy windykacyjnej na przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych.

Powoływanie się na fakt, iż przepisy ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych nie zawierają zakazu przekazania przez wierzyciela, do biura informacji gospodarczej, informacji o zobowiązaniu przedawnionym, nie oznacza, że takie zachowanie wierzyciela jest zgodne z prawem i nie narusza art. 117 § 2 k.c

pozdrawiam

Małgorzata odpowiedział 1 rok temu

Wikr nie mógł niczego sprzedać, ponieważ nikt z w/w kontrahentów nie był informowany o rzekomym długu. Nie było ani potwierdzenia salda z poszczególnych lat począwszy od 2013 ani monitów wzywających do zapłaty. No i na końcu – zakończony rozrachunkowo rok 2013, rozpoczynamy rok 2014, dalej współpracujemy z  Wikrem. pytamy o saldo za rok 2013 – słyszymy … jest na zero…

Działamy w roku 2014. itd. aż do 2017. Kończymy współpracę z firmą tj. rozliczamy się na … zero…. Nikt w Wikrze ani słowa nie rzekł o naliczonych odsetkach od nieterminowo zapłaconych faktur. Rok 2017 – Wirk ma problemy finansowe. Dalej zero informacji o jakiś nieuregulowanych odsetkach za nieterminowość w płaceniu za fv. Rok 2018 – nic. Rok 2019 – nic.

Maj 2020 – Wikr przechodzi w restrukturyzację. Zgodnie z wyrokiem nie można Wikru podać do Sądu. Rok 2020 czerwiec – lawina pism do byłych kontrahentów Wirku od Corsarii – jest nieuregulowany dług.

Odniosę się do wpisu powyżej…” trochę to wygląda tak, że większość z nas prowadziła działalność nie znając prawa itd…” Każdy kto prowadzi działalność, a już księgarze w szczególności prawo znają – w mniejszym lub większym stopniu.

Czy autor powyższego wpisu uważa, że każdy kto nie zapłacił faktury w terminie powinien pójść z pytaniem do wystawcy faktury i zapytać czy mu zapłacić odsetki za nieterminowe dokonanie zapłaty wraz z rekompensatą 40 euro!?

Firma Wikr miała dział windykacyjny oraz prowadziła pełną księgowość z tytułu działalności jako sp. zo.o. Gdzie były te dwa organy przez długie lata współpracy!?

Duże firmy renomy WIKR wystawiając faktury za kolejny miesiąc doliczają odsetki za nieterminową wpłatę i wszyscy to rozumieją i płacą.

A to, co zrobiła firma WIKR to jest chamstwo i okradanie w białych rękawiczkach tych dzięki, którym szefostwo WIKRu mogło na tak dużą skalę rozwijać firmę i pomnażać swój majątek!!!!.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu
Skarga-do-UOKiK-na-firme-windykacyjna-corasaria-wzor-doc-pdf

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Ela odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry

Pani Małgorzato, ujęła Pani doskonale sedno sprawy:

“Wikr nie mógł niczego sprzedać, ponieważ nikt z w/w kontrahentów nie był informowany o rzekomym długu. Nie było ani potwierdzenia salda z poszczególnych lat począwszy od 2013 ani monitów wzywających do zapłaty. No i na końcu – zakończony rozrachunkowo rok 2013, rozpoczynamy rok 2014, dalej współpracujemy z  Wikrem. pytamy o saldo za rok 2013 – słyszymy … jest na zero…”

Współpraca z WIKR polegała na dostawie towaru, co dokumentowała faktura, która zgodne z obowiązującymi zasadami księgowymi ujęta była w należnościach spółki WIKR i zobowiązaniach kontrahenta (odbiorcy). W momencie zapłaty konto należności WIKR i zobowiązań kontrahenta było zerowane.

WIKR nie naliczał odsetek, rekompensat za nieterminowe regulowanie faktur. Nie było zdarzenia gospodarczego, które byłoby ewidencjonowane po stronie przychodów w Rachunku Wyników  ani w majątku – należności od odbiorców  w Bilansie spółki. Sprawozdania  finansowe spółki WIKR, prawdopodobnie podlegały corocznym audytom i po ich zatwierdzenie przez Zarząd były publikowane w odpowiednich rejestrach, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Zatem, skoro w BILANSIE spółki WIKR  w pozycji majątek – należność od konkretnego kontrahenta (odbiorcy) wynosiły 0 (zero), to co mogła sprzedać spółka WIKR?

Odpowiedź: NASZE DANE OSOBOWE, które nie są towarem i nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego.

Wiktoria A odpowiedział 1 rok temu

Cześć,

Mamy podobną sytuację z Corsarią. Dwie Faktury od CitySport z 2016, towar z fv były przesyłkami pobraniowymi, płatnymi gotówką kurierowi.  Będę wdzięczna za przyjęcie do grupy FB oraz za przesłanie na mój adres wzorców pism do UOKiK jak i innych instytucji,

pozdrawiam Wiktoria

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 1 rok temu

Witaj Wiktoria,

zachęcam do pobrania wzoru skargi do UOKiK:

Skarga-do-UOKiK-na-firme-windykacyjna-corasaria-wzor-doc-pdf

Skarga do UOKiK na firmę windykacyjną Corsaria

Piotr odpowiedział 1 rok temu

jak się czyta Elę, która uważa, że Małgorzata ujęła to doskonale, że Wikr nie mógł niczego sprzedać, bo saldo było na zero, to ręce opadają. Brak elementarnej wiedzy z księgowości. I tacy ludzie prowadzą działalność i potem mają pretensje, że za nieznajomość przepisów ktoś coś od nich chce.

Pani Elu, rekompensaty to nie potwierdzenie salda, to coś, co sprzedawca może, ale nie musi naliczyć. Ale za to zawsze może to sprzedać. Warto doczytać i się douczyć, zanim zacznie się obnażać publicznie swoją niewiedzę…

Małgorzata odpowiedział 1 rok temu

Panie Piotrze.

Jest pan krótkowzroczny w swojej wypowiedzi. Mnie nie chodziło o rekompensaty (bo panu widać tylko o to chodzi), ale o odsetki, które dla mnie jako księgowej są ujmowane w bilansie. Więc WIKR mógł odsetki naliczyć bez wezwania (jak mówi ustawa), ale wezwać do ich uregulowania – powinien.

Z wypowiedzi pani Eli wynika także, że jest księgową.

To Panu brak elementarnej wiedzy księgowej i widać, po której stronie pan stoi.

Andrzej odpowiedział 1 rok temu

Byli tacy co sprzedali Kolumnę Zygmunta. Mogli, jeśli ktoś im zapłacił i kupił. Ale czy przez to stał się jej właścicielem i mógł dalej , już legalnie sprzedawać ?

Małgorzata odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry, Corsaria domaga się ode mnie 513,86 zł z tytułu kilku zł za zwłokę i kilkuset jako rekompensatę od niezapłaconych faktur w terminie. Firma, która sprzedała wierzytelności, to Hurtpol z Nowogardu z którą współpracowałam w 2011 i 2012 r. Czy domaganie się odsetek sprzed 8 lat to zgodne z prawem? Poinformowali mnie, że zostałam wpisana na listę dłużników. Czy to zgodne z prawem?  Małgorzata.
 

Adam odpowiedział 1 rok temu

Pani Małgorzato – po 8 latach jest już przedawnione (termin przedawnienia 3 lata). 
Mogą wpisać do KRD i tym straszą – dziwnie że straszą wpisanie do KRD i wystawieniem długu a nie sprawą sądową. Dlaczego? Bo w sądzie nie są w stanie wyegzekwować przedawnionego domniemanego długu. 
Mnie też chcą wpisać do KRD – jak to zrobią to idę z nimi do sądu. 
 

Beata odpowiedział 1 rok temu

Czy wpisali już kogoś do KRD czy tylko straszą?

Małgorzata odpowiedział 1 rok temu

Narazie straszą. Na fb jest utworzona grupa corsaria. Jest nas tam ok 200 osób i nikt nie został wpisany do KRD. 

Małgorzata odpowiedział 1 rok temu

Dziękuję Panie Adamie.Dostałam informację, że jestem wpisana na dlugi.info. Czy ten adres jest w jakimś sensie wiarygodny? Czy jest brany pod uwagę np. przez banki?

Anna odpowiedział 1 rok temu

Witam . 
Dostałam od Corsaria wezwanie do zapłaty za nieterminowe płatności za faktury firmy CitySport 2.700 odsetek . Miałam to olać ponieważ zasięgnęłam informacji u prawnika iż jest to działanie bezprawne. Ale wpisali mnie do Krajowego Rejstru Długów. Czy  kogoś już wpisali i czy ktoś ma informację co z tym zrobić . Chcę się dołączyć do grupy na Fb proszę o przyjęcie. Anna D.

Jim odpowiedział 1 rok temu

Czytam i chyba jestem rekordzistą. Żądają ode mnie / od nas ponad 41 tys.zł. Oczywiste, że nie mam zamiaru płacić.
Faktury od 2013 do 2017, wszystkie popłacone.

Najniższa kwota faktury 8zł z groszami, jeden dzień spóźnienia …
Mam od ponad roku zlikwidowaną działalność, korespondencja, zwykle listy, nie polecone, przychodzi na adres księgarni, w której ktoś inny prowadzi działalność.

Listy dostałem dopiero teraz, pod koniec sierpnia. Na razie wiem, że nie należy płacić i niestety, należy skorzystać z usług dobrego prawnika. Tak na wszelki wypadek, by nie dokonać grzechu zaniechania. Że, racja i sprawiedliwość po mojej stronie więc nic nie będę czynił. Jednak będę.

Jaki jest adres strony na Fb ?

Anna odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry,
tak ja zostałam wpisana do KRD.  (dostałam powiadomienie listownie)
Można to bezpłatnie u nich sprawdzić dzwoniąc lub lepiej wysyłając dokument który jest zamieszczony na ich stronie. Kolejnym krokiem jest wysłanie do ich dokumentu (też z ich strony ) Wniosek o usunięcie tego wpisu. Wtedy mają obowiązek sprawdzić zasadność zamieszonych długów w firmie Corsaria. 
Właśnie wypisuję taki wniosek. Pozdrawiam Ania

Anna odpowiedział 1 rok temu

Czy mogę dołączyć do grupy na FB? ania

Teresa odpowiedział 1 rok temu

Czy firma, od której Corsaria żąda 3272,15 tytułem rekompensaty za nieterminową zapłatę wobec firmy Hurtpol-może dołączyć do grupy na FB.Teresa

Małgorzata odpowiedział 1 rok temu

Grupa na FB corsaria-Wikr. Każdy kto ma problem z firmą Corsaria może dołączyć do grupy na FB. Jest nas już prawie 200 osób.

Maciej odpowiedział 1 rok temu

Witam , Czy ktoś już stworzył ten pozew zbiorowy ? Czy ktoś z Was został wpisany do KRD czy tylko długi info , które żaden z banków nie bieże pod uwagę ?  

Bogusia odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry. W 2014 r. zakończyłam współpracę z firmą Hurtpol sp z o.o.. ponieważ ta firma zakończyła działalność. Z Hurtpolem się rozliczyłam. Długi tej firmy wykupiła Corsaria i przysłała mi do zapłaty kwotę 74,72 zł / odsetki 8,89 zł. za korzystanie z kapitału i odsetki za zwłokę 65,83 zł/. Za nieterminowo spłacone zobowiązania Corsaria doliczyła sobie 2447,80 zł i żąda zapłaty. Dzisiaj dostałam pismo z Krajowego Rejestru Długów, do którego mnie podali. Wiem, że w tym roku zmieniły się przepisy, że tylko pierwszy wierzyciel może żądać zwrotu odsetek. Co Państwo mi radzą, jak mam postąpić?

Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Witam Panią,

niestety mam zbyt mało informacji, by udzielić Pani rzetelnej odpowiedzi, na jaką Pani liczy. Mogę jedynie napisać, że firma Corsaria podejmuje wszelkich starań, by zmusić Panią do zapłaty żądanej należności.

Jednak tak naprawdę, jeśli do chwili obecnej sprawa nie oparła się o sąd, dług jest przedawniony i obecny wierzyciel nie posiada instrumentów prawnych, by zmusić Panią do uregulowania należności. Jedyną prawnie dostępną formą są wezwania do zapłaty oraz możliwość umieszczenia dłużnika w KRD.

Oczywiście może Pani wnieść sprzeciw co do samego wpisu w KRD, podnosząc brak zasadności roszczenia co do kwoty 2 447,80 zł oraz zarzut przedawnienia roszczenia co do należności głównej, czyli kwoty 74,72 zł i dochodzonych odsetek.

W tym miejscu należy wskazać, że roszczenie o odsetki za opóźnienie przedawnia się najpóźniej z chwilą przedawnienia roszczenia głównego. I bez wątpienia, jeśli pierwotny wierzyciel nie uzyskał tytułu wykonawczego, roszczenie o zapłatę z faktury z 2014 roku jest przedawnione.

Jest to stanowisko ugruntowane w orzecznictwie i zostało potwierdzone wieloma wyrokami Sądu Najwyższego m.in. wyrokiem z dnia 10 listopada 1995 roku w sprawie III CZP 156/95, OSNC 1996, Nr 3, poz. 31, w którym SN wskazał, że jeżeli dłużnik podnosi uzasadniony zarzut przedawnienia dochodzonego od niego roszczenia, odsetki za opóźnienie mogą być naliczane tylko za czas do chwili przedawnienia roszczenia.

Mając powyższe na uwadze, skoro należność główna jest przedawniona, jak i odsetki od należności głównej wierzycielowi nie przysługuje również zwrot kosztów windykacji (kosztów odzyskania wierzytelności), których żąda.

To, co mogę doradzić to sprzeciw do KRD z argumentami jak wyżej oraz kontakt z Consarią celem zawarcia porozumienia. Ja na Pani miejscu zgodziłabym się spłacić należność główną w kwocie 74,72 zł pod warunkiem zakończenia dalszej windykacji.

Jeśli wierzyciel nie wyrazi zgody na przedstawioną propozycję, odstąpiłabym od współpracy i w każdym kolejnym piśmie powołałbym się na brak zasadności roszczenia (przedawnienie i wygórowane koszty windykacji).

gość odpowiedział 1 rok temu

ale wy tu herezje piszecie „Za nieterminowo spłacone zobowiązania Corsaria doliczyła sobie 2447,80 zł”, to nie Corsaria sobie naliczyła tylko tak mówi ustawa, i z tego Corsaria korzysta.

Generalnie większość z Państwa ma mgliste pojęcie o tym, co robi Corsaria, za to bardzo dobrze czujecie się będąc członkiem “grupy wsparcia”. Trochę jak Frankowicze czy alkoholicy. Mamy wspólnego wroga to brandzlując się razem na różnych forach, coś ugramy.

Może tak, może nie. Długi należy płacić. To, że nie zgadzamy się, że ona powstały, bo mamy niewiedzę w przepisach, bo mało kto słyszał w ogóle o ustawie, która jest z 2013 roku, to, że każdy (ja też) jest czy byłby zaskoczony, dostając takie wezwanie, nie świadczy, że jest to nie zgodne z prawem. Nie spodziewam się, że zarząd tej firmy to ludzie robiący coś ponad czy na granicy prawa. To jest po prostu niemożliwe.

Dla informacji nie jestem z Corsarii. Ale tak, jestem z tej samej branży i czytam to, z czystej ludzkiej ciekawości. I szczerze mówiąc, dobrze się bawię :)

Andrzej odpowiedział 1 rok temu

Problem kolego polega na tym ,że większość długów została naliczona niezgodnie z prawdą. Corsaria nie uwzględniała n.p. faktur korygujących które dotyczyły zwrotu towarów. W moim przypadku na 543 faktur  w latach 2013 – 2017  – 209 to faktury korygujące za które mój wierzyciel wg Corsarii nie zapłacił. 209 x 170 = 35530 złotych jest mi winien wierzyciel a ja jemu 10000.  Ja tez się bawię Twoim ubawem. Wystawiasz sobie tak jak Corsaria niezłe ponure świadectwo braku uczciwości.

Andrzej odpowiedział 1 rok temu

Podaję Panu moje wyliczenia tylko z jednego roku, a tak było w wszystkich latach

 stan zobowiązań na dzień 04.08.2017 r.
ZAKUPY  Z  TERMINEM  PŁATNOŚCI  DO  04.08.2017 roku ( faktury zakupu):
2668,57 zł
WPŁATY  I ZWROTY TOWARÓW HANDLOWYCH  (przelewy  i  faktury korygujące)
Przelew;  17.07.2017  2388,35 zł
Zwrot  towarów handlowych : 19.07.2017 r. 904,46 zł ( zaksięgowany u mnie 01.08.2019 roku)
Łącznie :  3292,81 zł
NADPŁATA Z MOJEJ STRONY DLA WIKR  w dniu  04.08.17 wyniosła  624,24 zł  ( 3292,81 – 2668,57) 
Podany przez Corsarię w załączniku termin zapłaty 07.07.2017 roku dotyczył zapłaty za inne faktury
z późniejszym terminem płatności. W opisie nie była podany numer faktury a  :

07.08.2017

WPŁACAJĄCY ……….NALEŻNOŚĆ Z TYTUŁU ROZRACHUNKÓW  

 
                Dotyczyło to należności  uregulowanej w prawidłowej wysokości  i  przed terminem .
                Jeśli z taką samą precyzją  określane były  przez Corsorię “przeterminowane należności
to  gratuluję  precyzji.
                W pozostałych latach   2013 -2016 w rozliczeniach również nie były uwzględniane faktury korygujące
w ogólnej liczbie w latach 2013 -2017 – 209.

Wojciech odpowiedział 1 rok temu

Dzień dobry Państwu.
Naszej firmie wyliczyli prawie 22 tyś zł razem za faktury z lat 2011-2014 czyli od kilku lat przeterminowanych.
Zwykłymi listami dostawaliśmy informacje o wpisie do KRD lub dlugi.info. Ale dzisiaj nastąpił następny krok. Listem poleconym za potwierdzeniem odbioru otrzymałem wezwanie z BIG InfoMonitor. To już mi się zaczyna powoli nie podobać. Czy ktoś z Państwa dostał podobne wezwanie??
Pozdrawiam

Kasia odpowiedział 1 rok temu

Witam,bardzo proszę o pomoc, gdyż otrzymałam dzisiaj pismo od firmy Corsaria że chcą mnie podać do KRD w związku z wykupieniem przez nich moich rzekomych wierzytelności wobec firmy Hurtpol z którą zakończyłam współpracę w 2015r.Corsaria wykupiła długi a raczej odsetki za nieterminowe spłaty (50,72) i chce mnie teraz nimi obciążyć wraz z rekompensatą (1845,14)Odsetki te dotyczą fv z lat sierpień 2013 do lipiec 2014.Czy ja dobrze rozumiem, że zgodnie z prawem nie należą im się żadne rekompensaty ponieważ zadłużenie uległo przedawnieniu? Czy wystarczy że napiszę im pismo z taką informacją żeby odpuścili? Na jakie ustawy powinnam się powołać?Bardzo proszę o pomoc

Agnieszka odpowiedział 1 rok temu

Też mam problem -odziedziczyłam firmę  2 lata temu i też otrzymałam wezwanie do zapłaty z lat 2014 za nieterminową wpłatę! współpraca z firmą Hurtpol – Firma Corsaria wzywa nas do uregulowania sporej kwoty !

Grzesiu odpowiedział 1 rok temu

mnie to już do KRD podali …. grzesiu@interia.pl

Zbyszek odpowiedział 1 rok temu

Witam

Od lipca jestem ścigany przez firmę z Bydgoszczy. Otrzymując pierwsze pismo wzywające do zapłaty rzekomego długu, odpisałem, że długu nie ma i nie istniał. Więcej pism nie pisałem. Ale za to trochę ich dostałem.

W odpowiedzi na postawione pytania na forum odpowiadam, że Corsaria mogła odkupić dług w postaci należności głównej, odsetek naliczonych od nieterminowej wpłaty, ale nie mogła naliczyć rekompensaty od tych nieterminowo opłaconych faktur, a poza tym powinna okazać mi cesję przelanych wierzytelności z firmy A na firmę windykacyjną.

Firma windykacyjna twierdzi, że może naliczać rekompensatę do każdej faktury opłaconej po terminie, a cesji nie musi mi okazywać. Jest to kwestia sporna, gdyż w świetle przepisów wierzyciel wtórny chcąc odzyskać dług, powinien się okazać umową, na podstawie której, ma takie prawo.

W chwili obecnej jestem wpisany na długi.info.pl, do KRD i do BIGu. W zeszłym tygodniu uzyskałem kredyt na firmę – dość okazały. Bank owszem sprawdził moją płynność. Z mojej strony wystarczyło oświadczenie, że owy rzekomy dług jest przedawniony.

Firma windykacyjna cały czas naciska poprzez wysyłanie do mnie pism, maili i SMS-ów. W tym tygodniu dostałem 30% zniżkę i zastanawiam się, o co w tym wszystkim chodzi ?!?.

Na FB jest grupa, do której się zapisałem. Wystarczy wpisać nazwę firmy windykacyjnej i się pojawi. Zachęcam do bycia członkiem.

Kończąc – zastanawiam się czy firmie Corsaria starczy środków na odszkodowania dla wszystkich, którzy szykują pozwy do Sądu?

KRZYSZTOF odpowiedział 1 rok temu

Witam
mam lepszy numer:
firma Corsaria na liczyła mi zobowiązanie:
odsetki za zwłokę 22,62 zł
odsetki za korzystanie z kapitału 23,42 zł
rekompensaty 3802,02 zł
łącznie do zapłaty 3802,02 zł
Aby było śmieszniej to w dniu 14.08.2020 otrzymałem przelew od WIKR_u na kwotę 178,31 zł z tytułu wobec
mojej firmy za okres od o8.08. 2018
Chętnie udostępnię kopię przelewu z WIKR-u i wezwanie do zapłaty od firmy Corsaria
i przyłączę się pozwu zbiorowego

Małgorzatao odpowiedział 1 rok temu

Dziś otrzyałam  listownie informację, że jestem wpisana do KRD. To teraz idę na wojnę z Corsarią!

Sebastian odpowiedział 1 rok temu

Proszę o kontakt w sprawie WIKR … niestety ten sam problem.

adelaidos odpowiedział 7 miesięcy temu

Corsaria nęka kolejne firmy w sprawie citysport, nawet mimo płacania za towar kurierem wszystkich faktur za pobraniem (rzekome nieopłacone faktury, nawet mimo braku takiej możliwości fizycznej.) Podejrzewam, że być może citysport tworzył sobie jakieś lewe faktury? Albo Corsaria wymyśla grom wie co i próbuje wyłudzeń. Osoby poszkodowane przez Corsarię w związku z citysport proszę o kontakt na krosyeu@gmail.com, być może ktoś już miał z nimi spór albo jest/będzie gnębiony.

Twoja odpowiedź

2 + 12 =