Jak napisać odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego WZÓR

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego WZÓR
K.S. zapytał 2 lata temu

Witam, jak napisać odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego? jedynym warunkiem jakiego nie spełniam to ponoć art. 17 pkt 1b. W decyzji odmownej organ napisał m.in.:

DECYZJA:

Na podstawie art. 17 ust. 1, ust. la, ust. 1b, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2, ust. 4, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017r., poz. 1952 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

ODMAWIAM PRZYZNANIA

Świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej na osobę wymagającą opieki:…………………., ur. …………….
Zgodnie z zapisem art. 17 ust. 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała: 1) nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub 2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Czytałem na różnych forach, że od takich decyzji można się odwołać. Czy możecie mi pomóc takie odwołanie przygotować? Czy mam pisać uzasadnienie? czy wystarczy kilka zdań, że nie zgadzam się z decyzją organu, prosząc o rozpatrzenie sprawy przez samorządowe kolegium odwoławcze?

1 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

na wstępie wyjaśnię, że każda decyzja może zostać zaskarżona do organu wyższej instancji.

Dlatego jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z uwagi na rezygnację z zatrudnienia celem sprawowania osobistej opieki nad osobą niepełnosprawną, zgodnie z pouczeniem zawartym na dole decyzji, należy złożyć odwołanie, wzór odwołania do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego pobierzesz poniżej:

Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego wzór

odwolanie-do-sko-w-sprawie-swiadczenia-pielegnacyjnego-wzor-pdf-doc

Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego wzór

Wyjaśnię, że samo odwołanie nie wymaga szczególnego uzasadnienia. Niemniej w treści uzasadnienia warto wskazać, z jakimi ustaleniami organu skarżący się nie zgadza.

Z podanych w zapytaniu informacji wynika, że organ stwierdził, iż w Twoim przypadku nie zostały spełnione przesłanki związane z okresem powstania niepełnosprawności.

A dokładanie, że niepełnosprawność osoby, której jesteś opiekunem powstała w okresie późniejszym, niż wskazuje w cytowany art. 17 ustęp 1 b ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Jeśli jest to jedyna okoliczność podniesiona przez organ, w odwołaniu należy wskazać, że przepis ten został uznany za niekonstytucyjny.

Dodam, że może to być jedyny zarzut skarżącego sformułowany w jednym zdaniu. Wyjaśnię również, że powołany zapis został uznany za niekonstytucyjny z dniem 23 października 2014 roku, ustawodawca nie uchylił jednak przepisu, przez co urzędnicy OPS nie mają innej możliwości wydać decyzję odmowną.

Niemniej już na skutek odwołania większa część decyzji jest zmieniana na korzyść skarżących. Z uwagi na powyższe proszę nie tracić szansy na korzystne rozpoznanie wniosku o wypłatę zasiłku pielęgnacyjnego, lecz złożyć odwołanie (jego wzór znajduje się powyżej).

Warto przeczytać: