Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego WZÓR

wzor-odwolania-SKOJak napisać odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego wzór? Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. OPS wydaje decyzję na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych.

Wstęp

odwolanie-do-sko-w-sprawie-swiadczenia-pielegnacyjnego-wzor-pdf-docNiestety wbrew jasnym regułom ustalonym w ustawie, dość często dochodzi do sytuacji, kiedy organ odmawia przyznania świadczenia pielęgnacyjnego. Wówczas, aby uzyskać świadczenie, należy złożyć pisemne odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór odwołania do SKO, który pobierzesz poniżej:

Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego wzór

odwolanie-do-sko-w-sprawie-swiadczenia-pielegnacyjnego-wzor-pdf-doc

Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego wzór

Kiedy złożyć odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego?

wzor-odwolania-SKOOdwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego od decyzji w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć zgodnie z pouczeniem zawartym pod niekorzystną decyzją.

Organ zajmujący się wnioskiem o świadczenie pielęgnacyjne zobowiązany jest bowiem udzielić wskazówek o przysługujących stronie prawach, w tym podać termin i sposób złożenia odwołania.

Niemniej wypada mi wyjaśnić, że w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego, organem wyższego stopnia jest samorządowe kolegium odwoławcze – w skrócie SKO.

Odwołanie od decyzji składa się w urzędzie, który orzekał w sprawie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego można wysłać listem poleconym lub złożyć osobiście w kancelarii urzędu.

gdzie-zlozyc-odwolanie-do-SKO
Przekazanie odwołania do SKO

odwolanie-do-sko-termin

UWAGA: Zawsze należy zachować potwierdzenie nadania listu poleconego lub złożenie odwołania w urzędzie.

 

Jak napisać odwołanie od decyzji o świadczenie pielęgnacyjne?

wzor-odwolania-SKOOdwołanie nie wymaga szczególnego uzasadnienia, jednakże w treści odwołania, warto odnieść się do okoliczności podniesionych przez organ wydający decyzję.

Na potwierdzenie zaistnienia przesłanek do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego warto dołączyć odpowiednie dowody, w tym dokumentację lekarską, zaświadczenia o rezygnacji z zatrudnienia, oświadczenia potwierdzające sprawowanie opieki nad osobą niepełnosprawną itd.

Skarżący może powołać się również na odpowiednie zapisy ustawy o świadczeniach rodzinnych. Pomocnym okazać się może przygotowany przez nas wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

W tym miejscu dodam, że przygotowując odwołanie, warto sprawdzić, komu w myśl ustawy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie przysługiwać może m.in. rodzicowi, opiekunowi faktycznemu dziecka, a także osobom sprawującym pieczę zastępczą jeśli nie podejmują one lub rezygnują z zatrudnienia, lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej, lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Co więcej, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność powstała nie później niż do ukończenia 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Niemniej w myśl orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 października 2014 roku w sprawie K 38/13 świadczenie pielęgnacyjne przyznawane jest coraz częściej opiekunom dorosłych osób niepełnosprawnych.

 

Kiedy przysługuje wyrównanie świadczenia pielęgnacyjnego po odwołaniu?

wzor-odwolania-SKOCo do zasadny, świadczenie pielęgnacyjne może zostać wyrównane od miesiąca złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, o ile były spełnione w tym czasie pozostałe przesłanki do uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego.

Mowa tu oczywiście o regulacji art. 24 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych zgodnie z którym jeżeli w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności, prawo to ustala się, począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Jeśli więc odwołanie od decyzji MOPS do SKO w sprawie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego zostanie uwzględnione – skarżący można liczyć na uzyskanie wyrównania świadczenia od daty złożenia wniosku do OPS o świadczenie pielęgnacyjnego, a jeśli zachodzą przesłanki z wyżej powołanego przepisu – od daty złożenie wniosku o orzeczenie niepełnosprawności.

Warto zaznaczyć, że świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Należną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (11 votes, average: 4,82 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze

5 komentarzy w “Odwołanie do SKO w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego WZÓR”
 1. Bożena G.

  Mnie też trafiła się odmowa przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, mam wrażenie, że wszystkim dają odmowę, a kto walczy i składa odwołanie, to dopiero dostaje to, co mu się należy… chory jest ten świat. Po złożeniu odwołania przyznano mi świadczenie pielęgnacyjne bez żadnych problemów. Skoro więc na początku odmówiono mi jego udzielenia, to dlaczego po złożeniu odwołania nagle bez nawet “piśnięcia” dostaję świadczenie? co za bezsens… walczcie o swoje!

 2. Kazimierski D.

  Pobrałem odwołanie od decyzji mops do sko wzór – czekam na przyznanie mi świadczenia.

  1. Grzegorz Szwaciński

   Organ zgodnie z prawem powinien wydać decyzję jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki. Jeśli sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, to wtedy wydanie decyzji powinno nastąpić w ciągu miesiąca, a jeśli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, organ ma 2 miesiące na wydanie decyzji.

 3. Ludmiła G.

  Dostałam decyzję odmowną. Organ uznał, że sprawowanie przeze mnie opieki nad niepełnosprawną w znacznym stopniu mamą, nie jest wystarczające do uzyskania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego :/ i tak po prostu odmówiono mi prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Mam emeryturę, czy to może być problem wtedy? bo prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie przysługuje emerytom? nie dostaję nawet zasiłku opiekuńczego…..

Comments are closed.