Jak napisać podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym?

Forum prawneKategoria: RóżneJak napisać podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym?
Karol zapytał 3 lata temu

Jeśli uda mi się zaliczyć kilka lat z pracy w gospodarstwie rolnym, to będę mógł już odejść na emeryturę. Obecnie pracuję i nie wiem jak zaliczyć te lata do stażu pracy. W związku z tym chciałbym uzyskać pomoc, jak napisać podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

Czy wtedy pracodawca występuje w moim imieniu do ZUS o doliczenie tych lat, czy jak to się załatwia? z góry dziękuję za podpowiedź!

Karol

9 odpowiedzi
Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Panie Karolu,

tryb postępowania, jaki należy podjąć, zależeć będzie od tego, czy praca na roli była w jakiś sposób udokumentowana. Jeśli prowadził Pan własne gospodarstwo rolne lub był członkiem rodziny rolniczej i z tego tytułu były odprowadzane składki, to wówczas składa Pan wniosek o przyznanie emerytury do ZUS.

Ten na podstawie zgromadzonej dokumentacji wszczyna postępowanie w sprawie (zalicza lata pracy w Krusie) i wydaje decyzję w sprawie prawa do emerytury. Zatem wniosek o emeryturę składa Pan, jako zainteresowany, a nie Pana pracodawca.

Inaczej będzie, jeśli staż pracy w gospodarstwie rolnym nie był udokumentowany. Wówczas należy pozyskać odpowiednią dokumentację. Pierwszym krokiem będzie wniosek o wydanie zaświadczenia do właściwego urzędu gminy według położenia przedmiotowego gospodarstwa rolnego.

Na podstawie Pana wniosku organ gminy zobowiązany będzie przeprowadzić postępowanie dowodowe i ustalić, czy faktycznie pracował Pan w gospodarstwie rolnym. Jeżeli w urzędzie nie znajdują się dokumenty na potwierdzenie tej okoliczności, zasadne będzie podanie dwóch świadków, którzy potwierdzą tę okoliczność.

Natomiast już po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego staż pracy w gospodarstwie rolnym, należy przedłożyć go pracodawcy, składając jednocześnie krótki wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy. Gotowy wzór podania o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym zamieszczam poniżej:

Podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym wzór

Podanie-do-pracodawcy-o-zaliczenie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-wzor-pdf-doc

Podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym wzór

Przedmiotowego wniosku nie trzeba w żaden sposób uzasadniać. Wystarczy, że załącznikiem do wniosku będzie wspomniane zaświadczenie z urzędu gminy.

W przypadku, kiedy pracodawca odmówi zaliczenia lat pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy, przysługiwać będzie Panu prawo złożenia odwołania do Sądu Pracy.

Dodam jeszcze, że jeśli łączny staż pracy będzie wystarczający, będzie Pan mógł złożyć wniosek do ZUS o przyznanie emerytury. Wówczas organ rentowy na podstawie zgromadzonej dokumentacji m.in. świadectw pracy wyda decyzję w sprawie emerytury. Wszystkie formalności leżą po Pana stronie, nie zaś pracodawcy.

Koniecznie przeczytaj:

Kacper odpowiedział 3 lata temu

Witam, wszędzie szukałem gotowego wzoru wniosku i nigdzie nie mogłem znaleźć, aż trafiłem na Państwa stronę. Wzór podania pobrałem, dziękuję!

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

wliczenie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-do-stazu-pracy

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Praca w gospodarstwie rolnym zaliczy się do stażu pracy, jeśli pracownik spełni któreś z poniższych wymagań:

  • Prowadzenie gospodarstwa rolnego bądź praca w gospodarstwie rolnym, które prowadzi/prowadził współmałżonek (nie ma znaczenia czy istnieje wspólność majątkowa, czy też rozdzielność):

praca-w-gospodarstwie-rolnym-a-staz-pracy-pracownika

  • Praca w gospodarstwie rolnym, które prowadzą/prowadzili rodzice bądź teście:

zaliczenie-do-stazu-pracy-w-gospodarstwie-rolnym

  • Praca w gospodarstwie rolnym jako domownik:

wniosek-do-pracodawcy-o-zaliczenie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-wzor-pdf-doc

Rober49 odpowiedział 3 lata temu

Czyli jeśli o 9 lat pracuję na umowę o pracę, a przed zatrudnieniem się u pracodawcy prowadziłem gospodarstwo rolne z rodzicami, to mogę te wszystkie lata przepracowane w gospodarstwie zaliczyć do stażu pracy do emerytury? na roli robiłem spokojnie ponad 10 lat, rodzice mogą to potwierdzić. Zajmowaliśmy się hodowlą trzody, rodzice dalej prowadzą gospodarstwo jednak na mniejszą skalę. Czy jeśli rodzice potwierdzą, że pracowałem na roli doliczą mi to do stażu pracy?

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Zgadza się Robert, musisz mieć co najmniej dwóch świadków, którzy potwierdzą Twoją pracę na roli, rodzice Twoi będą więc świadkami idealnymi…

Podanie-do-pracodawcy-o-zaliczenie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-wzor-pdf-doc

Podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym wzór

Koliński MAciej odpowiedział 3 lata temu

Witam, a jak wypełnić zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym? nie mam żadnych dokumentów, że pracowałem u rodziców w gospodarstwie, oboje rodzice już nie żyją, słyszałem, że można powołać dwóch świadków, którzy potwierdzą moją pracę na roli, czy zeznania świadków powinny być na piśmie? czy jak tego dokonać? za świadków chciałbym wziąć sąsiadów, jeden z lewej, drugi z prawej strony. roszę o jakieś instrukcje, ewentualnie wzór zeznania świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym, z góry dziękuję!

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 3 lata temu

Zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym – wzór

zeznanie-swiadka-w-sprawie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-wzor-pdf-doc

Zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym wzór

Zachęcam do przeczytania: Jak wypełnić zeznanie świadka w sprawie pracy w gospodarstwie rolnym wzór

Greg odpowiedział 3 lata temu

Przekazałem mojemu pracodawcy podanie o doliczenie lat pracy, jak długo się czeka na załatwienie takiej sprawy?