Podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym wzór

Podanie-do-pracodawcy-o-zaliczenie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-wzor-pdf-docOsoby, które w przeszłości prowadziły własne gospodarstwo rolne, były współmałżonkami rolnika lub członkami rodzin rolniczych, mogą złożyć wniosek do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym i domagać się zaliczenia okresu pracy w przedmiotowym gospodarstwie rolnym do stażu pracy.

Jest to szansa, z której warto skorzystać, bowiem staż pracy może przełożyć się na uzyskanie wielu dodatkowych przywilejów, także finansowych.

Wprowadzenie

Bez wątpienia staż pracy ma wpływ na wysokość pobieranych świadczeń – renty, emerytury, ale także dodatków do pensji w postaci tzw. stażowego, czy premii jubileuszowych.

wwwwJeśli masz za sobą pracę w gospodarstwie rolnym, sprawdź jak zaliczyć ją do stażu pracy oraz pobierz wniosek o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy:

Podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym wzór

Podanie-do-pracodawcy-o-zaliczenie-pracy-w-gospodarstwie-rolnym-wzor-pdf-doc

Podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym wzór

Kiedy praca w gospodarstwie rolnym może zostać zaliczona do stażu pracy?

wazneZgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy – do stażu pracy wlicza się:

 • okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w gospodarstwie prowadzonym przez małżonka
 • przypadające przed 1 stycznia 1983 roku okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub ze współmałżonkiem
 • przypadające po dniu 31 grudnia 1982 roku okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i ich rodzin.

Kto może zaliczyć pracę w gospodarstwie rolnym do stażu pracy?

ważneZgodnie z przepisami obowiązującej do 1 stycznia 1991 roku ustawy z dnia 14 grudnia 1982 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin przez domownika rozumiano członków rodziny rolnika i inne osoby pracujące w gospodarstwie rolnym, jeżeli pozostawały one we wspólnym gospodarstwie domowym z rolnikiem, a dodatkowo:

 • ukończyły 16 rok życia
 • nie podlegały innemu ubezpieczeniu
 • praca w gospodarstwie rolnym stanowiła ich główne źródło dochodu.

 

Natomiast zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników za domownika uważa się osobę bliską rolnikowi która:

 • ukończyła 16 lat
 • pozostaje z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym lub zamieszkuje na terenie jego gospodarstwa rolnego albo w bliskim sąsiedztwie
 • stale pracuje w tym gospodarstwie rolnym i nie jest związana z rolnikiem stosunkiem pracy
 • oraz nie podlega innemu ubezpieczeniu społecznemu lub nie ma ustalonego prawa do emerytury, lub renty albo nie ma ustalonego prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Natomiast za osobę bliską uważa się osobę, która ma osobiste więzi rodzinne lub quasi rodzinne z rolnikiem, na podstawie których można wyjaśnić, dlaczego praca w danym gospodarstwie wykonywana jest bez wynagrodzenia.

Za osoby bliskie uznaje się więc najbliższych członków rodziny rolnika:

 • dzieci i dzieci przysposobione
 • współmałżonków dzieci
 • wstępnych
 • rodzeństwo.

Do osób bliskich można zaliczyć także dalszych krewnych jeśli można wykazać, że łączą je z rolnikiem bliskie więzi. Za osobę bliską rolnikowi można uznać również osobę pozostającą z nim w faktycznym pożyciu, czyli w konkubinacie.

Jak uzyskać zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym?

ważneAby otrzymać zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym, osoba zainteresowana powinna złożyć odpowiedni wniosek we właściwym urzędzie gminy.

To właśnie urząd gminy jest zobowiązany stwierdzić okresy pracy w gospodarstwie rolnym tej osoby, wydając jej stosowne zaświadczenie, która ta będzie mogła następnie przedłożyć w zakładzie pracy.

Jeżeli w sprawie nie ma żadnych niepewności, właściwy urząd zobowiązany jest wydać zaświadczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

W sprawach niespornych urząd ogranicza się do przeprowadzenia postępowania dowodowego z dokumentów, którymi dysponuje. Będą to m.in. księgi podatkowe, rejestry gruntów, ewidencja wojskowa, o ile odroczono w niej obowiązek wojskowy z uwagi na prowadzenie gospodarstwa, a także dokumentacja ubezpieczenia społecznego i majątkowego.

W sytuacji, kiedy organ gminy nie posiada dokumentów, na podstawie których można wydać przedmiotowe zaświadczenie, o okoliczności tej zawiadamia wnioskodawcę na piśmie.

 

Wówczas na wniosek zainteresowanego może zostać wszczęte postępowanie celem ustalenia okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym. W trakcie postępowania jeśli nie ma innych dowodów, dochodzi do przesłuchania świadków.

Wnioskodawca powinien podać co najmniej dwie osoby, które posiadają informacje o jego faktycznej pracy w gospodarstwie rolnym. Powinny to być osoby, które w okresie, kiedy wnioskodawca pracował w przedmiotowym gospodarstwie, zamieszkiwały na terenie, na którym położone było/jest gospodarstwo rolne.

Zeznania od powołanych świadków przyjmowane są i spisywane do protokołu przez pracownika gminy prowadzącego przedmiotową sprawę, a na ich podstawie wydawane jest zaświadczenie.

Staż pracy w gospodarstwie rolnym, a obowiązek jego zaliczenia do stażu pracy

ważneCo do zasady, pracodawca powinien przyjąć zaświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym przedłożone przez pracownika. Niemniej jednak jeśli pracodawca ma wątpliwości co do wiarygodności, czy autentyczności złożonego zaświadczenia może:

 • wystąpić o potwierdzenie autentyczności zaświadczenia do właściwego urzędu gminy
 • odmówić zaliczenia stażu pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do stażu pracy.

Pracownik, który nie zgadza się z decyzją pracodawcy, może na drodze sądowej dochodzić swoich roszczeń. W tym celu zasadnym będzie złożenie odpowiedniego pozwu do sądu pracy.

Staż pracy w gospodarstwie rolnym, a dodatkowe uprawnienia

wedBezwzględnie długość stażu może mieć wpływ na wysokość takich świadczeń jak emerytura, czy renta. Może również zwiększyć wysokość wynagrodzenia za pracę, do której doliczany jest dodatek stażowy, nagroda jubileuszowa, czy odprawa.

Zaświadczenie o stażu pracy w gospodarstwie rolnym może być również pomocne przy obliczeniu prawa do emerytury, czyli ogólnego stażu pracy.

 

Podsumowanie

Mam nadzieję, że podanie do dyrektora o doliczenie stażu pracy w gospodarstwie, które udostępniłam, przyda Ci się i dzięki niemu szybko przeprowadzisz ten proces. Poniżej natomiast załączam 5 kluczowych wniosków, które należy zapamiętać:

Praca w gospodarstwie rolnym a staż pracy
Jak złożyć podanie o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym do stażu pracy.

Jeśli masz jakieś pytania w tym temacie, zapraszam Cię odwiedzenia wątku na forum, gdzie możesz zadać pytanie: Jak napisać podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym?

Podobne wątki:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (13 votes, average: 4,62 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: , ,

O autorze

1 komentarz w “Podanie do pracodawcy o zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym wzór”
 1. Przekazałam już pracodawcy podanie o doliczenie lat pracy, ile maksymalnie czasu może to zająć? czy prawo określa jakieś terminy i narzuca je pracodawcy? mój pracodawca słynie z tego, że jest dość niesłowny i nie terminowy w związku z tym mam pewne obawy, czy uda mi się doliczyć lata pracy…

Comments are closed.