Podanie o staż WZÓR do wypełnienia!

podanie o przyjęcie na stażJak napisać skuteczne podanie o staż? staż to pierwszy krok na ścieżce do kariery zawodowej i forma zatrudnienia, podczas której stażysta zdobywa umiejętności i doświadczenie, korzystne dla jego pozycji na rynku pracy. Praca w ramach stażu pozwala także zweryfikować, jak wygląda zatrudnienie na danym stanowisku w praktyce, co może okazać się istotne dla osób, które dokształcają się do konkretnego zawodu.

Wstęp

podanie-o-staz-wzor-pdf-docAby dostać się na staż i wykorzystać potencjał takiego zatrudnienia, należy sporządzić skuteczny wniosek. Co zatem napisać w podaniu o staż? pismo powinno zawierać w treści szereg niezbędnych elementów i  informacji, aby było skuteczne, co zaowocuje dostaniem się na staż.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór podania o staż, które pobierzesz poniżej:

Podanie o staż wzór

Staż z Urzędu Pracy

podanie o przyjęcie na stażNa staż najczęściej kierowane są osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Staż może trwać od 3 do 12 miesięcy, jeśli stażysta nie ukończył 30. roku życia. Warto wiedzieć, że dla zarejestrowanego bezrobotnego zawsze będzie on płatny – stażysta otrzymuje stypendium w wysokości 120% zasiłku dla bezrobotnych, które wypłaca Urząd Pracy.

W trakcie stażu stażysta pozostaje osobą bezrobotną, jednak zyskuje prawo do 2 dni urlopu za każde 30 dni odbycia stażu.

Jeśli zostanie skierowany na staż poza miejscem zamieszkania, ma także prawo do ubiegania się o zwrot kosztów zakwaterowania lub zwrot kosztów dojazdów.

Urząd pracy może skierować na staż również następujące grupy osób bezrobotnych:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby samotnie wychowujące dziecko,
 • osoby bez kwalifikacji zawodowych,
 • osoby, którym kończy się kontrakt socjalny,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka,
 • byłych więźniów, którzy nie rozpoczęli pracy po odbyciu kary.

W takich przypadkach staż nie może trwać jednak dłużej niż 6 miesięcy.

 

Jak napisać podanie o staż do pracodawcy?

podanie o przyjęcie na stażPodanie o staż składa się bezpośrednio do firmy, w której staż ma się odbywać. Pismo ma na celu przekonać osobę zarządzającą przedsiębiorstwem, że to właśnie osoba składająca dokument jest najlepszym kandydatem na dane stanowisko.

Niezależnie od rodzaju oferty podanie na staż należy pisać zgodnie z podstawowymi zasadami, czyli:

 • stosując formy grzecznościowe,
 • odwołując się do oferty (jeśli jest to możliwe),
 • wskazując na możliwość wykorzystania podczas stażu posiadanej wiedzy teoretycznej w praktyce,
 • odnosząc się do pozytywnych cech osobowości, takich jak punktualność czy sumienność,
 • poruszając temat poprzednich prac zawodowych, czy odbytych praktyk.

Podanie o przyjęcie na staż należy opatrzyć również własnoręcznym podpisem. Do dokumentu warto dołączyć CV, które w klarowny sposób przedstawi wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

Będzie to szczególnie ważne w przypadku osób, które są zainteresowane nie tylko stażem, ale również dalszą pracą w danej firmie i rozwijaniem kariery zawodowej.

Co zawiera wzór podania o staż?

podanie o przyjęcie na stażGotowy do wypełnienia wniosek o staż to najprostsze rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest szybkie i łatwe sporządzenie odpowiedniego pisma. Dokument zawiera między innymi miejsce na:

 • datę i miejsce sporządzenia wniosku,
 • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres) wraz z danymi kontaktowymi,
 • dane odbiorcy, czyli osoby decydującej wraz z danymi firmy czy urzędu, do którego kierowane jest podanie (wójt, burmistrz, prezes itd.)

 

Dobry przykład podania o staż zawiera wszystkie te elementy w odpowiednio wyznaczonych dla nich miejscach, czyli dane wnioskodawcy po lewej, a dane odbiorcy wniosku po prawej stronie.

Bardzo ważną częścią takiego pisma jest także uzasadnienie podania o staż, w którym można odnieść się do:

 • posiadanych umiejętności,
 • posiadanych uprawnień,
 • wiedzy i doświadczenia,
 • zainteresowań,

które okażą się atutem na stanowisku, o które ubiega się zainteresowany.

Jak napisać list motywacyjny na staż?

podanie o przyjęcie na stażOferta stażu nierzadko wiąże się z wymogiem dołączenia do podania listu motywacyjnego. Jeśli pracodawca wyraźnie zaznacza w swojej ofercie, iż jest on wymagany, wnioski bez takiego załącznika prawdopodobnie będą odrzucane bez rozpatrzenia.

List motywacyjny warto złożyć nawet wtedy, kiedy nie jest to obowiązkiem, ponieważ jego treść pomaga kandydatowi wyróżnić się wśród innych.

List motywacyjny na staż nie musi być długi, wystarczy zawrzeć w nim następujące informacje:

 • określenie rodzaju stażu, na jaki aplikuje osoba zainteresowana,
 • podanie powodów wyjaśniających, dlaczego wnioskodawca jest najlepszym kandydatem na dane miejsce w odniesieniu do wymagań zawartych w ofercie stażu,
 • wyliczenie dowodów, które potwierdzają odpowiednią wiedzę i doświadczenie,
 • wyrażenie gotowości do spotkania/rozmowy w sprawie stażu,
 • prośbę o pozytywne rozpatrzenie prośby.

Pisząc list motywacyjny na staż, warto zaadresować go do konkretnej osoby z firmy, w której ma się on odbywać. Pozwala to upewnić się, że trafi on do pracownika, który podejmuje decyzje w sprawie rekrutacji i świadczy, że kandydat nie rozsyła takich listów przypadkowo.

Należy pamiętać również, że list motywacyjny nie jest drugim CV i nie powinien powielać zawartych w nim informacji, lecz opisywać, jak teoretycznie posiadana wiedza i doświadczenie wykorzystywane są w praktyce.

Poza tym warto mieć na uwadze, aby zawsze dopasowywać treść listu motywacyjnego do oferty pracy, odwołując się wyłącznie do wymaganego na danym stanowisku doświadczenia, wiedzy i umiejętności.

Przy okazji opisywania takich atutów konieczne jest podawanie konkretnych informacji, bez ogólników. Stosowanie liczb i nazw nie tylko przyciąga uwagę pracodawcy, ale również uwiarygadnia dokonania.

 

Czy warto pójść na staż?

Staż bywa płatną i bezpłatną formą zatrudnienia. Można dostać się na niego samodzielnie lub za pośrednictwem Urzędu Pracy.

podanie o przyjęcie na stażW każdym przypadku pełni on jedną podstawową rolę – daje możliwość zdobycia doświadczenia osobom, które takowego nie mają na przykład dlatego, że dopiero zakończyły edukację, jeszcze się uczą lub z różnych przyczyn nie miały jeszcze możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Staż to także szansa na przyuczenie się do zawodu pod okiem doświadczonego pracownika oraz na zapoznanie się ze specyfiką danej branży w praktyce.

Chociaż wynagrodzenie za wykonywanie stażu jest stosunkowo niskie, to jednak dla wielu osób będzie to opcja lepsza niż brak jakiegokolwiek zatrudnienia.

Inną kwestią jest natomiast brak obowiązku zatrudnienia stażysty po zakończeniu stażu – pracodawca nie musi przyjmować na stałe osoby, która odbywała u niego staż, nawet jeśli bardzo dobrze radziła sobie na danym stanowisku.

Podobne tematy:

Oceń mój artykuł:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Wpis pochodzi z kategorii: ,

O autorze