Jak napisać wniosek o powrót dziecka do domu rodzinnego?

Forum prawneKategoria: Wzór pismaJak napisać wniosek o powrót dziecka do domu rodzinnego?
Avatarverygames zapytał 3 miesiące temu

Potrzebuję wzór wniosku o powrót dziecka do domu, dziecko około pół roku temu same poszło do domu dziecka, prawdopodobnie powiedziała, że matka nie opiekuje się nią i mogła skłamać też, że matka pije alkohol, co nie jest prawdą, gdyż matka jest całkowitym abstynentem.

W dniu 3 września 2020 r. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o ograniczeniu władzy rodzicielskiej i umieszczenie córki w placówce opiekuńczo wychowawczej. Chcę napisać wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej i powrót dziecka do domu, jak go zatytułować i jak napisać uzasadnienie?

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-BajsonPrawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 3 miesiące temu

Witam,

jeśli dziecko przebywa w placówce zastępczej, to znaczy, że została Pani przez sąd ograniczona lub pozbawiona władzy rodzicielskiej. Jeśli chce Pani odzyskać córkę, zasadnym będzie wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej i skierowanie go do sądu rejonowego, który poprzednio zajmował się sprawą umieszczenia córki w domu dziecka. Wniosek do sądu o przywrócenie władzy rodzicielskiej, a dokładniej – jego wzór, znajdziesz poniżej:

Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

Wniosek-o-przywrocenie-wladzy-rodzicielskiej-wzor-doc-pdf
Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej

W treści wniosku należy podnieść okoliczność, że spełnia Pani wszelkie wymagania, by móc sprawować całkowitą opiekę nad córką – jest abstynentem, nie ma innych nałogów, posiada odpowiednie warunki mieszkaniowe i bytowe, a co najważniejsze kocha córkę i bardzo za nią tęskni.

Po otrzymaniu Pani wniosku, który nie musi być obszerny, sąd zobowiązany będzie podjąć postępowanie w sprawie i przeprowadzić postępowanie dowodowe. Zostanie więc Pani poinformowana o terminie posiedzenia, a być może również zobowiązania do złożenia wniosków lub wyjaśnień.

Chcę jednak zwrócić Pani uwagę, że w zależności do wieku córki, to jej stanowisko może okazać się najistotniejsze dla sądu. Córka z pewnością będzie przesłuchana. Podobnie pracownicy domu dziecka na potwierdzenie relacji, jakie panują pomiędzy Panią a córką. Sąd będzie chciał ustalić częstotliwość kontaktów – czy odwiedza Pani córkę w domu dziecka i czy zabiera ją do domu.

Jeśli córka „będzie za Panią” i uzyska Pani korzystną opinię pracowników domu dziecka, istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawa zakończy się bardzo szybko, a córka wróci do Pani. Jeśli jednak nie ma Pani żadnych relacji z córką lub nie zmieniła ona podejścia do Pani, istnieje ryzyko, że sąd oddali Pani wniosek.

W takim razie warto podjąć starania, by przekonać córkę do siebie. Rozwiązaniem może być terapia rodzinna prowadzona przez psychologa – tu powinien Pani pomóc dyrektor placówki, w której przebywa córka.

Warto przeczytać:

 

Twoja odpowiedź