Jak sprawdzić ile mam do spłaty u komornika?

Forum prawneKategoria: KomornikJak sprawdzić ile mam do spłaty u komornika?
szymex zapytał 4 lata temu

Komornik od wielu lat (od 2014 r.) pobiera z mojej emerytury 30%. Zajęcie komornicze dotyczy moich zobowiązań kredytowych i czynszu za mieszkanie córki, w którym jestem zameldowana, ale nie zamieszkuję.

Komornik, naliczając swoje koszty egzekucyjne, nie reguluje moich zobowiązań, które wciąż rosną i nie otrzymałam od komornika pisemnego rozliczenia, co się dzieje z moimi pieniędzmi.

Podobno od dwóch lat zmienił się komornik, więc już zupełnie nie wiem, gdzie to 30% z emerytury tzn. 1300 zł miesięcznie idzie :)

3 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam Panią,

przede wszystkim by komornik mógł egzekwować długi czynszowe, musi dostać zlecenie od wierzyciela – najczęściej spółdzielni będącej w posiadaniu tytułu wykonawczego.

Dlatego, jeśli faktycznie nie zamieszkuje Pani w zadłużonym mieszkaniu córki, nie powinna Pani odpowiadać za jej długi czynszowe.

Zasadne więc będzie podjęcie kontaktu ze spółdzielnią mieszkaniową lub innym właścicielem mieszkania i wyjaśnienie okoliczności umieszczenia Pani w pozwach o zapłatę.

Tu muszę Panią pouczyć, że komornik nie ściąga bieżącego czynszu mieszkaniowego, lecz ten, który został przez sąd zasądzony odpowiednim wyrokiem (czy córka poinformowała Panią o wyrokach sądowych?). Dodam jeszcze, że być może przyszedł czas, aby wymeldować się z mieszkania, w którym Pani nie mieszka.

Natomiast w kwestii egzekucji komorniczej, to prawdopodobnie doszło do zbiegu egzekucji z Pani emerytury i dlatego zmienił się komornik.

Teraz jeden organ egzekucyjny ściąga dług czynszowy i zadłużenia pochodzące z kredytów bankowych. Prawdopodobnie koszty komornicze i odsetki są spore, jednak jeśli zajęciu podlega miesięcznie kwota 1 300 zł, to jakaś jej część musi wpływać na rachunek wierzycieli, zmniejszając tym samym dług.

Jednakże komornik sam z siebie nie dostarczy rozliczenia egzekucji, dopóki ta jest w toku. Dlatego zasadne będzie złożenie wniosku o przesłanie wyliczenia – jaka kwota pozostaje do spłaty, a jaka została już uregulowania.

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego i stanie zadłużenia

wzór-pisma-do-komornika-o-stan-zadłużenia

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

Może Pani również udać się do kancelarii komornika i zażądać wglądu do akt komorniczych, w tym do karty rozliczeniowej. W tym celu należy złożyć poniższy wniosek:

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Niemniej jednak jeżeli sprawą zajmuje się komornik, którego kancelaria znajduje się w innym mieście, pisemny wniosek przesłany pocztą o dostarczenie informacji o przebiegu egzekucji oraz wyliczenia wyegzekwowanych i pozostałych do spłaty kwot powinien wystarczyć, by komornik udzielił Pani rzetelnej odpowiedzi.

w32 odpowiedział 2 lata temu

Witam!
Od kilku lat spłacam kilka kredytów z różnych banków. Czy mam możliwość sprawdzenia jaka kwota całkowita została do spłacenia? Mam pobierane z pensji i już wcześniej spłacałem, ale nie wiem, ile jeszcze do spłaty zostało. W treści pobrania mam napisane tylko zajęcie komornicze. W tym miesiącu dostałem dwie wypłaty od tego samego pracodawcy (za poprzedni i teraźniejszy miesiąc). Z tej zabrano mi 3/4 pensji, gdzie wcześniej aż tyle nie miałem zabierane. Proszę o pomoc.

Grzegorz Szwaciński Personel odpowiedział 2 lata temu

Witam serdecznie,

aktywne kredyty można sprawdzić logując się na stronę BIKu. Banki mają bowiem obowiązek przynajmniej raz w miesiącu przesyłać do BIK aktualne dane dotyczące aktywnych zobowiązań – kredytów, pożyczek, chwilówek, a nawet debetów na koncie/karcie.

Ty piszesz jednak, że kredyty zostały wypowiedziane, a sprawy trafiły najpierw do sądu, a potem do egzekucji komorniczej. W takiej sytuacji należy kontaktować się komornikiem prowadzącym egzekucję, a jeśli spraw egzekucyjnych jest kilka, to musisz nawiązać kontakt z każdym z komorników.

Poniżej znajdziesz przygotowany przez nas sprawdzony wielokrotnie wzór pisma do komornika o stan zadłużenia:

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie zadłużenia

wzór-pisma-do-komornika-o-stan-zadłużenia

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

Jeżeli wykonasz telefon do kancelarii komorniczej i podasz dane sprawy – sygnaturę postępowania egzekucyjnego, powinieneś otrzymać szczegóły dotyczące postępowania, w tym wysokość pozostałej do wyegzekwowania kwoty z należności głównej.

Dodam, że w tej kwestii możesz wystosować do komornika również oficjalne pismo – wniosek o udzielenie informacji w sprawie egzekucyjnej, a jeśli kancelaria komornika znajduje się niedaleko Twojego miejsca zamieszkania, możesz udać się do siedziby komornika celem przejrzenia akt sprawy egzekucyjnej.

Natomiast co do egzekucji z wynagrodzenia za pracę. W tym przypadku występują ograniczenia zajęcia wynikające wprost z ustawy – do wysokości płacy minimalnej, lub 50% wynagrodzenia przy pensji wynoszącej co najmniej dwukrotność pensji minimalnej jeśli dług jest zobowiązaniem bankowym.

Mając powyższe na uwadze nie wiem, dlaczego pracodawca potrącił aż ¾ wynagrodzenia (jeśli dług nie jest alimentacyjny). O szczegóły musisz pytać w kadrach i płacach. Od siebie dodam, że jeśli wpłata dotyczyła faktycznie dwóch osobnych pensji – jednej bieżącej, a drugiej zaległej, kwoty te nie powinny być sumowane. Inaczej jeśli była to pensja bieżąca i tzw. trzynastka lub dodatek/premia świąteczna.

Niemniej tak jak napisałam – o szczegóły zapytaj w płacach, a w razie wątpliwości, napisz do nas, wówczas podpowiem Ci czy potrącenia zostało dokonane prawidłowo.