Jak sprawdzić ile mam do spłaty u komornika?

Forum prawneKategoria: KomornikJak sprawdzić ile mam do spłaty u komornika?
Avatarszymex zapytał 1 miesiąc temu

Komornik od wielu lat (od 2014 r.) pobiera z mojej emerytury 30%. Zajęcie komornicze dotyczy moich zobowiązań kredytowych i czynszu za mieszkanie córki, w którym jestem zameldowana, ale nie zamieszkuję.

Komornik, naliczając swoje koszty egzekucyjne, nie reguluje moich zobowiązań, które wciąż rosną i nie otrzymałam od komornika pisemnego rozliczenia, co się dzieje z moimi pieniędzmi.

Podobno od dwóch lat zmienił się komornik, więc już zupełnie nie wiem, gdzie to 30% z emerytury tzn. 1300 zł miesięcznie idzie :)

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witam Panią,

przede wszystkim by komornik mógł egzekwować długi czynszowe, musi dostać zlecenie od wierzyciela – najczęściej spółdzielni będącej w posiadaniu tytułu wykonawczego.

Dlatego, jeśli faktycznie nie zamieszkuje Pani w zadłużonym mieszkaniu córki, nie powinna Pani odpowiadać za jej długi czynszowe.

Zasadne więc będzie podjęcie kontaktu ze spółdzielnią mieszkaniową lub innym właścicielem mieszkania i wyjaśnienie okoliczności umieszczenia Pani w pozwach o zapłatę.

Tu muszę Panią pouczyć, że komornik nie ściąga bieżącego czynszu mieszkaniowego, lecz ten, który został przez sąd zasądzony odpowiednim wyrokiem (czy córka poinformowała Panią o wyrokach sądowych?). Dodam jeszcze, że być może przyszedł czas, aby wymeldować się z mieszkania, w którym Pani nie mieszka.

Natomiast w kwestii egzekucji komorniczej, to prawdopodobnie doszło do zbiegu egzekucji z Pani emerytury i dlatego zmienił się komornik.

Teraz jeden organ egzekucyjny ściąga dług czynszowy i zadłużenia pochodzące z kredytów bankowych. Prawdopodobnie koszty komornicze i odsetki są spore, jednak jeśli zajęciu podlega miesięcznie kwota 1 300 zł, to jakaś jej część musi wpływać na rachunek wierzycieli, zmniejszając tym samym dług.

Jednakże komornik sam z siebie nie dostarczy rozliczenia egzekucji, dopóki ta jest w toku. Dlatego zasadne będzie złożenie wniosku o przesłanie wyliczenia – jaka kwota pozostaje do spłaty, a jaka została już uregulowania.

Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o stanie postępowania egzekucyjnego i stanie zadłużenia

wzór-pisma-do-komornika-o-stan-zadłużenia
Wniosek dłużnika o udzielenie informacji o dokonanych wpłatach i stanie zaległości

Może Pani również udać się do kancelarii komornika i zażądać wglądu do akt komorniczych, w tym do karty rozliczeniowej. W tym celu należy złożyć poniższy wniosek:

Wniosek o wgląd do akt komorniczych

Niemniej jednak jeżeli sprawą zajmuje się komornik, którego kancelaria znajduje się w innym mieście, pisemny wniosek przesłany pocztą o dostarczenie informacji o przebiegu egzekucji oraz wyliczenia wyegzekwowanych i pozostałych do spłaty kwot powinien wystarczyć, by komornik udzielił Pani rzetelnej odpowiedzi.

Twoja odpowiedź