Jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką – lista wierzycieli

Kategoria: Upadłość konsumenckaJak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką – lista wierzycieli
Janek zapytał 1 rok temu

Witam,

Czy wypisując listę moich wierzycieli, potrzebną do wypełnienia wniosku o upadłość konsumencką, należy wypisać pierwotnych wierzycieli czy firmy windykacyjne, które aktualnie zajmują się moim długiem?

Moje długi w ciągu ostatnich 10 lat już kilkukrotnie zmieniły właścicieli (firmy windykacyjne). W związku z tym nie jestem pewien, jak wobec tego należy uzupełnić, potrzebną we wniosku listę moich długów (wierzycieli).

Mam też drugie pytanie: czy jeżeli jestem właścicielem fundacji, na koncie której znajdują się środki finansowe, czy syndyk zajmujący się moją upadłością będzie badał również historię finansową fundacji i czy może w jakiś sposób rościć sobie prawa do majątku mojej fundacji?

Dziękuję. Janek

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 rok temu

Janku,

wnioskując o upadłość konsumencką należy dochować szczególnej staranności.
Dane zawarte we wniosku i załącznikach powinny być zgodne z prawdą i odzwierciedlać jak najdokładniej stan faktyczny sprawy.

Odnośnie listy wierzytelności, to zgodnie z zapisem art. 245 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku prawo upadłościowe w osobnych rubrykach umieszcza się:

  • liczbę porządkową
  • imię i nazwisko wierzyciela albo jego nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację
  • sumę, w jakiej wierzytelność podlega uznaniu, i sumę, według której będzie obliczany głos wierzyciela w głosowaniu nad układem
  • kategorię, w jakiej wierzytelność podlega zaspokojeniu
  • informację o istnieniu i rodzaju zabezpieczenia wierzytelności
  • informację, czy wierzytelność jest uzależniona od warunku
  • informację, czy wierzycielowi przysługuje prawo potrąceniu
  • uzasadnienie
  • informację o stanie postępowania sądowego, administracyjnego, sądowo-administracyjnego lub postępowania przed sądem polubownym w sprawie zgłoszonej wierzytelności, jej zabezpieczenia lub prawa potrącenia.

Jak widzisz, zgodnie z wytycznymi ustawy, lista wierzytelności powinna zawierać dane obecnego wierzyciela. Tu musisz zwrócić uwagę na okoliczność, czy wspomniane firm windykacyjne przejęły dług, czy prowadzą windykację na zlecenie.

Jeśli doszło do cesji wierzytelności, to podajesz dane nabywcy Twojego długu.

Odnośnie fundacji, to nie jesteś jej właścicielem, lecz założycielem lub prowadzącym. Majątek fundacji nie należy do Ciebie, dlatego nie ujawniasz go w żadnych deklaracjach dotyczących Twojej osoby.

Dokładniej: majątek fundacji jest majątkiem fundacji, dlatego nie będzie brany pod uwagę w toku postępowania oddłużeniowego.

Wybrane specjalnie dla Ciebie:

Wniosek o upadłość konsumencką

Twoja odpowiedź