Jakie dokumenty do komornika o alimenty?

Forum prawneKategoria: AlimentyJakie dokumenty do komornika o alimenty?
Avatarona zapytał 1 miesiąc temu

Witam,
mam problem, jakie dokumenty do komornika o alimenty są potrzebne? posiadam zasądzone alimenty, jednak były mąż płaci kiedy mu się to podoba.

Chciałabym złożyć wniosek do komornika o ściąganie alimentów jednak wyczytałam, że to nie wystarczy i potrzebna jest jeszcze klauzula wykonalności… nie bardzo rozumiem co to jest, jak to załatwić i czy jest potrzebne? chcę jak najszybciej złożyć wniosek do komornika o alimenty, pozdrawiam Anna

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Witaj,

jak wskazuje art. 1083 kpc tytułowi egzekucyjnemu, zasądzającemu alimenty, sąd nadaje klauzulę wykonalności z urzędu. Tytuł wykonawczy doręcza się wówczas wierzycielowi z urzędu.

Jeżeli więc jesteś w posiadaniu wyroku alimentacyjnego, to sprawdź na nim, czy nie została umieszczona specjalna pieczęć lub druk (pod treścią wyroku) w brzmieniu:

“W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w ….. / Referendarz sądowy w Sądzie ….. w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości / w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy”.

Powyższa treść, to właśnie klauzula wykonalności, o którą pytasz. Zastanawiasz się, po co jest klauzula wykonalności i co ona zmienia. Otóż w obiegu prawnym może funkcjonować tylko jeden wyrok z klauzulą wykonalności.

Zatem jeśli sąd wydał Ci już wyrok alimentacyjny, w którym znajduje się klauzula wykonalności, nie masz prawa domagać się wydania odpisu wyroku z klauzulą. Możesz otrzymać jedynie sam odpis wyroku.

Tylko w wyjątkowych sytuacjach, sąd po przeprowadzeniu rozprawy może wydać drugi tytuł wykonawczy – orzeczenie z klauzulą wykonalności, np. jeżeli wierzyciel wykaże, że poprzedni tytuł został zgubiony lub zniszczony.

Tak jak napisałam, założeniem ustawodawcy jest funkcjonowanie w obrocie tylko jednego tytułu wykonawczego.

Powyższe na ograniczyć możliwość wszczęcie przez wierzyciela kolejnych egzekucji na tą samą należność.

Składając do komornika wniosek egzekucyjny, składasz również tytuł wykonawczy. Kiedy komornik prowadzi postępowanie, tytuł wykonawczy znajduje się w aktach sprawy. Kończąc egzekucję komornik oddaje wierzycielowi przedmiotowy tytuł.

Jeśli sąd wydawałby tytuł wykonawczy na każdy wniosek wierzyciela, mogłoby dojść do sytuacji, że umyślnie lub przez nieuwagę wierzyciela przeciwko dłużnikowi w jednym czasie kilku komorników prowadziłoby egzekucję tego samego długu.

Podsumowując: Tytuł wykonawczy, to wyrok/nakaz/ugoda, na który sąd nadał klauzulę wykonalności na wniosek wierzyciela lub z urzędu.

W sprawach alimentacyjnych klauzula wykonalności wydana jest z urzędu, a wierzyciel na podstawie otrzymanego odpisu wyroku może złożyć wniosek egzekucyjnych. W innych sprawach wierzyciel musi złożyć do sądu, który orzekał w sprawie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na zapadłe orzeczenie, wnoszą opłatę sądową w kwocie 6 zł.

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

wniosek-egzekucyjny-alimenty-wzor-doc
Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów

Wybrane specjalnie dla ciebie:

Twoja odpowiedź