Przepisanie mieszkania a długi mamy

Forum prawneKategoria: DługiPrzepisanie mieszkania a długi mamy
Michał zapytał 4 lata temu

Mama ma długi, czy może przepisać mieszkanie na mnie? Rodzice od 10 lat nie spłacali kredytów, ponieważ wpadli w trudną sytuację finansową, obecnie tato nie żyje, mama ma łącznie 250 tys. długów, posiada małe mieszkanie własnościowe, z księgi wieczystej wypisani są wierzyciele, czy może mama przepisać mieszkanie na jedno ze swoich dzieci? które teraz się nią opiekuje i nie ma własnego mieszkania? ponadto jest zameldowana pod tym adresem, komornik mamie zabiera 585 zł miesięcznie, wartość mieszkania ok. 100 tys.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witaj, długi Twojej mamy są ogromne i obawiam się, że z egzekwowanej obecnie kwoty – 585 zł nigdy nie uda się ich spłacić. Co więcej, myślę, że w końcu któryś z wierzycieli zdecyduje się na  komorniczą licytację mieszkania.

W tej sytuacji przekazanie prawa własności do przedmiotowego mieszkania nie jest dobrym pomysłem.

Przede wszystkim należy mieć na uwadze ujawnione w księdze wieczystej obciążenia, które wraz z przeniesieniem prawa własności przejdą na nowego właściciela nieruchomości.

Jeśli dłużniczka daruje któremuś ze swych dzieci mieszkanie obciążone długami ujawnionymi w księdze własności, to obdarowany będzie ponosił odpowiedzialność za spłatę długów do wartości nabytego mieszkania.

Co więcej, musisz zdać sobie sprawę, że czynność darowizny może zostać potraktowana, jako ta zmierzająca do pokrzywdzenia wierzycieli.

O powyższym traktuje art. 527 kodeksu cywilnego w brzmieniu:

“Gdy wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, każdy z wierzycieli może żądać uznania tej czynności za bezskuteczną w stosunku do niego (…)”

Jak widzisz, nie jest łatwo uciec od obowiązku spłaty zaciągniętych zobowiązań, a na pewno dobrym sposobem nie jest przeniesienie majątku na bliską osobę, bo wierzycieli w tym przypadku chroni opisana powyżej instytucja zwana skargą pauliańską.

Mama na ogromne długi, więc może warto rozważyć możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Niestety i w tym przypadku utrata mieszkania byłaby pewna.