Wzór wniosku o zwolnienie ojca z płacenia alimentów

Forum prawneKategoria: AlimentyWzór wniosku o zwolnienie ojca z płacenia alimentów
AvatarPiotr B. zapytał 1 miesiąc temu

Rezygnacja z alimentów – wniosek.

Dzień Dobry,

Potrzebuję wniosek o zwolnienie ojca z obowiązku alimentów w związku z ukończeniem przez mnie 26 roku życia.

Nadal się uczę, natomiast chcę zakończyć sprawę przez porozumienie stron, oraz zwolnić Ojca z płacenia alimentów.

Porozumiałem się z Ojcem i chce tylko złożyć mu oświadczenie, że nie roszczę sobie żadnych dodatkowych pieniędzy oraz zakończyć sprawę bez rozprawy sądowej.

1 odpowiedzi
Katarzyna Janas-BajsonKatarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 1 miesiąc temu

Dzień dobry,

rozumiem, że ojciec wystąpił do sądu z wnioskiem o orzeczenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego?

Pozew o uchylenie alimentów

Przedmiotowa sprawa sądowa może odbyć się bez Waszego udziału, jeśli przygotujesz i złożysz w sądzie odpowiedź na pozew, w której oświadczysz, że uznajesz powództwo i zgadzasz się na stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów wzór

odpowiedz-na-pozew-o-uchylenie-alimentow-wzor
Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów wzór

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew możesz wskazać, że co prawda nadal kontynuujesz naukę (a więc obowiązek alimentacyjny nadal istnieje), to posiadasz środki materialne na pokrycie bieżących potrzeb.

…lub

Możesz również złożyć do sądu odrębny wniosek o rozpoznanie sprawy pod Twoją nieobecności i wydanie orzeczenia zgodnie z treścią pozwu.

Jeżeli ojciec nie skierował sprawy do sądu, to tak naprawdę żadne oświadczenie mu złożone nie będzie skuteczne.

Oczywiście do zaprzestania płacenia alimentów wystarczy wzajemne porozumienie się w przedmiocie wygaśnięcia zobowiązania, jednakże, dopóki sąd nie uchyli tytułu wykonawczego, nawet po złożeniu oświadczenia o zrzeczeniu się dalszych alimentów, będziesz miał możliwość żądać od ojca pieniędzy.

Niemniej jednak Twoje oświadczenie w treści:

„W związku z ukończeniem 26 roku życia oraz posiadaniem możliwości samodzielnego utrzymania się zrzekam się dalszych roszczeń alimentacyjnych w stosunku do ojca …………………. począwszy od dnia………………..”

Da to ojcu możliwość podjęcia skutecznej obrony w razie ewentualnego sporu.

Twoja odpowiedź