Rolnik a kwota wolna od zajęcia

Forum prawneKategoria: KomornikRolnik a kwota wolna od zajęcia
Gosp. zapytał 4 lata temu

Czy rolnikowi przysługuje kwota wolna od zajęcia komorniczego? Od maja 2019 roku mamy zajęte konto w Banku Spółdzielczym i bank tłumaczy, że jest to konto firmowe gospodarstwa rolnego i nie przysługuje nam kwota wolna od zajęcia w wysokości 1630 zł.

Dokonaliśmy już spłaty 30% zadłużenia, ale brak wolnej kwoty bardzo utrudnia nam prowadzenie dalszej działalności rolniczej.

1 odpowiedzi
Prawnik Katarzyna Janas-Bajson Personel odpowiedział 4 lata temu

Witam,

niestety informacje, które udało się Państwu uzyskać w banku, są zgodne z obowiązującym stanem prawnym – na koncie firmowym nie występują kwoty wolne od zajęcia.

Jednakże pomimo tego, że nie przysługuje Państwu wolne saldo na rachunku bankowych, na który wpływają Państwa dochody z gospodarstwa rolnego, nie znaczy to, że komornik może zabrać Państwu cały wypracowany dochód.

W myśl regule zawartej w art. 829 ustęp 5 u dłużnika pobierającego periodyczną stałą płacę nie podlegają pieniądze w kwocie, która odpowiada niepodlegającej egzekucji części płacy za czas do najbliższego terminu wypłaty, a u dłużnika nieotrzymującego stałej płacy lub u dłużnika, będącego osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą – pieniądze niezbędne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie.

Pracę w gospodarstwie należy właśnie w taki sposób traktować, dlatego jeśli na zajęty rachunek bankowy wpływa dochód z gospodarstwa, zasadnym moim zdaniem byłby wniosek do komornika o zwolnienie salda do kwoty odpowiadającej płacy minimalnej, która jest wolna od zajęcia.

Od początku 2020 roku jest to kwota 1 877 zł netto.

Kwestią do rozważenia jest podwojenie tej kwoty, jeśli dłużników jest dwoje (małżonkowie, którzy wspólnie prowadzą gospodarstwo rolne i są zarówno współdłużnikami, jak i współposiadaczami zajętego konta).

Spraw podobnego typu jest bardzo mało, dlatego trudno mi jest przewidzieć stanowisko komornika. Proszę jednak próbować. Ewentualnie zaskarżyć niekorzystną decyzję komornika.

Wybrane specjalnie dla Ciebie: